Senior beleidsmedewerker lokale heffingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €7.094
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGOBDR/BFR/24/05
 • Plaatsingsdatum 6 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Lokale heffingen van trouwleges tot parkeerbelasting, van de vermogenstoets voor kwijtschelding tot leges omgevingsvergunning, elke inwoner van Nederland komt er regelmatig mee in aanraking. Heb jij ervaring met lokale heffingen en wil jij actief meedenken over de vragen van de mensen, over hoe het beleid beter te maken? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

BZK is verantwoordelijk voor de Gemeentewet en de Provinciewet, waarin veel wet- en regelgeving met betrekking tot lokale heffingen vastligt. Wet- en regelgeving is niet statisch, maar dynamisch. Zo wordt er nu gekeken naar de wet- en regelgeving met betrekking tot de vermogensnorm bij kwijtscheldingsregelingen, hoe het proces rondom de heffing van de OZB kan worden verbeterd, bevordering van de woningbouw middels aanpassing van wet- en regelgeving en is er aandacht voor de vragen van gemeenten en hun inwoners over de huidige wet- en regelgeving. Een actueel vraagstuk blijft ook nog steeds de herziening van het eigen belastinggebied voor gemeenten en provincies. Het betreft hierbij zowel de modernisering van bestaande lokale heffingen, zoals bijvoorbeeld de toeristenbelasting, als mogelijke uitbreiding van bestaande heffingen, bijvoorbeeld een OZB-gebruikersdeel als mogelijke nieuwe heffing.

De functie vraagt naast kennis van de lokale heffingen ook politiek bestuurlijke sensitiviteit. Het is belangrijk om constructief te kunnen samenwerken met onder andere gemeenten en provincies en hun koepels (VNG, IPO). Je bent in staat om je verbindend op te stellen, ook bij tegengestelde belangen. Samenwerking met de collega's van andere departementen, in het bijzonder het ministerie van Financiën en de VNG en het IPO is een belangrijk aspect van je dagelijkse werkzaamheden.

Je komt te werken in een deskundig en collegiaal team, waarin de mensen gericht zijn op samenwerken, naar elkaar omkijken en als het nodig is iedereen een stapje harder loopt.

Wat ga je doen?

 • Je vertegenwoordigt BZK tijdens in- en externe overleggen
 • je beantwoordt Kamervragen en schrijft Kamerbrieven
 • Je beantwoordt vragen van burgers of gemeenten
 • Je initieert onderzoeken of voert deze zelf uit
 • Je onderhoudt contacten en werkt samen met gemeenten en provincies, de VNG, het IPO, het COELO en de LVLB
 • Je werkt aan (nieuw) beleid/oplossingen voor (knellende) wet- en regelgeving
 • Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur fiscaal-juridisch)
 • Je hebt kennis van het gemeentelijk belastinggebied

Functie-eisen

 • Je kunt je verplaatsen in de positie en leefwereld van gemeenten, werkervaring bij één van de overheden is een pré.
 • Je kunt kritisch meedenken, bent in staat om buiten de bestaande kaders te denken en kunt daar scherp over discussiëren en adviseren.
 • Je bent een verbindende persoonlijkheid en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent sterk resultaatgericht en rolvast
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk: je kunt een kort en bondig advies opstellen, en neemt initiatief om dit overtuigend uit te dragen.
 • Je kunt snel schakelen

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Oplossingsgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Bestuurssensitiviteit
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samen werken
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij
is het uitgangspunt de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in te richten dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR wil
bevorderen dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

Binnen de directie BFR is de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden.
Gemeenten en provincies zorgen voor een leefbare omgeving voor Nederlanders door zorg in het sociaal domein te regelen, wegen te onderhouden, afval op te halen, paspoorten te verstrekken en tal
van andere voorzieningen te bieden. Dit kunnen zij alleen met een passend financieel arrangement. De afdeling BBB is expert in (economische) vraagstukken en financiële arrangementen die medeoverheden raken.

BBB is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Als fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds (samen
ca. € 40 miljard) stelt BBB de begrotingen en circulaires op en werkt aan verdeelvraagstukken, het onderhoud van de fondsen, kennisontwikkeling en data- en informatievoorziening.

Een andere kerntaak van BBB is het onderhoud en de doorontwikkeling van het gemeentelijk en provinciaal belastinggebied. BBB volgt actief de fiscale dossiers en de effecten van fiscaal beleid (ook vanuit Europa) voor decentrale overheden, zoals leges, onroerendezaakbelasting, provinciale opcenten, BTW, WOZ en parkeerbelastingen.

De taken van de afdeling BBB hebben nauwe raakvlakken met de dossiers van andere afdelingen binnen de directe, maar ook daarbuiten. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de andere afdelingen van BFR, met de directie Financieel-Economische Zaken en de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van BZK en daarnaast met het ministerie van Financiën als medefondsbeheerder en op het gebied van onder andere de WOZ-waarde en de Leidraad invordering.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Van den Berg

06-29978205

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Ondersteuning Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker financieel beheer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd