(Senior) beleidsmedewerker/jurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGPenV/200041
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als (senior) beleidsmedewerker/jurist bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DG PenV) zet je je in voor het programma Politiepersoneel. Je draagt bij aan de beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling op het gebied van het personeel van de politieorganisatie. De thema’s die daarbij aan de orde zijn betreffen enerzijds de rechtspositie van het politiepersoneel: de arbeidsvoorwaarden die via cao-onderhandelingen tot stand komen en de pensioenen. Andere thema’s hebben betrekking op algemeen HRM-beleid: thema’s als capaciteit en inzetbaarheid, screening en integriteit, leiderschap, politieonderwijs, loopbaanbeleid, veilig en gezond werken en diversiteit.

Vanuit de media en de politiek is aanhoudende aandacht voor deze verschillende onderwerpen. Het betekent dan ook dat je werkt in een dynamische en politiek-gevoelige omgeving. Bovendien hebben de beslissingen in jouw dossiers directe gevolgen voor politiemedewerkers, bijvoorbeeld in hun toelagen en opleidingen.

Functie-eisen

Je bent een omgevingsbewuste beleidsmedewerker/jurist met politiek-bestuurlijk gevoel en beleidsmatig inzicht. Samenwerken met partijen met uiteenlopende belangen vind jij een uitdaging. Je zet graag jouw tanden in weerbarstige en complexe materie, schakelt snel tussen dossiers en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Je bent in staat op verbindende wijze te communiceren op ambtelijk niveau en ook met de professionals in de uitvoeringspraktijk. Je houdt ervan om hands-on aan de slag te gaan, en tegelijk vind je gemakkelijk je weg in de politiek-bestuurlijke context. Zelfstandig werken in teamverband is voor jou vanzelfsprekend. Je kunt tegen een stootje en bent stressbestendig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van het ministerie waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het afsluiten van het arbeidsvoorwaardenakkoord politie en wordt daarbij ondersteund door het programma Politiepersoneel. Ook zorgen we voor de coördinatie en voorbereiding van het overleg met de politievakbonden. Wij dragen er zorg voor dat alle afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord worden vertaald naar wet- en regelgeving en adviseren bij de implementatie en uitvoering. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de vertaling van de afspraken in het pensioendossier naar de sector politie.

Het personeelsbeleid van de politie is gericht op toekomstbestendig, voldoende, goed toegeruste en opgeleide politiemedewerkers. Weerbaarheid en integriteit zijn hierbij speerpunten. Inhoudelijk is de korpschef zelf verantwoordelijk voor deze onderwerpen. Het programma stelt kaders op hoofdlijnen, adviseert bij de implementatie en houdt toezicht op de uitvoering.

Daarnaast ondersteunen we de minister in de rol als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs. De uitgangspunten? Onderwijs dat optimaal aansluit bij de politiepraktijk, flexibel is ingericht en gebruikmaakt van moderne lesmethoden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Politie, terrorismebestrijding, aanpak van overlast, brandweerzorg, toenemende jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, crisisbeheersing: het is slechts een greep uit de talloze onderwerpen waar je bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aan werkt. Met onder andere inspecteurs, opsporingsambtenaren, beleidsmedewerkers en beveiligingsmedewerkers zetten we ons in voor een maatschappij waarin mensen kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Bij ons werk je zo altijd aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland.

Het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's (DGPenV) schept de randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezaghebbende partijen en uitvoerende organisaties optimaal vorm kunnen geven aan veiligheid. Tot onze opgaven behoren de Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s, maar bijvoorbeeld ook het toerusten en functioneren van de politieorganisatie, het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners, de decentrale crisisbeheersing, het ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige meldkamerfunctie en het beheer van het politie- en brandweerkorps op de BES-eilanden. Wij vormen de schakel tussen de politiek, het bestuur en de uitvoering, ontwikkelen beleid en adviseren bewindslieden op de eerdergenoemde terreinen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Susanne Schneider, Programmamanager

06-53349043

Paul van Gijzen, Coördinerend Beleidsmedewerker

06-52756638

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Susanne Schneider, Programmamanager

06-53349043

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker politiebestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker migratiebeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist staf politie en veiligheidsrisico’s

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)