Senior beleidsmedewerker Europese ruimtevaart- en satellietdata

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.376 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-327
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het vorm geven van het Nederlandse beleid in relatie tot het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo en het inrichten van de Publiek Gereguleerde Dienst. Vanuit Den Haag ben je bezig met het opbouwen van een netwerk en het schrijven van adviezen over ruimtevaart en satellietdata.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker Europese ruimtevaart- en satellietdata?
Galileo is een mondiaal, civiel satellietnavigatiesysteem, zie ook Galileo: the first ten years - YouTube. Galileo biedt de volgende diensten aan gebruikers binnen en buiten Europa: de open dienst (vergelijkbaar met GPS), de High Accuracy Service, een verbeterde werking van het wereldwijde Search and Rescue en de veilige en robuuste (overheids-)dienst, de Publiek Gereguleerde Dienst (PRS). PRS is voorbehouden aan gebruikers die hiervoor een vergunning van de overheid hebben. Voor het ontwikkelen en produceren van PRS-apparatuur moeten ondernemingen in Nederland – door tussenkomst van de nationale PRS-Autoriteit - beschikken over een Europese accreditatie van de Europese Veiligheidsraad. In Nederland is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met de coördinatie van het PRS-beheer en –gebruik.

Jij werkt mee aan het inrichten van deze PRS-Autoriteit. Europese regels leggen het beheer en gebruik van PRS neer bij de lidstaten. Dat betekent dat Nederland die Europese regels moet vertalen in Nederlandse wetgeving. Je bent in staat om technische en vaak complexe onderwerpen te vertalen naar heldere adviezen die voor de leiding en de bewindspersonen makkelijk te begrijpen zijn. Dat betekent dat je eenvoudig een logische structuur kan aanbrengen in de veelheid aan informatie en je komt daarbij met weinig woorden tot de kern van het advies.

Bij de invulling van deze nationale taak zijn ook andere partijen nodig zoals de ministeries van BZK, EZK en Financiën. In deze functie werk je aan het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en deze partijen. Daarnaast begeleid je de werkzaamheden die volgen uit de Europese regels zoals het stimuleren van het deelnemen aan EU PRS-testen, het opzetten van een evaluatie van in Nederland geproduceerde PRS-apparatuur, het accrediteren van Nederlandse ondernemingen die PRS-apparatuur ontwikkelen en produceren, het mede enthousiasmeren van potentiële PRS-gebruikers in Nederland en het vertegenwoordigen van de Nederlandse belangen in relevante Europese overleggen. Je weet voor jezelf concrete doelen te formuleren, deze doelen om te zetten in gerichte afspraken en je levert de afgesproken resultaten op het juiste moment. Jij krijgt zaken voor elkaar.

Naast het meewerken aan de inrichting van de PRS-autoriteit ben je verantwoordelijk voor de vormgeving van en de vertegenwoordiging in de interdepartementale afstemming van het ruimtevaartbeleid, help je mee een Centre of Excellence op het gebied van ruimtevaart vorm te geven en geef je invulling aan het beleid om de kwetsbaarheid van plaats- en tijdbepaling te verminderen, zoals de follow-up van de uitkomsten van het tweede IKUS-onderzoek.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Internationaal staat voor een succesvol internationaal optreden van IenW en werkt voor geheel IenW. Er vinden veel overlegggen plaats in een Europees of internationaal kader , zoals de EU, VN, G20, OESO of naar overleggen met de buurlanden van Nederland. Ook vinden regelmatig handelsmissies of werkbezoeken aan landen, zoals de Verenigde Staten, China, Indonesië, Polen, Vietnam, etc. plaats. De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de internationale strategie van IenW om nationale doelen en internationale afspraken te behalen, het verbinden van de internationale context met de nationale beleidsontwikkelingen, het waarborgen van de kwaliteit en coherentie van het internationale optreden van IenW en het coördineren en regisseren van de internationale functie van het departement. Naast de Haagse bezetting is de directie tevens verantwoordelijk voor de IenW-afdeling in Brussel bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU) en de uitzendingen vanuit het ministerie naar het buitenland, in het bijzonder de IenW-attaches op de posten en collega’s die gedetacheerd zijn bij internationale organisaties.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties. We nodigen je uit om in je motivatie aan te geven op welke wijze je je hiervoor zult inzetten.

De directie heeft 5 MT-leden en bestaat uit drie beleidsmatige taakvelden (EU, Mondiaal en Bilateraal) en het directieondersteuningsteam, dat bestaat uit de directiesecretaris, beleidsondersteuners en het secretariaat. Het taakveld Europese ruimtevaart- en sattelietdata valt onder het MT-lid EU.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bjorn Decoster

06–52809399

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga, adviseur werving en selectie

06–39834544

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Begrotingszaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker digitalisering goederenvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd