Senior beleidsmedewerker EU-cluster

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 487298
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het defensiebeleid binnen de EU is sterk in ontwikkeling en staat hoog op de politieke en militaire agenda. Jij hebt als senior beleidsmedewerker bij het EU-cluster van de directie Internationale Aangelegenheden in Den Haag dan ook boeiend en dynamisch werk. Je draait onder andere mee in het EU-defensienetwerk en hebt een baan die er écht toe doet.

Als senior beleidsmedewerker heb of krijg je de nodige verantwoordelijkheden. Een daarvan is de verantwoordelijkheid voor de inbreng van Defensie in de interdepartementale coördinatiegremia waar de Nederlandse positie in EU-verband wordt afgestemd. Daarmee heb je volop overzicht op wat er aan EU-ontwikkelingen speelt en verdedig je de defensiebelangen in de vele overleggen. Ook heb je de verantwoordelijkheid voor het verlenen van instructie aan de Permanente Vertegenwoordiging EU (PV EU) in Brussel voor de onderhandelingen in de Raadswerkgroep PMG (Politico-Military Group).

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Raad Buitenlandse Zaken van ministers van Defensie jouw taak. Dat betekent onder meer het dossier van de minister samenstellen, de Raad deels bijwonen en Kamerdebatten voorbereiden. Ook bereid je de bijeenkomsten van de Defence Policy Directors voor.

Verder word je verantwoordelijk voor het organiseren van reguliere EU-dagen binnen Defensie. Dat doe je samen met een team. Je werkt aan de verbetering van de communicatie over EU-defensiebeleid binnen Defensie en doet actief aan outreach over EU-defensiebeleid buiten Defensie; zo neem je bijvoorbeeld deel aan seminars of lezingen.

Al met al vraagt jouw werk afstemming binnen Defensie, met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de PV EU. Je werkt nauw samen met de verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten Defensie. En je opereert zowel nationaal als in de internationale of Europese context.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De onderdelen van de Bestuursstaf waar beleid wordt gemaakt zijn samengevoegd in het directoraat-generaal Beleid (DGB). Het DGB heeft als doelstelling het defensiebeleid voor de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie op integrale wijze vorm te geven. Het DGB is op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Het doel van deze bundeling van beleidsvorming bij het DGB is het verbeteren van de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid. Het DGB zorgt dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.

Directie Internationale Aangelegenheden
Binnen het DGB is de directie Internationale Aangelegenheden (DIA) verantwoordelijk voor internationale aangelegenheden. De directie geeft gestalte aan de internationale (samenwerkings)agenda van de minister en staatssecretaris en ondersteunt hen bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking in de EU, NAVO en VN, en de bilaterale samenwerking, in het bijzonder met de strategische partners België en Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook vervult de directie vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia (vooral binnen de NAVO, de EU en het EDA).

DIA bestaat uit vijf clusters en/of afdelingen: EU, NAVO, Missies en Operaties, Bilateraal, en Nationaal en Koninkrijksrelaties. Daarnaast maakt het team Conflictpreventie deel uit van DIA.

Je voert je werkzaamheden uit binnen het cluster EU, dat bestaat uit zes medewerkers.

Ministerie van Defensie

'Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.'

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Voor deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. De Bestuursstaf vervult met het proces besturen tevens de scharnierfunctie tussen de minister en staatssecretaris en de rest van de Defensieorganisatie. De plaatsvervangend secretaris-generaal is als hoofd van de Bestuursstaf verantwoordelijk voor de sturing van de Bestuursstaf.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker vastgoed

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktcomplex
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur stikstof

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur gezondheidsbeleid

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd