(Senior) beleidsmedewerker financiële stabiliteit

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer GT 22-21
 • Plaatsingsdatum 14 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Bij de directie Financiële Markten vind ik de combinatie tussen enerzijds interessante vraagstukken over de financiële sector en anderzijds politieke besluitvorming in zowel Den Haag als Brussel. Het is een mooie afwisseling tussen inhoudelijke verdieping en werken in de actualiteit. Je werkt aan onderwerpen die centraal staan in de Nederlandse en Europese samenleving en het maatschappelijke debat. Dit alles samen met inhoudelijk gedreven en betrokken collega’s.” Linde de Nie, beleidsmedewerker financiële stabiliteit.

Wat is de impact van de oorlog in Oekraïne op banken en verzekeraars? Hoe moet een Europese bankenunie eruit zien? Hoe draagt de financiële sector bij aan de klimaattransitie? Hoe kunnen de regels voor banken die in financiële moeilijkheden verkeren verder verbeterd worden? En wat is de meerwaarde van een digitale euro? Dit zijn vraagstukken waarmee de directie Financiële Markten, afdeling Financiële Stabiliteit, van het ministerie van Financiën zich bezighoudt.

Als (senior) beleidsmedewerker werk je voor de directie Financiële Markten, afdeling Financiële Stabiliteit. Hier opereer jij als spin in het web tussen Brussel, Den Haag, de financiële sector en De Nederlandsche Bank, om te komen tot betere regulering van de financiële sector. Je werkt, samen met collega’s, aan verschillende dossiers op het terrein van de financiële markten. In het bijzonder houd je je bezig met (de herziening van) het crisisinstrumentarium voor banken en met actuele ontwikkelingen in de bankensector. Op deze en andere onderwerpen adviseer je de minister over de Nederlandse beleidskoers en ondersteun je haar in haar relatie met het parlement, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden tijdens Kamerdebatten en bij de beantwoording van Kamervragen. Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s van de andere afdelingen van de directie Financiële Markten, andere directies binnen de Generale Thesaurie en het ministerie als geheel.

In Brussel onderhandel je over nieuwe regelgeving op deze terreinen. Je onderhoudt contacten met de Europese Commissie, andere lidstaten, financiële instellingen, (maatschappelijke) belangengroepen, De Nederlandsche Bank en andere ministeries. Dit vereist een goed gevoel voor verhoudingen, inhoudelijke kennis en een stevige persoonlijkheid. Je vindt het leuk om contacten te onderhouden en om strategisch na te denken over het uitdragen van de Nederlandse positie. Daarbij is er veel ruimte voor eigen initiatief.

Je hebt in deze rol een grote eigen verantwoordelijkheid en de lijnen naar de ambtelijke en politieke top zijn kort. Deze eigen verantwoordelijkheid betekent dat je zelfstandig optreedt in nationale en internationale fora. Om dit mogelijk te maken, fungeren je collega’s en jij onderling als klankbord en werken jullie intensief samen.

De afdeling telt ruim twintig medewerkers, die enthousiast en gedreven zijn. We zijn een hecht team. Medewerkers maken graag tijd voor elkaar, ook in sociaal opzicht, en voor onderlinge kennisoverdracht. Er is ruime aandacht voor coaching, opleiding en loopbaanontwikkeling. Denk daarbij zowel aan inhoudelijke opleidingen als aan persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Mark Kruidhof via 06 – 50 18 02 84 of j.m.kruidhof@minfin.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waarop het er eerlijk aan toegaat. De taak van de directie Financiële Markten is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende, weerbare en integere financiële markten en instituties. Dit omvat het streven naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. En het streven naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector. Cruciaal hiervoor is vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen. De directie telt ruim tachtig medewerkers.

Afdeling Financiële Stabiliteit
De afdeling Financiële Stabiliteit is verantwoordelijk voor het gehele terrein van het zogenaamde prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. We ontwikkelen het beleid en de wetgeving die geldt voor individuele instellingen, zoals banken en verzekeraars, en de toezichthouders. Ook zijn we verantwoordelijk voor de infrastructuur voor het effecten- en betalingsverkeer en het stabiliteitstoezicht op het financiële systeem als geheel: het macroprudentiële of systeemtoezicht.

We zorgen voor het beleid dat nodig is om in geval van een financiële crisis adequaat te kunnen optreden. Denk daarbij aan de discussies over het Europees bankentoezicht, de Bankenunie en het Europese resolutiemechanisme.

De afdeling bestaat uit ongeveer twintig zeer gemotiveerde en inhoudelijk gedreven medewerkers, die hechten aan informeel onderling contact.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laïla el Farissi

06-21000824

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) wetgevingsjurist financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager onderwijs bij Wijzer in geldzaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd