Senior beleidsmedewerker medisch specialistische zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-860(CZ)
 • Plaatsingsdatum 17 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De komende jaren zal de zorg ingrijpend veranderen. Bijvoorbeeld vanwege de veranderende zorgvraag, vanwege schaarste aan zorgpersoneel maar ook door doorlopende technologische vernieuwingen. Dat heeft ook gevolgen voor de medisch specialistische zorg. Het zorgaanbod moet anders worden georganiseerd. Jij draagt dan ook bij aan de (door)ontwikkeling en de uitvoering van het curatieve zorgbeleid.

Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe vormen van samenwerking en verdere concentratie en spreiding van zorg: dichtbij huis als het kan, maar voor ingewikkelde, gespecialiseerde zorg moeten patiënten misschien naar een ziekenhuis dat verder weg van huis ligt. Binnen de directie Curatieve Zorg ga je met deze uitdagingen aan de slag.

Wat ga je doen?
Jij werkt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken binnen het cluster medisch specialistische zorg. Samen met partijen uit het veld zoals zorgprofessionals, zorgaanbieders en patiëntvertegenwoordigers bereiden we ons voor op de toenemende en veranderende zorgvraag. Je ontwikkelt beleid voor een medisch specialistische zorg die toekomstbestendig en goed toegankelijk is voor inwoners en waar professionals met plezier in werken.

Je werkt aan verschillende lopende en nieuwe dossiers en projecten. Het gaat om algemene, landelijke ontwikkelingen, maar ook specifiek op het gebied van enkele regio’s, waarvoor je samen met een andere collega enkele regioaccounts beheert. Dat gaat bijvoorbeeld om vraagstukken rond de continuïteit van ziekenhuizen in jouw regio’s. Ook ga je aan de slag met medisch inhoudelijke beleidsvraagstukken. Denk daarbij aan vraagstukken over specifieke aandoeningen die in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan zoals hart- en vaatziekten, kanker of vrouwspecifieke aandoeningen. Je maakt hierbij gebruik van jouw (medische) kennis of ervaring.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het dossier zeldzame aandoeningen. De organisatie van deze zorg typeert zich door de vorming van netwerken, het bundelen van kennis en competenties in expertise centra, waarvoor het ministerie van VWS erkenningen afgeeft. Vraagstukken op het gebied van samenwerking, spreiding en concentratie spelen hierin een belangrijke rol. Ook is samenwerking binnen Europa op dit dossier van belang. Je vertegenwoordigt Nederland in de Board of Member states on rare diseases, waarin besluitvorming over de Europese Referentienetwerken op het gebied van zeldzame aandoeningen plaatsvindt.

Complexe maatschappelijke vraagstukken zet je om in beleidsvorming, strategische adviezen aan bewindslieden en een goede voorbereiding voor debatten in de Eerste en Tweede Kamer. Als senior van het team neem je daarbij je collega’s goed mee. Jouw werkzaamheden op een rij:

 • De (ziekenhuis)zorg staat steeds volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Je bent goed in staat om die vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen (zorginhoudelijk, juridisch, financieel, organisatorisch) en je kunt de verschillende belangen daarbij in het oog houden.
 • Je zorgt voor vertaling van beleidsdoelen van de ‘systeemwereld’ naar de ‘leefwereld’ en andersom
 • Je volgt actuele ontwikkelingen in de curatieve zorg en onderneemt op basis daarvan actie, bijvoorbeeld met strategisch en praktisch advies aan het management en de andere collega’s van de directie.
 • Je werkt samen en stemt af met vertegenwoordigers van beroepsgroepen, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties zoals Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit
 • Je hebt een divers pakket aan werkzaamheden. Het gaat om lang- en kortlopende projecten en ook ad-hoc klussen, zoals het voorbereiden van (bestuurlijke) overleggen, beantwoorden van Kamervragen en burgerbrieven
 • wo-diploma, bij voorkeur met een medisch-inhoudelijke achtergrond/medisch inhoudelijke kennis
 • (ruime) ervaring in een gelijkwaardige functie met complexe beleidsontwikkeling in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Herken jij jezelf hierin?
Jij krijgt energie van samenwerken aan grote maatschappelijke vraagstukken en afstemmen met vertegenwoordigers en organisaties uit het veld. Vanuit je inhoudelijke achtergrond weet je de ontwikkelingen in de medische zorg en wetenschap goed te duiden en je kan deze ontwikkelingen plaatsen in een breed maatschappelijk perspectief. Je bent analytisch en dus in staat complexe en soms technische materie te doorgronden en te vertalen naar een kernachtige beleidsmatige en/of politieke boodschap. Je bent in staat om overzicht te houden over verschillende beleidsontwikkelingen en processen, dwarsverbanden te zien en verbindingen te leggen tussen thema’s op jouw beleidsterrein, maar ook om deze te relateren aan meer brede ontwikkelingen in de zorg. Je houdt van aanpakken, beschikt over doorzettingsvermogen en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Lisette Bruns, coördinerend Beleidsmedewerker.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lisette Bruns, Coördinerend Beleidsmedewerker

06-21160493

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker COVID-19 Volksgezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior juridisch beleidsmedewerker Wmo 2015

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsadviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd