(Senior) beleidsmedewerker interbestuurlijke relaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 24 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGBRW/BFR/2019/07
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Goede interbestuurlijke samenwerking tussen departementen en de diverse medeoverheden is cruciaal om de economische en maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden. Als beleidsmedewerker zorg jij dat departementen en het fysieke domein samen goede afspraken maken en optimaal samenwerken op de thema’s energietransitie en klimaatadaptatie.

Jouw werkplek is bij de afdeling Interbestuurlijke Relaties van de directie Bestuur, Financiën en Regio. Deze afdeling beoordeelt onder meer beleid en wetgeving van andere departementen op de bestuurlijke en financiële gevolgen voor medeoverheden. Daarbij kijken we naar beleidsvoornemens in zowel het sociale als het fysieke domein en zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma. Als beleidsmedewerker interbestuurlijke relaties heb je de opdracht de verbinding te leggen tussen het fysiek domein en de bestuurlijke en financiële agenda van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit doe je specifiek op het terrein van de energietransitie, klimaatadaptatie, wonen en de omgevingswet.

Rijk en medeoverheden werken op het genoemde terrein samen aan grote beleidsveranderingen, deels voortkomend uit het Interbestuurlijke Programma. Jij neemt deel aan interdepartementale en interbestuurlijke werkgroepen, waar je de belangen van BZK op het terrein van de bestuurlijke en financiële aspecten voor medeoverheden inbrengt. Hierin heb je de rol van bruggenbouwer tussen de overige onderdelen van BZK, andere departementen, de provincies (IPO), de gemeenten (VNG) en de waterschappen (UvW). Je zorgt ervoor dat het beleid voor de decentrale overheden uitvoerbaar is en bewaakt het evenwicht tussen de partijen, bijvoorbeeld bij het maken van bestuurlijke afspraken. Regierol, mate van beleidsvrijheid, inbedding van taken en bevoegdheden in het bredere stelsel, financiële gevolgen en monitoring zijn typisch de onderwerpen die jij oppakt. Hierbij toon je je een vaardig onderhandelaar. Je weet de verbindingen te leggen tussen mensen en onderwerpen en hebt geen moeite te schakelen tussen verschillende niveaus.

Als beleidsmedewerker heb je een aantal specifieke taken. Zo ben je secretaris van de BZK-brede tafel Regionale Energie Strategieën, waar alle standpunten binnen BZK worden besproken en een eenduidige lijn naar buiten wordt vastgesteld. Daarnaast coördineer je de Commissie voor Financiën, Economische Zaken, Infrastructuur en Leefomgeving. Verder adviseer je de ambtelijke en politieke leiding bij voorportalen, ministerraad en andere hoogambtelijke en bestuurlijke overleggen en neem je deel aan (structurele) overleggen binnen en buiten BZK over strategische dossiers. Ook voor advies rondom financiële geldstromen en bestuurlijke trajecten van en naar gemeenten en provincies komt men bij jou. Om een goede invulling te geven aan je taken onderhoud je direct contact en een netwerk met diverse collega’s van BZK, de betrokken ministeries, koepelorganisaties en andere relevante stakeholders.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde relevante universitaire opleiding.
 • Je hebt kennis van praktijk ‘Den Haag’, het fysieke domein en het binnenlands bestuur.
 • Je hebt werkervaring bij de decentrale overheid en/of het rijk.
 • Je hebt een goed politiek-strategisch inzicht en een goed gevoel voor bestuurlijke en financiële verhoudingen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van energietransitie.
 • Je hebt een proactieve houding. Je weet snel en adequaat de voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belangrijke onderwerpen boven tafel te krijgen en brengt deze in bij interdepartementaal overleg.
 • Je bent een vaardig onderhandelaar en legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen. Je schakelt daarbij makkelijk tussen verschillende niveaus, kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en dit zowel in woord als op schrift duidelijk overbrengen.
 • Je bent stressbestendig en kunt onder tijdsdruk werken.
 • Je bent politiek sensitief en bent in staat op te schalen wanneer dit wordt vereist.
 • Je bent flexibel en bent ook bereid om in de toekomst andere taken in het fysieke domein op te pakken (afhankelijk van de politieke prioriteit).
 • Je kunt het werk uitstekend plannen en organiseren en goed een netwerk bouwen, onderhouden en benutten voor je werk.
 • Je beschikt over de nodige bestuurs- en organisatiesensitiviteit en bent omgevingsbewust.
 • Je bent creatief en kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Interne en interdepartementale kandidaten krijgen een vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) draagt bij aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij is de inrichting en de praktijk van de bestuurlijke organisatie en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen het uitgangspunt, toe te snijden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Hiertoe kent BFR ook een aantal uitvoerende en toezichthoudende taken.

BFR heeft expertise op het terrein van bestuurlijke organisatie, financiën van medeoverheden, interbestuurlijke verhoudingen en relaties, en gebiedsspecifieke aanpakken. Wij zetten onze kennis actief in voor politieke prioriteiten en het inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Afdeling Interbestuurlijke Relaties
De Afdeling interbestuurlijke Relaties heeft onder meer als taak om beleid en wetgeving van andere departementen te beoordelen op de bestuurlijke en financiële gevolgen voor medeoverheden. We bevorderen de verdere ontwikkeling van de interbestuurlijke relaties en hebben een brede portefeuille (sociaal domein, fysiek domein, bestuur, interbestuurlijk programma en procesfunctie voor overleggen). De verantwoordelijkheden die gemeenten sinds 2015 in het sociaal domein dragen, hebben in het bijzonder de aandacht.

We werken nauw samen met het team regio, zodat de adviseurs niet alleen weten wat er speelt in de politiek en het intra- en interdepartementale circuit, maar ook op de hoogte zijn van vraagstukken/knelpunten bij gemeenten en provincies. Met www.overheidvannu.nl bieden we bovendien een brede en vernieuwende communicatie- en platformfunctie richting medeoverheden.

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ kiest voor interbestuurlijke samenwerking bij de aanpak van grote opgaven. Niet hiërarchisch en vanuit gescheiden verantwoordelijkheden, maar gelijkwaardig en met de maatschappelijke vraagstukken centraal. Onze minister heeft binnen het kabinet een regisserende en coördinerende rol voor het beleid dat de medeoverheden raakt. Zij voert, in samenspraak met medeoverheden en departementen, de regie over een breed overkoepelend interbestuurlijk programma en monitort de daaruit voortvloeiende afspraken. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Betten, Project/Programmamanager

06-183606907

Sandra Kessels, Senior beleidsadviseur

06-27038462

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker financieel toezicht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Beleidsmedewerker financieel toezicht / inspecteur artikel 12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling