Senior Beleidsmedewerker EU en internationaal Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 11 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer OWB/2022/1142
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wetenschap floreert door internationale en open samenwerking. De open en internationale houding van Nederland en de Nederlandse wetenschap heeft eraan bijgedragen dat Nederland zichinternationaal gezien in de wetenschappelijke top bevindt. Het geeft ons toegang tot talent, onderzoeksfaciliteiten, financiering, ideeën en kennis. Wil jij er voor zorgen dat Nederland mee kan (blijven) doen met de mondiale top? Dan zoeken we jou; een ervaren beleidsmedewerker die het team EU en Internationaal bij directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB) komt versterken.

Bij OWB zijn we verantwoordelijk voor het Nederlandse stelsel van onderzoek en wetenschap.
Eén van onze ambities is om Nederland mee te laten doen met de mondiale wetenschapstop. Team EU en Internationaal concentreert zich op de EU-programma’s die van groot belang zijn voor het behouden van onze internationale wetenschappelijke positie, zoals Horizon Europe. En we spannen ons op bilateraal en multilateraal niveau in om afspraken te maken waardoor het kennisveld hier en in het desbetreffende land beter en veiliger kan samenwerken.

Onze nieuwe collega zal zich zowel in het Europese als het bilaterale speelveld begeven.

De ene helft van je werkzaamheden zal zich richten op de Europese programma’s, waaronder Horizon Europe. Je richt je hierbij onder meer op internationale samenwerking en de verhouding tot derde landen. Je denkt samen met directe collega’s strategisch na over hoe de belangen van het Nederlandse onderzoeksveld het beste tot hun recht komen in de Europese onderhandelingen. Je adviseert de ambtelijke en politieke leiding, zowel mondeling als via beleidsnota’s. Je bereidt brieven aan het parlement voor en draagt bij aan dossiers voor debatten in het parlement. Hiervoor werk je samen met collega’s binnen de Rijksoverheid, collega’s op de Permanente Vertegenwoordiging en EU-lidstaten. Afhankelijk van politieke en internationale ontwikkeling kan de focus binnen je dossiers verschuiven, hierin wordt flexibiliteit verwacht.

De andere helft van je werkzaamheden richt zich op de bilaterale samenwerking met China in het kader van de Rijksbrede Chinabrief en de Internationale Kennis en Talenstrategie van OCW. Je draagt eraan bij dat de Nederlandse kennis- en onderzoeksinstellingen met China kunnen samenwerken. Je werkt hiervoor nauw samen met de Onderwijs en Wetenschapsattaché in Peking. Daarnaast werk je nauw samen met andere China-dossierhouders binnen o.m. OWB/OCW, EZK, NWO, en binnen de kennis- en onderzoeksinstellingen. Ook ben je aangesloten op de EU-gremia waarin de samenwerking met China aan de orde komt. Voor de functie is culturele en politieke sensitiviteit in combinatie met vindingrijkheid een vereiste.

Wij hebben met deze vacature senior beleidsmedewerkers met een aantal jaren relevante werkervaring op het oog. We verwachten dat je zelfstandig op meerdere complexe beleidsdossiers inzetbaar bent. We gaan ervan uit dat je draagvlak kan creëren voor jouw beleid. De overige functie-eisen staan verderop in deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

een directie van ca. 40 medewerkers die zich kenmerkt door een open en informele sfeer, waarbij collega’s oog hebben voor elkaar. We zijn georganiseerd in zes teams (team EU/Internationaal, team Maatschappelijke Impact, team Wetenschapsgebieden, team Grootschalige Infrastructuur, team Beleidscontrol en team Talentbeleid en Onderzoekscultuur), een aantal collega’s werkt daarnaast in een directieoverstijgend team Kennisveiligheid. Er wordt hard gewerkt aan resultaten, maar er is ook aandacht voor ontspanning. We organiseren regelmatig sociale activiteiten, waardoor de hele directie elkaar goed kent. Binnen onze directie is er veel ruimte om te werken aan jouw ontwikkeling, zowel met trainingen en opleidingen als met de beleidsthema’s waarmee je aan de slag kunt gaan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Constantijn Heemskerk, Plv directeur OWB

06-18304416

Maartje Mol, coördinator team EU en Internationaal, Onderzoek en Wetenschapsbeleid

06-15038105

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerkers bibliotheken, lezen en letteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Behandelaar Burgervragen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)