Senior beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 17 oktober
 • Vacaturenummer 22/22-03
 • Plaatsingsdatum 24 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk voor iedereen die werkt. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend en er liggen altijd nieuwe uitdagingen. Daar weet jij straks alles van als (senior) beleidsmedewerker bij de directie Gezond en Veilig Werken in Den Haag. Een uitdagende, veelzijdige baan met maatschappelijke impact.

Jouw opgave? Zorgen dat gezond en veilig werken ‘normaal’ wordt. Samen met collega’s van de directie Gezond en Veilig Werken stimuleer en ondersteun je werkgevers en werknemers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Mede dankzij jou blijven mensen tot hun pensioen met plezier werken in goede gezondheid.

Net als de onderwerpen zijn ook jouw taken divers. Zo voer je regelmatig overleg met bedrijven en organisaties van werkgevers en werknemers, en werk je intensief samen met professionals en onderzoeksinstellingen als TNO en het RIVM, met andere departementen en met toezichthouder Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast werk je aan communicatie en voorlichting. Verder bereid je Kamerdebatten voor, beantwoord je Kamervragen, stel je nota’s op en stel je brieven op voor de informatievoorziening aan het parlement. En je werkt mee aan wetgevingstrajecten en bent betrokken bij beleidsonderzoeken.

De onderwerpen waaraan jij werkt, kennen grote maatschappelijke relevantie en staan geregeld in de belangstelling van de politiek en media. Denk aan het beleid dat zich richt op risico’s als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, het werken met gevaarlijke stoffen en gebruik van machines in de werksituatie. Jij zoekt samen met alle betrokkenen binnen en buiten je team naar oplossingen en creëert draagvlak bij stakeholders en in de politiek.

De exacte invulling van jouw portefeuille wordt nog nader bepaald en is onder meer afhankelijk van het werk dat er op dat moment ligt en jouw ervaring, talenten en achtergrond. Je gaat in ieder geval aan de slag in het asbestcluster. Dit cluster werkt hard en enthousiast aan het doorvoeren van verbeteringen in het asbeststelsel in een meerjarenaanpak die aan de Kamer is toegezegd en die de Kamer nauwgezet volgt. We werken onder meer aan wijzigingen in de regelgeving en bijbehorende ICT-aanpassingen en aan beleidswijzigingen die gericht zijn op het bevorderen van een zorgvuldige omgang met asbest, waar bovendien ruimte voor innovatie is. Een groot aantal stakeholders is nauw betrokken bij de uitvoering van de aanpak, waarbij de belangen groot zijn en vaak tegengesteld. Het afwegen van deze belangen en de soms technische onderwerpen maken deze complexe portefeuille zeer interessant.

Binnen de directie Gezond en Veilig Werken zijn medewerkers flexibel en breed inzetbaar op andere, nieuwe of bestaande beleidsdossiers en bij ad-hoczaken die om snelle actie vragen. Je vindt het dan ook leuk om op deze manier verschillende dossiers binnen de directie te leren kennen en samen te werken met verschillende collega’s en teams. Hoe jij verder precies invulling geeft aan je functie, is afhankelijk van jouw ervaring, talenten en achtergrond en van waar jouw inzet binnen de directie het meest gewenst is. Ook houden we rekening met jouw ontwikkelingswensen. Match jij met deze job en heb jij zin in deze uitdaging? Dan maken we graag kennis met je!

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Werk
Het directoraat-generaal Werk werkt aan het beleid op de gebieden arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. We doen dit met ongeveer 230 medewerkers verdeeld over de directies Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden, Arbeidsverhoudingen, Kinderopvang, Gezond en Veilig Werken, Internationale Zaken, en Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

Directie Gezond en Veilig Werken
Door gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, kunnen mensen langer doorwerken. Dat is in het belang van de werknemer zelf én van de werkgever.
Werknemers en werkgevers zijn primair verantwoordelijk, als directie Gezond en Veilig Werken stimuleren en ondersteunen we hen. We richten ons met name op preventie. Hierbij werken we samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gebruiken we verschillende interventies. We maken wet- en regelgeving, ondersteunen en stimuleren en zijn verantwoordelijk voor (onderhoud van) het stelsel voor gezond en veilig werken. Zo zetten we in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. Ook zetten we onderwerpen als arbeidsveiligheid, de aanpak van werkstress en het voorkomen van beroepsziekten op de agenda en experimenteren we met nieuwe interventies.

Met veel van onze activiteiten willen we een verandering binnen bedrijven teweegbrengen. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen werkgevers, werknemers en arboprofessionals met voorlichting en informatie, onder andere via de website www.arboportaal.nl. En door aandacht voor technologische ontwikkelingen en de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit doen we niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen van onze directie – denk aan het beleid rondom werkstress, seksuele intimidatie en pesten op het werk, of het voorkomen van blootstelling aan asbest – staan onze dossiers geregeld in de belangstelling van de politiek en media.

De directie bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers. Daarnaast werken er ook regelmatig stagiairs bij onze directie. De sfeer op de afdeling is professioneel en collegiaal; we werken hard en met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van de Streek

06 500 83 205

Recruitmentteam SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd afdeling Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels & regelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)