Senior beleidsmedewerker industriële emissies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2019-212
 • Plaatsingsdatum 16 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door verschillende bronnen, waaronder de industrie. Het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid is gericht op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de gezondheidseffecten door luchtverontreiniging. En als senior beleidsmedewerker in het team Leefomgeving van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie help jij ons daarbij.

Jij bent bij ons verantwoordelijk voor de voorbereiding en implementatie van de (Europese) wet- en regelgeving op het terrein van het luchtkwaliteitsbeleid. En je draagt zorg voor een adequate advisering aan de bewindspersonen. Daarnaast werk je mee aan het Schone Lucht Akkoord en aan de ontwikkeling van voorstellen voor emissie- en geurreductie voor de industrie. Je werkt hierbij samen met collega’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Ook onderhoud je contact met de relevante stakeholders.

Jij versterkt als beleidsmedewerker het team Industriële Emissies. Met jouw gevoel voor techniek ben jij de ideale gesprekspartner voor het bedrijfsleven. Je werkt bij ons in een publicitaire en politiekgevoelige omgeving waar de druk soms hoog kan oplopen en de belangen groot zijn. Daarin acteer je scherp en alert en je kunt in hoog tempo een goed afgewogen oordeel vellen. Tegelijkertijd ben je in staat de rust te bewaren en oog te houden voor alle verschillende belangen.

Door je persoonlijkheid, houding, kennis en optreden ben jij een betrouwbare pijler voor de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en het directoraat-generaal. Daarnaast zet jij je flexibel in op dossiers waar op dat moment capaciteit nodig is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om inzet op taken bij andere taakvelden en om het leveren van een bijdrage aan overleggen met stakeholders of de Tweede Kamer. Je vindt het leuk om in korte tijd dergelijke klussen op te pakken en in een hectische omgeving tot resultaten te komen.

Jouw taken

 • Je houdt je in teamverband bezig met de beleidsontwikkeling met betrekking tot industriële luchtemissies. Belangrijk onderdeel daarvan is de voorbereiding en implementatie van wet- en regelgeving op het terrein van deze emissies.
 • Je onderhoudt een breed netwerk dat je kunt inzetten op het vlak van beleidsontwikkeling, implementatie en uitvoering.

Functie-eisen

 • Je combineert universitair niveau - liefst met een technische opleiding - met ervaring en affiniteit met het werkterrein industriële emissies en milieuregelgeving.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met techniek en kennis en ervaring met vergunningverlening.
 • Je kent de politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent omgevingsbewust, netwerkvaardig en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent besluitvaardig en kunt goed samenwerken.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, bent initiatiefrijk en proactief.
 • Je bent in staat om snel hoofdlijnen te zien en inhoud je snel eigen te maken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats in week 38 en 39.
 • Voor meer informatie zijn mevrouw Reerink en de heer Kruithof telefonisch bereikbaar via 06 - 11 25 73 87, respectievelijk 06 – 51 44 92 39. De heer Geurts van Kessel is vanaf 26 augustus telefonisch bereikbaar.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) bouwt aan een leefbare toekomst, schoon en welvarend voor iedereen. Samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties streven we naar een balans tussen een gezonde leefomgeving, ecologie en economie. Dit doen we door in te zetten op circulaire economie, het terugbrengen van zwerfafval en plastics, maatschappelijk verantwoord inkopen, schone landbouw en het terugbrengen van geluidhinder en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Binnen DLCE zijn de werkzaamheden in taakvelden ondergebracht. De leden van het managementteam sturen elk een aantal taakvelden aan. DLCE telt ruim honderd medewerkers en staat midden in de maatschappij. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De directie DLCE: voor wie echt verder wil met duurzame impact voor mens en milieu!

Team Leefomgeving
Wij zoeken een collega voor het team Leefomgeving dat bestaat uit de taakvelden luchtkwaliteit en geluid. Je weet van aanpakken en boekt concrete resultaten. Bovenal ben je een collega die met een frisse blik en een gezonde dosis enthousiasme direct van toegevoegde waarde is voor de directie. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft dan ook onze aandacht. Deze directie bekijkt regelmatig de samenstelling van de teams en houdt hierbij rekening met jouw (ontwikkel)wensen. Uitgangspunt daarbij is dat medewerkers in meerdere teams werken. De teams bestaan, net als de rest van de directie, uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. A.J.M Geurts van Kessel

06 - 53 23 69 40

De heer mr.ing. P.J. Kruithof

06 - 51 44 92 39

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Baksoellah

06 - 52 59 68 63

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Projectleider milieueffectrapportage luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)