Senior beleidsmedewerker Europese arbeidsmarktaspecten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 26/19-05
 • Plaatsingsdatum 1 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wij zijn op zoek naar een internationaal georiënteerde econoom die Nederland medevertegenwoordigt in het Werkgelegenheidscomité van de Europese Unie (Employment Committee; EMCO). EMCO adviseert de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid over de ontwikkelingen inzake de werkgelegenheid in de EU. Dit is de Raad met de SZW-ministers van de EU. In het kader van het Europees Semester discussieer je met andere lidstaten over de Landenspecifieke Aanbevelingen, doe je ‘peer reviews’ op onderwerpen als actief arbeidsmarktbeleid en ga je in gesprek met de Europese Commissie en andere lidstaten over het Nederlandse arbeidsmarktbeleid. Bijvoorbeeld over de verhouding tussen flex en vast op de arbeidsmarkt, of de ontwikkeling van de loongroei. Voor de vergaderingen van EMCO en de bijbehorende subwerkgroepen reis je gemiddeld enkele dagen per maand, soms met overnachting, naar Brussel.

Naast jouw rol binnen EMCO ben je ook breder onze verbinder van internationale discussies over arbeidsmarktbeleid met de nationale beleidspraktijk, in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de directie Internationale Zaken en andere ministeries. Het gaat hierbij ook om discussies in bijvoorbeeld OESO- of IMF-verband.

Verder verricht je werkzaamheden in het kader van nationale beleidstrajecten vanuit de afdeling Strategie, arbeidsmarkt, stelsels en regelingen. De afdeling is direct betrokken bij het voorbereiden en uitwerken van grote beleidswijzigingen op het eigen SZW-beleidsterrein en de daarvoor benodigde onderzoeken op politiek gevoelige onderwerpen, zoals beleid rondom zzp’ers, pensioenen, de aanpak van krapte en de effecten van robotisering op de arbeidsmarkt.

Functie-eisen

 • Je bent econoom, of uit jouw opleiding of werkervaring blijkt dat je aantoonbare affiniteit hebt met economische vraagstukken.
 • Je hebt internationale werkervaring, bijvoorbeeld met het werken met of bij internationale organisaties, zoals de Europese Commissie, het IMF of de OESO.
 • Je hebt een brede maatschappelijke en politieke interesse, gevoel voor beleid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en goede analytische vaardigheden.
 • Je kunt duidelijk over complexe materie communiceren en hebt de overtuigingskracht om Nederland in internationaal verband te vertegenwoordigen.
 • Je bent samenwerkingsgericht. Je werkt bij ASEA veel samen met collega’s van binnen en buiten het ministerie.
 • Jouw mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels zijn uitstekend.
 • Kennis van het werkterrein van ons departement strekt tot aanbeveling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

  • Gebruikelijk voor nieuwe medewerkers is een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. Afhankelijk van jouw huidige werkplek en achtergrond, behoort direct een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.
  • Als onderdeel van de procedure kunnen we vragen naar referenties.
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
  • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
  • VWNW kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten worden verzocht om te solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de Sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Werk

Het directoraat-generaal Werk is belast met het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaal economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmigratie, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.
Het directoraat-generaal Werk bestaat uit de volgende directies:

 • Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA)
 • Directie Arbeidsverhoudingen (AV)
 • Directie Kinderopvang (KO)
 • Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW)
 • Directie Internationale Zaken (IZ)
 • Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW).

Op dit moment bestaat DG Werk uit ca. 240 fte.

Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden

De directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) neemt als economisch georiënteerde directie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een centrale plaats in. We opereren in het hart van de Haagse politieke besluitvorming over het sociaaleconomisch beleid. We hebben korte lijnen naar de ambtelijke en politieke top en een beperkte omvang van ongeveer 30 medewerkers draagt bij aan onze informele cultuur. Onze communicatie kenmerkt zich door openheid en professionele discussies op basis van feiten en analyses. Er is volop ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
De directie bestaat uit twee afdelingen: Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels en Regelingen (SAS) en Collectieve Sector en Inkomensbeleid (CSI). Beide afdelingen bestaan elk weer uit 2 clusters. De afdeling SAS houdt zich vooral bezig met het eigen SZW-terrein en met arbeidsmarktontwikkelingen. De afdeling CSI is daarentegen meer gericht op het terrein van andere ministeries, zoals de zorg en het onderwijs, en de inkomensgevolgen van alle grote beleidsontwikkelingen die doorgevoerd worden.
De meerwaarde van ASEA is de inbreng van een economische invalshoek, een goed gevoel voor de politieke verhoudingen, de vaardigheid om hoofd- en bijzaken scherp te onderscheiden en een goed gevoel hoe specifieke onderwerpen samenhangen met het grotere geheel. Daarbij combineren we korte termijnadvisering met het inbrengen van inzichten uit de wetenschap en nemen we de tijd langer stil te staan bij de lange termijnontwikkelingen op een dossier.
Onze werkwijze is flexibel. Medewerkers hebben een eigen aandachtsgebied (dossier), maar worden op allerlei onderdelen van het hele SZW-terrein ingezet. Medewerkers krijgen daarbij veel ruimte om zich te verdiepen in de onderwerpen die ze interesseren, zich te ontwikkelen met behulp van opleidingen en een passende mix te zoeken tussen korte termijnvraagstukken en vraagstukken met een meer strategisch karakter.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Daniel Waagmeester(tot 20 augustus)

06-4121 3250

Hanneke van den Bout(vanaf 20 augustus)

06 485 89 945

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06-11836912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Permanente vacature (senior) beleidsmedewerker arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior inspecteur chemische veiligheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)