Senior beleidsmedewerker energietransitie van gebouwen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Volkshuisvesting, Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 1 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGV&B/BE/23/02
 • Plaatsingsdatum 23 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De klimaat- en energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om de doelen van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graag de beperken, zullen de vijf sectoren uit het Klimaatakkoord (industrie, landbouw, mobiliteit, elektriciteit en de gebouwde omgeving) de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors moeten reduceren.

De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werkend voor de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is verantwoordelijk voor de transitie van de gebouwde omgeving; een uitdagende sector, omdat deze transitie alle Nederlanders gaat raken. In de gebouwde omgeving moeten voor 2050 ruim 7 miljoen woningen en ongeveer 1 miljoen gebouwen worden verduurzaamd. Denk bij dat laatste aan het isoleren van kantoren en zorginstellingen, het verwarmen van scholen en bedrijfshallen met duurzame bronnen en zonnepanelen op gemeentehuizen en sportaccommodaties. Daar kan jij je bijdrage aan leveren! Voel jij je uitgedaagd? Reageer dan snel.

Bij de afdeling Sectoraal Beleid Energietransitie (SBE) werken we aan het verder vormgeven van de concrete instrumenten voor de verduurzaming van verschillende sectoren, zoals gebouwen in de huursector, de utiliteitsbouw (alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben) en de woningeigenaren. SBE vertaalt het beleid vanuit onder andere het coalitieakkoord, het Klimaatakkoord en Brussel naar concrete instrumenten voor koop-en huurwoningen en gebouwen. Denk hierbij aan subsidies voor verduurzamingsmaatregelen, aan financiering zoals mogelijk is via het Warmtefonds, aan de doorontwikkeling van het energielabel, aan ontzorging en het goed informeren van woning -en gebouweigenaren en aan normering zoals de label C verplichting voor kantoren en de renovatiestandaard voor de utiliteitsbouw. Ook werken we aan klimaatadaptatief en natuurinclusief bouwen en funderingsproblematiek. Dat richt zich onder andere op de vraag hoe de gebouwde omgeving zich kan voorbereiden op verandering van het klimaat. Op hittestress en hoosbuien. Op bodemdaling en droogte. Wat kunnen medeoverheden doen, wat hebben ze nodig van het Rijk en hoe kunnen burgers worden ondersteund?
Momenteel zijn we op zoek naar een senior beleidsmedewerker voor de verduurzaming van utiliteitsbouw. Het gaat hierbij om beleid (door)ontwikkelen om versnelling in de verduurzaming van vastgoed, zoals kantoren, bedrijfshallen, winkels, scholen, zorginstellingen en overheidsvastgoed sneller en slimmer te bereiken. In het bijzonder zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die mee gaan werken aan de aanpak Verduurzaming utiliteitsbouw via normerend beleid, zoals met behulp van energielabels en via erkende maatregelen vanuit de Energiebesparingsplicht. Om tot goede normering te komen, zul je samen met alle relevante partners binnen en buiten de overheid nauw moeten samenwerken. Een paar dossiers waar je aan zal werken is het ontwikkelen van de norm voor nieuwe en bestaande bedrijfshallen, de implementatie van Europese richtlijnen rondom gebouwen, zoals de introductie van minimale energieprestatie-eisen voor alle gebouwen, en het herijken en harmoniseren van huidig normerend beleid. Ook de hands-on portefeuille-aanpak voor grote gebouweigenaren met een stevige relatie met bevoegde gezagen kan in je takenpakket zitten.
We doen dat in de rol van de rijksoverheid, als opdrachtgever of regisseur voor trajecten in de markt.
Het werken aan deze dossiers vraagt van de nieuwe collega nieuwsgierigheid, creativiteit en overtuigingskracht, lerend vermogen, samenwerking, maar ook inzicht en belangstelling voor technische, bestuurlijke, juridische, en financiële vraagstukken. Als je je uitgedaagd voelt en kennis en ervaring in huis hebt die van toegevoegde waarde is, dan ben jij van harte uitgenodigd te reageren. Onze directie biedt naast een prettige collegiale werkomgeving, en gevarieerd uitdagend werk, opleidingen en loopbaanondersteuning, en de mogelijkheid om je op termijn ook op andere beleidsdomeinen binnen en buiten de directie verder te ontwikkelen.

Tot slot is het goed te weten dat onze directie op een vooruitstrevende manier bezig is met het hybride werken, waarbij nadat het thuiswerken advies weer zal zijn ingetrokken, ongeveer voor de helft van de tijd op kantoor en voor de helft vanuit huis wordt gewerkt, en iedereen zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd bij deze nieuwe manier van werken.

 • Je beschikt over een diploma van een academische opleiding of gelijkwaardig, bij voorkeur een technische studierichting , zoals Technische Bestuurskunde, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde;
 • Je hebt affiniteit of ervaring met juridische vraagstukken en bijvoorbeeld ook met toezicht op wetgeving.
 • Je hebt uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent in staat tot beleid maken in een complexe maatschappelijk, politieke en bestuurlijke omgeving;
 • Specifieke kennis en ervaring in vastgoed sector, zoals al het werken met de huidige normen, zoals het Energielabel en de NTA8800, is een pré;
 • Je bent goed in staat tot samenwerking en verbinding met alle andere relevante externe partijen.
 • Je begrijpt de rol die een ministerie inneemt in het bouwveld.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De grootste opgave van onze directie Bouwen en Energie is het ontwikkelen van beleid voor de energietransitie in de gebouwde omgeving, het realiseren van aardgasvrije wijken en klimaat neutrale gebouwen. Hierbij gaat het om alle woningen en al het maatschappelijke en commerciële vastgoed in Nederland, zowel in de nieuwbouw als de bestaande bouw. Een uitdagende maatschappelijke opgave, die moet gaan bijdragen aan het halen van de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs.

De directie Bouwen en Energie bestaat uit een afdeling Algemeen beleid energietransitie, een afdeling Sectoraal beleid energietransitie, een programma Aardgasvrije wijken en een afdeling Bouwregelgeving en bouwkwaliteit. We werken bij deze opgave nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en met de medeoverheden, netbeheerders, energieleveranciers, corporaties, financiële instellingen en andere stakeholders.

Twee collega’s die bij onze directie werken, zeggen er het volgende over:
Nirul Ramkisor (2 jaar werkzaam bij Bouwen en Energie):
“Het was een heel fijne ervaring om een jaar geleden te landen in een directie met zoveel enthousiaste, fijne, kundige en betrokken collega’s. Iedereen gaat er volledig voor, of het nu gaat om verduurzaming, klimaatadaptatie of funderingsproblematiek. Dan is het extra fijn om ook op elkaars kennis te kunnen bouwen.”

Selina Roskam (2 jaar werkzaam bij Bouwen en Energie):
“De energietransitie in de gebouwde omgeving is een prachtige en zeer actuele uitdaging om aan te werken. Als beleidsmedewerker sta je aan de tekentafel voor nieuwe beleid, waardoor je veel impact kan maken. Binnen de directie Bouwen en Energie ervaar ik ook veel collegialiteit en word je gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen!”

Directie Bouwen en Energie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemarie Küppers, afdelingsmanager Sectoraal Beleid Energietransitie

06-50079732

Selina Roskam, coördinerend beleidsmedewerker Energietransitie Utiliteitsbouw

06-27239641

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice werving & selectie

070-426 6161

Solliciteren?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker energietransitie van gebouwen

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker energietransitie van huurwoningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd