Senior beleidsmedewerker financiën en beheersing

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 7 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-453
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij op zoek naar een financiële functie in een dynamische omgeving? Spreken waterveiligheidsvraagstukken jou aan en ben jij een teamspeler? Dan is de vacature van senior beleidsmedewerker financiën en projectbeheersing bij de afdeling ‘Rivieren en Financiën’ in Den Haag de baan die jij zoekt!

Waterveiligheid, maar ook voldoende water (droogte beschreiding) en waterkwaliteit van het oppervlaktewater vormen de ingrediënten van de bekostiging van het waterbeleid via het Deltafonds. Hierbij spelen de veranderende omstandigheden op het gebied van klimaat en zeespiegelstijging een belangrijke rol. Het houden van droge voeten en het zorgen voor voldoende water is dit land nooit klaar en vergt de komende jaren in toenemende mate financiële inzet met innovatieve en efficiënte oplossingen.

Als senior beleidsmedewerker financiën en projectbeheersing ben je betrokken bij complexe vraagstukken en draag je pro-actief bij door gerichte advisering bij de (risico)beheersing van programma’s en projecten om zo (financiële)overschrijdingen te voorkomen. Hiermee lever je een bijdrage aan een efficiënte en effectieve uitvoering van het waterbeleid.

Wat ga je doen
Je bent een financiële all-rounder, iemand die graag bezig is met financiële- en uitvoeringsvraagstukken. Ook ben je een volwaardig financieel contactpersoon en sparringpartner voor dossierhouders en projectleiders van projecten en programma’s binnen het directoraal-generaal Water en Bodem (DGWB) en de interne (de)centrale controllers en uitvoeringsorganisatie Rijks waterstaat (RWS) binnen het ministerie van Infrastructuur en waterstaat (IenW).

Ingewikkelde financiële kwesties en het verlenen van ondersteuning hierbij, schrikken je niet af. Je bent rolvast en analytisch en je bent prima in staat om strategische adviezen te formuleren, bijvoorbeeld bij het vormgeven van specifieke uitkeringen (SPUKS).
Je draagt bij aan een betere beheersing van projecten en programma’s door gerichte advisering bij het optreden van overschrijdingen van m.n. budget en tijd. Ook adviseer je hoe (financiële) overschrijdingen kunnen worden voorkomen.

Je werkt in een compact team binnen de afdeling ‘Rivieren en Financiën’ die een centrale positie inneemt binnen DGWB v.w.b. ‘Financiën’ en ‘Opdrachtgeverschap richting RWS’, waarbij de onderlinge lijnen kort zijn, integraliteit en ‘leren van elkaar’ centraal staan en informatie-uitwisseling belangrijk is.

Daarnaast zou je mogelijk (mede) aanspreekpunt kunnen zijn binnen DGWB bij MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)-gerelateerde vragen van DGWB collega’s en ‘externen’. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het aanleveren van input vanuit DGWB voor de MIRT-brieven en bestuurlijke overleggen en het voeren van regie hierop. Daarbij doe je een kritische check op de vorm en kwaliteit van de aangeleverde DGWB teksten en draag je zorg voor dat deadlines gehaald worden.

Werk- en denkniveau

 • je hebt een afgeronde studie (hbo of wo) op het gebied van financiën, een toegepaste, aanvullende opleiding is een pre.

Kennis en ervaring

 • je hebt aantoonbare relevante ervaring met financiën en projectbeheersingsvraagstukken op een tactisch-operationeel niveau en in een bestuurlijk complexe omgeving, b.v.k. bij de (Rijks)overheid;
 • je hebt goed analytisch vermogen en ziet snel de hoofdlijn, zonder de aandacht voor de details te verliezen; je weet resultaten te boeken met een verbindende gespreksstijl;
 • je bent to-the-point in je beleidsadvisering waarin je blijk geeft van bestuurlijke en politieke sensitiviteit. Ervaring binnen het waterdomein is hierbij een pre.

Naast de eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je bent nieuwsgierig, kunt goed samenwerken, staat open voor nieuwe initiatieven en gaat de dialoog aan;
 • je beschikt over relativeringsvermogen en humor;
 • daarnaast beschik over een goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift en vind je het leuk om de pen vast te houden bij integrale advisering.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • de 1e ronde sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden mogelijk via een online tool. Vervolggesprekken kunnen op locatie plaatsvinden. We stemmen dit te zijner tijd af;
 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie ‘Waterveiligheid, Rivieren en Marien’ van DGWB bestaat uit de afdelingen ‘Waterveiligheid’, ‘Rivieren en Financiën’ en ‘Zeebeleid’. Er werken circa 65 medewerkers bij de directie.

De directie houdt zich bezig met:

 • het waarborgen van waterveiligheid van Nederland op de lange termijn, de ontwikkeling van de daarvoor benodigde kennis tegen de achtergrond van de klimaatverandering en het tijdig voorbereiden van beleid- en besluitvorming;
 • invulling geven aan de regiefunctie van de minister van IenW voor de ruimtelijke ordening van de Noordzee; het uitvoeren van de EU richtlijnen en het sluiten van en tot uitvoering brengen van internationale verdragen;
 • het in afstemming met bestuurlijke partners tot stand brengen van het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) waarin vraagstukken als afvoerverdeling en bodemligging van de grote rivieren in samenhang met functies als scheepvaart en natuur worden ontwikkeld;
 • de implementatie van de adviezen van de beleidstafel wateroverlast en overstroming, ingesteld naar aanleiding van de overstromingen in Limburg;
 • de voorbereiding van besluitvorming over projecten uit het Hoofdwater Beschermingsprogramma (HWBP) en het opdrachtgeverschap aan RWS voor de realisatie daarvan;
 • de regie op de totstandkoming, monitoring en beheer van het Deltafonds, het adviseren daarover aan het Directieteam van DGWB en de Minister in afstemming met de directie Financieel Economische Zaken.

De afdeling ‘Rivieren en Financiën’ is verantwoordelijk voor:

 • het ontwikkelen van het Programma IRM;
 • het tot uitvoering laten komen van concrete rivierprojecten en projecten zoals de Afsluitdijk;
 • het opdrachtgeverschap van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), instandhouding van het hoofdwatersysteem (HWS), het ontwikkelplan Assetmanagement;
 • de brede advisering en coördinatie van de bekostiging van het water- en bodembeleid.

Er wordt intensief samengewerkt binnen en tussen ministeries, met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten over zowel de ‘inhoud’, het ‘proces’, alsmede de bekostiging van maatregelen en projecten. Het team Financiën binnen deze afdeling neemt een centrale plek binnen DGWB in als het gaat om de bekostigingsvraagstukken in relatie tot het Deltafonds.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

David Janssen, teamcoördinator

06-22288974

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema, adviseur Werving & Selectie

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Programma Cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Cybersecurity en Vitaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Deltaprogramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd