(Senior) beleidsmedewerker fiscale rechtsbescherming

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Juridisch
 • Reageren voor 9 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer FZ 21-14
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Als beleidsmedewerker fiscale rechtsbescherming werk ik aan veel verschillende onderwerpen die in ieder geval één ding gemeen hebben: ik ben altijd bezig voor en met de maatschappij. Inhoudelijk betekent dit dan ook een flinke afwisseling: fiscaal-rechtelijke aspecten, maatschappelijke vraagstukken en politieke invloeden. Ik krijg echt de ruimte en neem verantwoordelijkheid over mijn dossiers waardoor ik mij persoonlijk verder kan ontwikkelen. De groeimogelijkheden in combinatie met inhoudelijke uitdaging en verantwoordelijkheden, geven mij veel voldoening en plezier.” Simone van den Broek, beleidsmedewerker bij de afdeling Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering van het ministerie van Financiën.

Hoe zorgen we dat belastingen op een goede manier worden geïnd, dat de rechtsbescherming goed wordt geborgd en dat er meer aandacht komt voor verbetering van de rechtsbescherming? En hoe zorgen we dat de ontvlechting van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane vorm krijgt, dat de gevolgen van de coronacrisis verlicht worden omdat burgers en bedrijven niet op tijd een belastingaanslag kunnen betalen en dat gegevens van burgers en bedrijven goed zijn beschermd? Als (senior) beleidsmedewerker werk jij aan oplossingen voor dit soort complexe maatschappelijke vraagstukken die burgers, het bedrijfsleven én de Belastingdienst (direct) raken. Bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën ben jij in Den Haag betrokken bij het nieuws van morgen.

Van het begin tot het eind draag je als beleidsmedewerker bij aan het voorbereiden van beleid én het schrijven van wet- en regelgeving. Binnen de afdeling Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering, onderdeel van de directie Directe Belastingen en Toeslagen, werken we met circa vijftien professionals met verschillende achtergronden aan uiteenlopende beleids- en wetgevingsprioriteiten. Grote én kleine dossiers. Bijvoorbeeld op het gebied van formeel belastingrecht, fiscale rechtsbescherming, internationale bijstand, gegevensverwerking of privacy. Soms werk je onder flinke tijdsdruk en soms met meer focus op de lange termijn. De ene keer staat jouw dossier volop in de politieke belangstelling, dan weer speelt een dossier zich juist meer af in de luwte. Hoe dan ook: je werk is altijd actueel. En je krijgt veel ruimte en verantwoordelijkheid om zelfstandig te opereren binnen je eigen dossiers.

Je adviseert de ambtelijke top en de politieke leiding over jouw dossiers. Wat deze functie extra leuk maakt is dat we een periode in gaan waarin veel nieuwe voorstellen beoordeeld en uitgewerkt worden, mede afhankelijk van de uitkomsten van een nieuw regeerakkoord. Jij kunt hier vanaf het begin over meedenken. Bij voorgenomen maatregelen weeg je allerlei aspecten af, zoals rechtszekerheid, rechtsbescherming, uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid. Ook heb je oog voor de maatschappelijke impact en het politieke draagvlak van jouw voorstellen.

Geen dag is hetzelfde en je hoeft je geen seconde te vervelen. De ene dag sluit je jezelf op om te schrijven aan een wetsvoorstel of een algemene maatregel van bestuur. Een dag later beantwoord je binnen een paar uur Kamervragen. Ook kijk je regelmatig mee naar producten van andere onderdelen van ons eigen ministerie en andere ministeries als er formeelrechtelijke aspecten of privacy-aspecten aan bod komen. Je hebt veel overleg en werkt intensief samen, onder andere met collega’s van de Belastingdienst.

Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling, jouw wensen, kennis, ervaring en talenten. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond, bij voorkeur op (fiscaal-)juridisch gebied. Combineer jij fiscale of juridische interesse met een opleiding in een andere richting? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
 • Je hebt enkele jaren relevante werkervaring, bijvoorbeeld bij een ander departement, de rechterlijke macht, in de adviespraktijk of bij een uitvoeringsorganisatie.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, maakt je complexe onderwerpen snel eigen, weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden en kunt snel tot de essentie komen.
 • Je vindt het leuk om naar oplossingen te zoeken voor (complexe) inhoudelijke vraagstukken en denkt in mogelijkheden. Daarbij heb je zowel een resultaatgerichte als pragmatische instelling.
 • Je houdt ervan om veel ballen in de lucht te houden, kunt prioriteren, en bent in staat om de rust te bewaren in een omgeving waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen.
 • Je werkt graag met anderen samen, binnen en buiten de organisatie, om zo de gewenste doelen te behalen.
 • Je kunt complexe issues mondeling en schriftelijk helder en kernachtig uitleggen. Je durft kritisch te zijn en voor je mening uit te komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De eerste gespreksronde staat gepland in de week van 9 augustus. Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samen werken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, douane en toeslagen voor burgers en bedrijven. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid multilateraal, met name in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Europese Unie en Wet digitale overheid, mede vorm te geven.

Voor de fiscale kant is ons hoofddoel het genereren van belastinginkomsten, waarmee overheidsuitgaven worden gefinancierd. Daarbij spelen uiteraard een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid beter worden en succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en we helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders en met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Directe Belastingen en Toeslagen
De directie Directe Belastingen en Toeslagen bereidt onder meer beleid en regelgeving voor met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting, toeslagen, de vennootschaps- en dividendbelasting, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Toeslagen.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Winst, Arbeid en Vermogen, Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering en Toeslagen.

Afdeling Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering
De afdeling Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering is onderdeel van de directie Directe Belastingen en Toeslagen. Onze afdeling houdt zich bezig met fiscale beleidsvorming en wetgeving rondom de ‘spelregels van het spel’, oftewel de formele kant van het heffen en invorderen van belastingen. Er doen zich de nodige ontwikkelingen voor in dit uitdagende werkveld. Actueel zijn bijvoorbeeld onderwerpen als uitstel van betaling naar aanleiding van de corona-maatregelen, privacy en gegevensbescherming, big data en algoritmes, maatregelen met betrekking tot het tegengaan van belastingontduiking, mandatory disclosure en de rechtsbescherming bij de Wet waardering onroerende zaken. Ons team is de eerstverantwoordelijke op fiscaal formeel terrein om waar nodig nieuwe maatregelen of regelgeving voor te stellen. Daarnaast richten we ons niet enkel op eigen dossiers, maar denken we ook vaak mee met onderwerpen die op andere afdelingen en directies spelen.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolein Boterman, directeur Belastingen en Toeslagen (tot 23 juli 2021)

06-18606293

Natalie Speet, afdelingshoofd Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering (vanaf 26 juli 2021)

06-52779661

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Samira Akaiouar, Diversiteitrecruiter

06-25053508

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker CAS-landen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) fiscalist

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker milieubelastingen en accijnzen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd