Senior beleidsmedewerker jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 29 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-681(JEUGD)
 • Plaatsingsdatum 17 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Wil jij een bijdrage leveren aan de verbetering van de jeugdhulp in Nederland? Werk jij graag aan complexe beleidsvraagstukken met grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen? Verbind je graag beleid en praktijk? Ben jij goed in het coördineren van processen? Houd je van stukken schrijven en deze bespreken met bewindspersonen of Kamerdebatten mee helpen voorbereiden? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
In een veranderende samenleving waarin de zorg voor jeugd onder een maatschappelijk en politiek vergrootglas ligt, is het verbeteren van de jeugdzorg van groot belang. Die uitdagingen pakken we samen met de sector aan. We zoeken een nieuwe collega voor onze teams ‘vereenvoudiging uitvoering en vermindering administratieve lasten’ en ‘toezicht en continuïteit’ om samen met de andere collega’s in het team aan de slag te gaan.

Veel jeugdhulpaanbieders staan onder druk. Ze hebben te maken met hoge administratieve lasten en veel verschillende eisen vanuit gemeenten en staan tegelijkertijd ook voor grote uitdagingen in hun eigen bedrijfsvoering. Jij gaat met de collega’s aan de slag om die problemen stevig aan te pakken en met de gemeenten en aanbieders aan meer standaardisatie van contracten te werken en aan verbeterde eisen voor een goede financiële bedrijfsvoering. Dat kan ook betekenen het aanpakken van (excessieve) winst in de sector of juist je bezig te houden met het vinden van oplossingen zodat de zorg aan kwetsbare kinderen wordt gecontinueerd, ondanks financiële problemen bij instellingen.

Je opereert in een divers werkveld met veel politieke aandacht, uiteenlopende belangen en forse budgetten. In dit werkveld bouw je snel netwerken op, onderhoudt je deze en zet ze effectief in. Je werkt in de verschillende trajecten aan verbeteringen, ondersteunt de implementatie daarvan en adviseert de ambtelijke en politieke leiding daarover.

Daarnaast beantwoord je Kamervragen, schrijf je brieven aan het parlement en bereid je debatten voor. Je vervult daarin, naast een inhoudelijke, als nodig ook een coördinerende rol in de uitvoering. Denk hierbij aan de nodige contacten leggen met andere betrokken departementen en met de interne juristen om een kleine wijziging van het besluit Jeugdwet te bewerkstelligen. Je bent analytisch en maakt goede inhoudelijke, financiële en juridische adviezen.

Je stemt af met je collega’s binnen de directie die zich richten op betrokken dossiers en collega’s van andere directies of andere ministeries. En je hebt contact met externe partijen, zoals de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, cliëntorganisaties, zorgaanbieders, beroepsverenigingen, professionals, onderwijspartijen, de Jeugdautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In de samenwerking met je collega’s en deze partijen werk je aan gedragen oplossingen en neem je hiervoor als nodig de regie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee in de samenleving. Dat is de beleidsdoelstelling van de directie Jeugd. We zijn verantwoordelijk voor het stelsel van preventie en jeugdhulp, zoals dit in de Jeugdwet is vastgelegd. De Jeugdwet, die met ingang van 1 januari 2015 in werking is getreden, maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het leveren van de voorzieningen op dit gebied.

De directie Jeugd bevindt zich in een dynamische, politiek gevoelige en veelzijdige werkomgeving. Aandachtsgebieden binnen de stelselverantwoordelijkheid zijn:

 • Preventie: waar is wat nodig in een vroeg stadium om jeugdhulp en -zorg later zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen: hoe zorgen we voor een passend en goed aanbod voor elk kind?
 • Bestuurlijke en financiële aspecten van het stelsel van jeugdhulp: hoe regelen we gezamenlijk dat gemeenten hun wettelijke taken goed kunnen uitvoeren? Wat is nodig in de wisselwerking tussen het rijk en gemeenten?
 • Participatie van jongeren: hoe ondersteunen we jongeren goed zodat ze kunnen participeren naar vermogen?
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld: hoe voorkomen en stoppen we kindermishandeling en huiselijk geweld?
 • Kwetsbare groepen met levensbrede en levenslange hulpvragen: hoe herkennen we deze groepen en hoe voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen in bijvoorbeeld de toegang naar hulp, op het grensvlak tussen onderwijs en zorg, in de overgang naar volwassenheid etc.
 • Jeugdbeschermingsketen: hoe organiseren we tijdig passende hulp in een eenvoudige en transparante jeugdbeschermingsketen?
 • Kennis en beleid: hoe sturen we op het veranderende kennislandschap en stimuleren we de interactie tussen kennis, beleid en uitvoering optimaal?
 • Internationale samenwerking: hoe leren we van andere landen en hoe kunnen we over de grens goed samenwerken?

De directie bestaat uit ongeveer 80 fte en kent geen afdelingen. Collega’s werken in teams die in een flexibel verband van onderwerpen per manager gebundeld zijn. Het managementteam draagt gezamenlijk zorg voor de aansturing van de directie (collegiaal MT). Er zijn naast de directeur vijf MT leden (waarvan een plv directeur) en een directiesecretaris.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wendela Kuper, MT-lid directie Jeugd

06 211 60 639

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur huiselijk geweld en schadelijke praktijken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker bekostiging en domein overstijgende vraagstukken GGZ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Juridisch beleidsmedewerker opleidingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd