(Senior) beleidsmedewerker geestelijke gezondheidszorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 6 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS200122 (CZ)
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Curatieve Zorg bevordert de kwaliteit van leven van de burger. Wij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel. Bij ons in Den Haag kom je als (senior) beleidsmedewerker terecht bij het cluster GGZ. Hier werk je samen met collega’s binnen en buiten de directie aan het realiseren van bestuurlijke afspraken uit het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022.

Je werkt mee aan doelen zoals het verkorten van de wachttijden en daarmee het vergroten van de toegankelijkheid van zorg voor patiënten, in het bijzonder voor patiënten met een complexe zorgvraag. Ook zet jij je in voor het verbeteren van ggz-zorg door het verbeteren van regionale samenwerking, het aanpakken van arbeidsmarktproblematiek en ‘zorg op de juiste plek’.

Ons overstijgende doel is tijdig passende zorg bieden voor mensen die tijdelijk of langdurig zorg of ondersteuning nodig hebben. Concreet werken we binnen het GGZ-team aan:

 • het verminderen van wachttijden en het vergroten van toegankelijkheid tot zorg, in het bijzonder voor mensen met een complexe zorgvraag;
 • het bevorderen van ambulantisering in de ggz en het verbeteren van de samenwerking over domeinen heen: de curatieve zorg (Zvw), het sociaal domein (Wmo), langdurige zorg (Wlz) en de jeugdzorg (Jeugdwet);
 • het tegengaan van stigmatisering en het bespreekbaar maken van psychische problematiek bevorderen;
 • suïcidepreventie;
 • het bevorderen van de kwaliteit van zorg;
 • het aanpakken van arbeidsmarktproblematiek;
 • het verminderen van regeldruk voor zorgverleners.

Medewerkers binnen het cluster GGZ hebben een eigen takenpakket, maar functioneren ook als team door elkaar te helpen waar dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat de actualiteit in een dossier daar aanleiding toe geeft. Jouw takenpakket vullen we in overleg in, waarbij we in ieder geval denken aan taken die te maken hebben met het tegengaan van stigma, de kwaliteit van zorg en PTSS/trauma als specifieke aandachtsgebieden.

Functie-eisen

Je houdt ervan om in een dynamische en politieke omgeving te werken en werkt daarbij samen met collega’s en partijen binnen en buiten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Je hebt laten zien zelfstandig te kunnen werken en initiatief te kunnen nemen waar dat nodig is, maar je bent ook een teamspeler. Samenwerking en afstemming met vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroepsgroepen en medeoverheden is aan de orde van de dag en is iets waar je energie van krijgt.

Analytisch ben je sterk en in staat complexe en soms technische materie te doorgronden en te vertalen naar een kernachtige beleidsmatige en/of politieke boodschap. Je kunt goed schakelen tussen mensen en systemen en problemen en oplossingen op het ene niveau vertalen naar het andere.

Je kunt snel reageren op ontwikkelingen in het veld, de media en de politiek, bijvoorbeeld bij schriftelijke en mondelinge Kamervragen en algemene overleggen. Je volgt ontwikkelingen in jouw onderwerpen op de voet en onderneemt zelf actie als dat nodig is.

Ook kun je helder en duidelijk communiceren en je standpunt goed verdedigen. Je kunt goed schrijven en vindt dit ook leuk om te doen. Verschillende belangen kun je goed afwegen en je bent tegelijkertijd vasthoudend in de doelen die we willen bereiken.

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en enkele jaren werkervaring, aansluitend op jouw functie.
 • Je hebt een scherp strategisch en politiek-beleidsmatig inzicht, maar je bent ook een doener die zaken voor elkaar krijgt en zo resultaten levert.
 • Je bent creatief en handig in het in beweging krijgen van andere partijen.
 • Je vindt de waan van de dag en het politiek-bestuurlijke en dynamische aspect van dit dossier uitdagend en hebt er ruime ervaring mee.
 • Je bent een netwerker en een verbinder, goed benaderbaar en soepel in de omgang met de vele partijen binnen en buiten VWS.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken en initiatief kan nemen waar dat nodig is.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je kunt je mondeling goed uitdrukken en bij fundamentele verschillen anderen overtuigen.
 • Je bent goed in het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding en in het beantwoorden van Kamervragen en het ondersteunen van bewindspersonen in (de voorbereiding van) debatten.
 • Je hebt het liefst al kennis van de (ontwikkelingen in de) curatieve zorg.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt jouw sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200122 (CZ) aan Erwin Pietersma.
 • Heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Curatieve Zorg richt zich op het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Het gaat onder meer om de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg.

De directie Curatieve Zorg bevordert de kwaliteit van leven van de burger. Wij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel als het gaat om de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt en om de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Het is een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Binnen de directie werken we in clusters en projecten.

Het regeerakkoord bevat een duidelijke ambitie voor de ggz, namelijk het doorzetten van de beweging om mensen met een psychische stoornis zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving en stigmatisering tegen te gaan. Meer concreet gaat het dan over de aanpak van wachttijden, intensivering en opbouw van ambulante ggz en het verbeteren van het vangnet voor mensen die verward gedrag vertonen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erwin Pietersma, MT-lid team D directie Curatieve Zorg

06-31660067

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker VWS Flex|Beleid i.o. (S.12)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker VWS Flex|Beleid i.o. (S.11)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd