senior beleidsmedewerker met sterke financiële affiniteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 29 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGWB 2020-003
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Huishoudens, industrie en landbouw zijn afhankelijk van water van goede kwaliteit en kwantiteit. Een belangrijk maatschappelijk thema dus. Als senior beleidsmedewerker zet jij je daarvoor in binnen de afdeling Waterkwaliteit en -Kwantiteit. Hierbij komt jouw brede interesse in complexe dossiers met veel stakeholders goed van pas. Net als jouw sterke affiniteit met financiën.

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) staat aan de lat voor een groot aantal regeerakkoord- en andere politiek-bestuurlijke acties. Het gaat om projecten of programma’s en processen waaraan bestuurlijke of beleidsmatige afspraken ten grondslag liggen. Deze afspraken moeten in gang worden gezet.

Vaak gaat het om projecten met een forse opgave en een fors budget. Om rechtmatig te kunnen handelen, moeten hier goede financiële en uitvoeringsafspraken over worden gemaakt. Vaak bestaat de ontvanger uit meerdere partijen, soms ook nog in een mengvorm tussen private en publieke partijen. Zeer complexe dossiers dus, die financieel rechtmatig moeten worden vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende dossiers:

 • Zoetwater tweede tranche: Het Deltaplan Zoetwater 2015-2021 bevat een uitvoeringsprogramma. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) draagt €150 miljoen bij uit het Deltafonds en de regio’s leggen daar zelf bedragen bij voor zoetwatermaatregelen. De financiering vanuit het Rijk bij deze projecten loopt via decentralisatie-uitkeringen (du’s). Dit lijkt in de toekomst anders te moeten. Hoe geven we nu een juiste invulling aan onze bijdrage aan zoetwatermaatregelen?
 • Binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren worden de komende jaren verschillende maatregelen uitgevoerd om te komen tot toekomstbestendige grote wateren met een hoogwaardige natuur en een krachtige economie. IenW en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit programma. Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer werken als opdrachtnemer aan de uitvoering. Veelal in samenwerking met waterschappen en provincies. Denk jij mee over contractvormen, stuur- en financieringslijnen?
 • Het huidige bodemconvenant 2016-2020 loopt af. We werken aan een nieuw bodemconvenant, waarin vele miljoenen euro’s worden toegezegd voor de ontwikkeling en het onderhouden van een gezonde bodem. Hoe kunnen we dit vastleggen, zodat het daadwerkelijk uitkeren van budgetten rechtmatig en soepel verloopt?

Jij bent als senior beleidsmedewerker iemand die zich graag bezig houdt met financiële uitvoeringsvraagstukken van dergelijke complexe dossiers. Jouw andere taken zijn onder andere het:

 • voeren van de financiële coördinatie van de directie: het voorzitten van de maandelijkse financiële overleggen, en optreden als sparringpartner van de financiële contactpersonen per afdeling en IBI/control;
 • deelnemen aan de werkgroep ‘programmering Deltafonds’;
 • versterken van de financiële sensitiviteit van de directie WOM, bijvoorbeeld door op te treden als vraagbaak en het (mede) organiseren van workshops;
 • fungeren als eerstelijnsaanspreekpunt voor inkoop- en subsidietrajecten binnen de directie;
 • mede uitvoeren van contractmanagement: de directeur, de directiesecretaris en het afdelingshoofd helpen met het managen van de contracten die door de directie WOM op de markt zijn gezet.

De dagelijkse samenwerking vindt plaats tussen de projectleiders. Voor de financiële coördinatie van de directie werk je samen met de directiesecretaris en als het gaat om de programmering Deltafonds met de andere directie binnen het directoraat-generaal. Het zwaartepunt van je taken valt binnen de afdeling Waterkwaliteit en –Kwantiteit. Je valt dan ook formatief binnen deze afdeling.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo- of wo-niveau en relevante ervaring als financieel beleidsmedewerker, waarbij ervaring binnen de overheid en in een beleidsomgeving een pre is.
 • Je hebt een opleiding op het gebied van bedrijfskunde of financiën, en bij voorkeur een afgeronde opleiding zoals VOF-HA.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in functies met financiële taken, waaronder inkoopsubsidies, en daarbij is ervaring met contractmanagement een pre.
 • Je hebt ruime ervaring op tactisch-strategisch niveau en in een bestuurlijk complexe omgeving.
 • Je hebt kennis van en ervaring met inkoop- en contractmanagement, liefst op tactisch en strategisch niveau.
 • Je bent betrokken en klant- en resultaatgericht.
 • Je bent een doortastende gesprekspartner op alle organisatieniveaus en hebt overtuigingskracht.
 • Je kunt goed samenwerken en durft het voortouw te nemen.
 • Je vindt vakmanschap belangrijk, leert dan ook continu bij en vindt dit vanzelfsprekend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) is verantwoordelijk voor zowel het duurzaam en efficiënt gebruik van water, bodem en ondergrond, als voor de bescherming van dit systeem. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot in de mariene wateren én tot ver buiten de landsgrenzen. Huishoudens, industrie en landbouw zijn afhankelijk van water van goede kwaliteit en kwantiteit.

Afdeling Waterkwaliteit en -Kwantiteit
De afdeling Waterkwaliteit en -Kwantiteit vormt het kruispunt van verschillende maatschappelijke vragen rond de beschikbaarheid van voldoende veilig (drink)water, de toekomst van de (duurzame) landbouw en het beheersen van risico’s rond het toenemende gebruik van chemische stoffen, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Ruim 25 mensen werken dagelijks samen aan dossiers als het terugdringen van de effecten van land- en tuinbouw, de risico’s van stoffen, de beschikbaarheid van zoetwater en het herstel van waterkwaliteit in de grote wateren na grote infrastructurele projecten. We werken nauw samen met andere directies en directoraten-generaal binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals DGMI, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ons werkveld beslaat alle drie de afdelingen van de directie WOM.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.J.H.A. van Giezen

06 - 29 56 44 84

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur maatschappelijke transities

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend specialistisch adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur monitoring netwerkkwaliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk/Utrecht/Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)