• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1386(DICIO), Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

De directie Informatiebeleid/CIO (DICIO) werkt met energie en enthousiasme aan uiteenlopende thema’s op het gebied van ICT in de zorg, zoals gegevensuitwisseling in de zorg, veilige toegang tot je medische dossier, big data en cybersecurity in de zorg. Een jong en nog grotendeels onontgonnen beleidsterrein. Digitalisering van de zorg draait om de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek zodat zorgverleners de juiste zorg kunnen leveren.

Op 1 juli 2023 is de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om gefaseerd gegevensuitwisselingen in de zorg aan te wijzen die verplicht elektronisch moet verlopen. Die aanwijzing gebeurt in lagere regelgeving per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het Wegiz team helpt directies van VWS die zich bezighouden met de digitalisering van zorg, om per gegevensuitwisseling te komen tot zorgvuldige en uitvoerbare wetgeving.

Een werkdag voor jou als Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling in team Wegiz is erg divers en nooit hetzelfde.

Je start de dag met een kort teamoverleg, zodat je precies weet waar je collega’s mee bezig zijn. Jullie kijken samen vooruit en voorzien elkaar van relevante informatie. Daarna werk je je mailbox bij en organiseer je een afstemmingsmoment met een directie die momenteel werkt aan een startnota voor een geprioriteerde gegevensuitwisseling. Er is haast bij, je loopt meteen even langs. Ze zijn vastgelopen en jij helpt ze weer op weg. Vlak voor de lunch geef je jezelf bij de communicatiecollega’s op om tijdens de ICT & Health Beurs een dagdeel de VWS stand te bemannen. Je luncht vandaag met externe partners en je bespreekt de stand van zaken van de normen waaraan wordt gewerkt. De rest van de middag besteed je aan het voorbereiden van een belangrijk debat, je zorgt dat factsheets op orde zijn, je maakt Q&A’s en je organiseert dat relevante stakeholders op het juiste moment paraat staan. Voordat je naar huis gaat neem je de agenda en stukken van het Wegiz-overleg van morgen nog een keer door, je hebt een paar kritische opmerkingen en je wilt graag goed beslagen ten ijs komen.

Wat ga je doen als Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling?

Je begeleidt betrokken directies van VWS bij de ontwikkeling en implementatie van geprioriteerde gegevensuitwisselingen en je weet daarbij de juiste balans te organiseren en bewaken tussen inhoud en proces. Met behulp van een projectmatige aanpak breng je in kaart wat er nodig is om de aangewezen gegevensuitwisselingen, zoals Beeldbeschikbaarheid, eOverdracht (verpleegkundige overdracht), Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Acute Zorg te digitaliseren en onderzoek je op welke termijn dit via een AMvB verplicht kan worden gesteld;

 • Je bent de schakel tussen het Wegiz team en de partijen die zich met normen en certificering bezighouden. Door te werken aan de juiste NEN-normen, certificering en technische afspraken help je het tot stand brengen van interoperabiliteit tussen de systemen van zorgaanbieders. Daarvoor neem je deel aan de NEN Programmaraad en lever je een bijdrage aan de inrichting van een Nationaal test- en validatiecentrum.
 • Je werkt samen met experts op overige deelgebieden zoals architectuur, bekostiging, wetgeving en toezicht/handhaving. Je begrijpt waar zorgverleners tegenaan lopen en wat er op technisch vlak nodig is om hen te helpen bij het digitaliseren en het toegankelijkheid maken van zorginformatie. Je bent in staat je bevindingen en adviezen te beschrijven in beleidsstukken, nota’s en Kamerbrieven;
 • Je maakt deel uit van het Wegiz team. Dat team bestaat uit een vijftal collega’s die zich bezig houden met de uitwerking en beleidsontwikkeling van de Wegiz. Het team maakt binnen de directie informatiebeleid onderdeel uit van het beleidscluster i-Eenheid, gericht op standaardisatie- en architectuurvraagstukken, het beleggen van het houderschap van de standaarden, en internationale ontwikkelingen zoals rondom de European Health Data Space. In dat cluster zitten ongeveer 25 medewerkers. Aanvullende informatie over activiteiten rondom gegevensuitwisseling in de zorg: www.gegevensuitwisselingindezorg.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatiebeleid/CIO (DICIO) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan helder, eenduidig en samenhangend VWS-breed beleid voor informatievoorziening in, voor en met de zorg. Dit betekent dat de directie met het veld zorgt dat burgers en zorgverleners over de juiste data kunnen beschikken om samen de juiste medische beslissingen te nemen en te werken aan preventie. Daar wordt de zorg beter van. Zorgverleners kunnen dan fijner werken en patiënten ontvangen betere zorg: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.

Dit draagt bij aan de realisatie van de VWS-beleidsdoelstellingen die zijn gericht op een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Nu en in de toekomst.

In beleidsteam iEenheid werken we aan wat het belangrijkste is voor goede elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. We zetten concrete stappen om elektronische gegevensuitwisseling wettelijk verplicht stellen. Het zorgdragen voor de ontwikkeling van bijpassende informatiestandaarden en een goede architectuur is daarbij essentieel, alsook dat alle partijen hun rol pakken en resultaat boeken. Natuurlijk zorgen we ook voor goede aansluiting van het beleid met internationale ontwikkelingen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wendy Hugoosgift, Coördinator Team WEGIZ

0627516701

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker cybersecurity

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Senior beleidsmedewerker bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

(Senior) Beleidsmedewerker directie jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)