(Senior) Beleidsmedewerker energietransitie van huurwoningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGOBDR/B&E/23/01
 • Plaatsingsdatum 16 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De klimaat- en energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om de doelen van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad te beperken, zullen de vijf sectoren uit het Klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors moeten reduceren.

Bij de afdeling Sectoraal Beleid Energietransitie (SBE) werken we aan het verder vormgeven van de concrete instrumenten voor de verduurzaming van verschillende sectoren, zoals de huursector (corporaties en particuliere verhuurders), de koopsector (alle woningeigenaren en verenigingen van eigenaren, VvE’s) en de utiliteitsbouw sector (alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben). SBE vertaalt het beleid vanuit onder andere het coalitieakkoord, het Klimaatakkoord en Brusselse regelgeving naar concrete instrumenten voor koop-en huurwoningen en gebouwen. Denk hierbij aan subsidies voor verduurzamingsmaatregelen, aan financiering zoals via het Warmtefonds, aan de doorontwikkeling van het energielabel, aan ontzorging en het goed informeren van woning -en gebouweigenaren en aan wetgeving (normering) zoals de label C verplichting voor kantoren, het vastleggen van de uitfasering van E, F,G-labels in het huurrecht en de modernisering van de Energieprestatievergoeding. Ook werken we bij SBE aan klimaatadaptatief en natuurinclusief bouwen en funderingsproblematiek. Dat richt zich onder andere op de vraag hoe de gebouwde omgeving zich kan voorbereiden op de veranderingen van het klimaat. Op hittestress en hoosbuien. Op bodemdaling en droogte. Wat kunnen medeoverheden doen, wat hebben ze nodig van het Rijk en hoe kunnen burgers worden ondersteund?

Momenteel zijn we op zoek naar een (senior) beleidsmedewerker voor de verduurzaming van de huursector. Het gaat hierbij om beleid (door)ontwikkelen om versnelling in de verduurzaming van sociale en particuliere huurwoningen slimmer te bereiken. Daarbij speelt de thematiek van energie armoede sinds het afgelopen jaar een steeds grotere rol -met name onder huurders. Het versnellen van de isolatie- en verduurzamingaanpak van huurwoningen staat daarom hoog op de agenda. Met welke instrumenten en programma’s geven we verhuurders de juiste incentives om zo snel als mogelijk de verduurzaming (energietransitie, klimaatadaptatie, natuurinclusief, circulair bouwen) van de gebouwde omgeving verder vorm te geven?

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die mee gaat werken in het huurteam van SBE aan de uitvoering van de afspraken uit het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO). Denk daarbij aan het actualiseren van subsidie instrumentarium voor de huursector, het wijzigen van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) zodat goede energielabels beter gewaardeerd worden en het verder uitwerken van de aangekondigde normering om per 2030 geen woningen met slechte energielabels meer te kunnen verhuren. Relaties onderhouden met partijen als de Woonbond, Aedes, IVBN en Vastgoed Belang behoren ook tot je takenpakket.

Het werken aan deze dossiers vraagt van de nieuwe collega nieuwsgierigheid, creativiteit en overtuigingskracht, lerend vermogen, samenwerking, maar ook inzicht en belangstelling voor technische, bestuurlijke, juridische, en financiële vraagstukken. Als je je uitgedaagd voelt en kennis en ervaring in huis hebt die van toegevoegde waarde is, dan ben jij van harte uitgenodigd te reageren. Onze directie biedt gevarieerd en uitdagend werk, opleidingen en loopbaanondersteuning, en de mogelijkheid om je op termijn ook op andere beleidsdomeinen binnen en buiten de directie verder te ontwikkelen. Maar de directie onderscheidt zich vooral door de prettige, collegiale én dynamische werkomgeving. Collega Nirul Ramkisor (2 jaar werkzaam bij Bouwen en Energie), zegt er het volgende over:
“Het was een heel fijne ervaring om een jaar geleden te landen in een directie met zoveel enthousiaste, fijne, kundige en betrokken collega’s. Iedereen gaat er volledig voor, of het nu gaat om verduurzaming, klimaatadaptatie of funderingsproblematiek. Dan is het extra fijn om ook op elkaars kennis te kunnen bouwen.”

Tot slot is het goed te weten dat onze directie op een vooruitstrevende manier bezig is met het hybride werken, waarbij ongeveer voor de helft van de tijd op kantoor (meestal op vaste dagen) en voor de helft vanuit huis wordt gewerkt, en iedereen zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd bij deze nieuwe manier van werken.

 • Je beschikt over een diploma van een academische opleiding of gelijkwaardig, bij voorkeur op relevant terrein als (Technische) Bestuurskunde, Bouwkunde, Planologie, of Architectuur;
 • Je hebt affiniteit of ervaring met juridische vraagstukken en bijvoorbeeld ook met toezicht op wetgeving.
 • Of andersom; je beschikt over een algemene academische opleiding (Rechten, Politicologie) en je hebt affiniteit of ervaring met verduurzaming van de gebouwde omgeving en/of de huursector.
 • Je hebt uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent in staat tot beleid maken in een complexe maatschappelijk, politieke en bestuurlijke omgeving;
 • Specifieke kennis en ervaring in de vastgoedsector, zoals al het werken met de huidige normen, zoals het Energielabel en de NTA8800, is een pré;
 • Je bent goed in staat tot samenwerking en verbinding met alle andere relevante externe partijen.
 • Je begrijpt de rol die een ministerie inneemt in het bouwveld en de huursector.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemarie Küppers

06-50079732

Eveline Molier

06-50156045

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker energietransitie van gebouwen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker energietransitie van gebouwen

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Landenadviseur, projectleider belastingen bij Tijdelijke Werkorganisatie DGKR

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd