Senior beleidsmedewerker Marktordening en Prijsbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 4 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220421_12
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je inzetten voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel met een billijk inkomen voor de primaire producent? Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet daar stevig op in door duurzame, concurrerende en innovatieve landbouw te stimuleren. Ben je daarnaast op zoek naar een internationale werkomgeving? Lees dan verder voor meer informatie over de functie van senior beleidsmedewerker Marktordening en Prijsbeleid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In het team Markt en prijsbeleid ontstaat ruimte voor een nieuwe collega, die helpt bij een goede implementatie van het GLB op een aantal onderdelen, waaronder de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO), het Europese promotiebeleid en de schoolregeling voor groente, fruit en melk. Daarnaast ben je voor een aantal producten/sectoren (wijn, olijven, gedestilleerd) direct aanspreekpunt zowel intern als extern, en werk je o.a. samen met de Europese Commissie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van VWS.

Ook ben je aanspreekpunt én opdrachtgever voor uitvoerende diensten zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Douane om het Europese beleid zo goed mogelijk uit te voeren.
In jouw functie ga je aan de slag in het cluster EU-conformiteit, Markt en Prijsbeleid en Aansturing Uitvoerende Diensten, binnen de directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid. Dit cluster bestaat uit drie teams. Samen met drie collega’s vorm je het team Markt en Prijsbeleid en werk je tegelijkertijd nauw samen met collega’s binnen en buiten je directie.

Binnen het team is er ruimte om kennis te maken met andere sectoren en wordt actief gekeken naar ieders voorkeuren en talenten, zodat je maximaal kan bijdragen aan de opgaves waaraan we werken.

Wat je tegenkomt in deze functie:

 • Je werkt zowel op Europees als op nationaal niveau direct mee aan de implementatie van het nieuwe GLB per 2023.
 • Je werkt mee aan het Nederlands Nationaal Strategisch Plan van het GLB, en aan de uitwerking van verschillende nationale regelingen voor relevante deelsectoren.
 • Je draagt samen met je collega's zorg voor een gedragen en geaccepteerde invulling van de strategie en bijbehorende maatregelen.
 • Je draagt zorg voor de communicatie en correspondentie hierover met de Europese Commissie, de Tweede Kamer en andere belanghebbenden.
 • Je adviseert de Minister over jouw dossiers.
 • Je vertegenwoordigt Nederland in diverse Europese overleggremia, zoals de comités en expertgroepen voor wijn, promotie en schoolregelingen.
 • Je coördineert de Nederlandse inzet bij de herziening van de Europese handelsnormen die medio 2022 van start gaat.
 • Je onderhandelt over de Europese en internationale handelsnormen voor groente en fruit (samen met je directe collega).
 • Je vertegenwoordigt Nederland bij relevante gremia in de EU en in mondiaal verband.
 • Je voert regulier overleg over de uitvoering en handhaving van deze beleidsvelden met je collega’s van relevante autoriteiten en keuringsdiensten.
 • Je werkt samen met je collega's aan een coherente en effectieve invulling en uitvoering van het GMO-beleid.
 • Je houdt overzicht op je dossiers en bewaakt de verdere samenhang en samenwerkingen binnen en buiten het team.
 • Je werkt mee aan voorbereiding, advisering en vertegenwoordiging van de standpunten van Nederland in desbetreffende EU-beheerscomités.
 • Je levert inhoudelijke bijdragen aan collega’s uit andere teams en directies van het ministerie en eventuele andere departementen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel, waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht.

Boeren moeten een eerlijke boterham kunnen verdienen. Daarom werken we hard aan het scheppen van de juiste Europese kaders en randvoorwaarden in de markt. Dit doen we onder meer door regelgeving te vereenvoudigen en bescherming te bieden tegen extreme of oneerlijke marktsituaties.

Daarnaast dragen we bij aan een duurzame, mondiale voedselvoorziening door de kracht van het Nederlandse agrocomplex te benutten. Denk aan handelsmissies of onze inzet in de Food and Agricultural Organization (onderdeel van de Verenigde Naties).

Onze directie telt ongeveer zeventig medewerkers, verdeeld over vier clusters:
• Europees Landbouwbeleid;
• EU-conformiteit, Markt en Prijsbeleid en Aansturing Uitvoerende Diensten;
• team Agro-economie en Coördinatie-EU;
• Agribusiness Internationaal en Voedselzekerheid.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bianca Leemkuil (MT-Lid)

06-3110 2742

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Begrotingscoördinator, tevens mogelijk plv. afdelingshoofd FEZ LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd