Senior beleidsmedewerker financiering energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.989
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20230516_12/13
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor de ingrijpende transitie naar een duurzame economie en samenleving zijn flinke investeringen nodig. Zo ook voor de energietransitie. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag heb je een belangrijke rol in het uitwerken en uitvoeren van beleid waarmee deze investeringen worden gerealiseerd.
Je bouwt mee aan financiële regelingen en instrumenten waarmee we de komende jaren grootschalig gaan investeren in een CO2-vrij energiesysteem en nieuwe energie-infrastructuur. Denk aan de aanleg van warmtenetten waardoor we minder afhankelijk zijn van aardgas. En aan het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om waterstof op te slaan, zodat we deze nieuwe vorm van energie optimaal kunnen gebruiken. Maar we willen bijvoorbeeld ook de mobiliteit verder verduurzamen door de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s te verbeteren. De komende periode wachten er veel nieuwe uitdagingen rond de financiering van de energietransitie. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we ervoor dat de technologieën die essentieel zijn voor de transitie (zoals batterijopslag) tijdig worden opgeschaald? Maar ook: hoe kunnen we publieke instrumenten en beleid zo inrichten dat private sectorpartijen (zoals banken en pensioenfondsen) de energietransitie kunnen financieren? Kortom, een veelzijdige functie mét ruimte voor verdieping.
Samen met je collega’s van het cluster Financiering werk je de beleidskaders, die we inmiddels deels hebben vastgesteld, verder uit. Je vertaalt deze kaders naar concrete regelingen en zorgt ervoor dat deze goed met elkaar samenhangen, effectief en uitvoerbaar zijn en voorzien zijn van goede randvoorwaarden. Hiervoor schakel je intensief met verschillende partijen en weeg je nauwlettend alle belangen. Binnen ons ministerie, bij andere ministeries, maar bijvoorbeeld ook met kennisinstellingen en externe private organisaties. En waar nodig zet je nieuwe samenwerkingen op dit vlak proactief in gang. Ook adviseer je de ambtelijke en politieke leiding van EZK en ben je betrokken bij de budgettaire besluitvorming over de toekenning van middelen.
Wat je functie zo interessant maakt? Naast de vele contacten die je onderhoudt en de boeiende financiële facetten van je rol, ben je direct betrokken bij de technologische innovatie die de basis vormt voor het energiesysteem van de toekomst. Bovendien heb je als senior een voortrekkersrol binnen dit relatief nieuwe cluster en help je jouw collega’s en leidinggevenden bij het verder ontwikkelen van de gezamenlijke werkwijze, strategie en het teamgevoel.
Tot slot zijn er ook volop mogelijkheden om binnen de directie Strategie Energiesysteem breder mee te werken aan diverse vraagstukken rond de energietransitie. Welke dat zijn, bespreken wij graag samen met jou, afhankelijk van jouw specifieke expertise en interesses. Al met al een impactvolle en afwisselende baan waarin je in het strategische hart van de energietransitie een duurzaam Nederland concreet handen en voeten geeft.

Mensen en belangen met elkaar verbinden binnen het beleidsveld dat iedereen in ons land raakt? Het geeft jou energie. Hierbij ga je met veel gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen te werk, schakel je makkelijk met verschillende betrokkenen op alle niveaus en houd je altijd het overzicht in je diverse werkzaamheden. Daarbij helpt het dat je goed kunt plannen en organiseren. Bovendien werk je graag in een dynamische en politieke omgeving en heb je een uitstekende antenne voor wat er in de samenleving speelt. Ook kun je goed met anderen in een team samenwerken en uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren. Daarnaast vind je het leuk om minder ervaren collega's waar nodig te coachen en te begeleiden.

Verder heb je:

 • WO-niveau in een relevante richting, bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, (technische) bestuurskunde, aardwetenschappen of innovatiewetenschappen.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in een beleids- of adviesomgeving bij de (Rijks)overheid of daarbuiten (bijvoorbeeld bij een adviesbureau).
 • Bij voorkeur werkervaring op het gebied van energie en klimaat.
 • Een analytische instelling, interesse in techniek en affiniteit met cijfers.

Competenties:

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Strategisch inzicht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Gevoel voor aansturen groep
 • Netwerken, samenwerken en verbinden
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Analytisch vermogen
 • Conceptueel denken
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster Financiering richt zich op de financiering van het energiesysteem van de toekomst. Het is een relatief nieuw en collegiaal team bestaande uit 7-8 gedreven en deskundige collega's met verschillende achtergronden (economen, juristen, geologen, werktuigbouwkundigen, etc.). Een aantal van hen is voor een deel ook betrokken bij de werkzaamheden van andere clusters binnen de directie, maar heeft dit cluster als 'thuisbasis'. Er is veel ruimte om met elkaar te sparren en van elkaar te leren.

Het overkoepelende inhoudelijk doel van het cluster is het stimuleren van de voor 2050 benodigde ontwikkelingen van het energiesysteem. Onderdeel hiervan vormt de uitwerking van programma's ten behoeve van een effectieve en efficiënte aanwending van het energiedeel van het klimaatfonds. Het betreft de uitwerking van twee programma's gericht op twee delen van het klimaatfonds: het deel gericht op de opschaling van hoogwaardige hernieuwbare energiedragers en het deel gericht op de energie-infrastructuur. Daarnaast richt het cluster zich op bredere vraagstukken omtrent de financiering van het energiesysteem van de toekomst, zowel gericht op de optimalisatie van publieke financiering als het betrekken van de private sector. De werkzaamheden gebeuren in nauwe samenwerking en afstemming met andere clusters binnnen de directie en met andere directies en departementen, zoals Financien, IenW en LNV.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het Ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Binnen het Directoraat Klimaat en Energie is de directie Strategie Energiesysteem verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op het energiesysteem in 2050, het uitzetten van ontwikkelpaden daarnaartoe en de vertaling naar systeemkeuzes in het heden, inclusief hoe dit het beste geïnstrumenteerd en gefinancierd kan worden. De directie stelt het Nationaal Plan Energiesysteem op en is opdrachtgever voor (bijbehorende) verkenningen en onderzoek. De directie zorgt voor de monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van het energiesysteem en ontwikkelt en benut de daarvoor benodigde kennis, informatie en data.

Om effectief te kunnen sturen op de systeemkeuzes, voert de directie ook een aantal financiële instrumenten en regelingen uit. Zo is de directie verantwoordelijk voor de bestedingsplannen voor de energie-infrastructuur en vroege fase opschaling (samen 19 miljard uit het klimaatfonds: in de verdeling van het coalitieakkoord Rutte IV). Ook toetst ze de te realiseren infrastructuurprojecten aan het MIEK-afwegingskader. De directie geeft vorm en uitvoering aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), om de energietransitie breed en effectief te ondersteunen.
Ook is de directie verantwoordelijk voor het beleid rondom energie-innovatie. De directie voert een paar grote innovatieregelingen uit en werkt aan de missiegedreven innovatie-aanpak om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken en te versnellen.

De directie stuurt ten slotte ook op de ruimtelijke kant van het energiebeleid. Dit betreft onder andere het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en de inzet voor de Omgevingswet en de instrumenten daaronder, zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daaronder vallen ook onderwerpen op het gebied van energie en samenleving, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES), draagvlak, participatie en communicatie. Ook zorg voor de ontwikkeling en coördinatie van het (ruimtelijk) beleid op het gebied van zon op land, wind op land en rond fysieke veiligheidsrisico’s in de energietransitie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alex Niatsetski, Clusterleider financiering, directie Strategie Energiesysteem

06-50025824

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider VAWOZ Noord-Holland

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie / Stikstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsadviseur duurzame collectieve warmte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)