Senior beleidsmedewerker eerstelijnszorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 18 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS24-1346(CZ)
 • Plaatsingsdatum 3 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ben jij iemand die grote vraagstukken in de zorg wil oppakken en kan voorzien van beleidsmatige oplossingen. Heb je een neus voor kansen en risico’s en ben je gewend om vanuit een goede voorbereiding politieke of bestuurlijke besluitvorming te realiseren? Kom dan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werken.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker eerstelijnszorg?

Als senior beleidsmedewerker eerstelijnszorg bij de directie Curatieve Zorg staat je werk vol in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Binnen deze context werk je daarbij altijd op het raakvlak van de zorgpraktijk en beleid. We zoeken iemand die het gewend is om zich in uiteenlopende complexe vraagstukken te verdiepen en met behulp van een goed netwerk tot beleidsmatige oplossingen te komen.

Je bent dossierhouder voor onderdelen van de eerstelijnszorg. Je neemt het voortouw in de dossiers waar je voor verantwoordelijk bent, werkt daarbij samen met directe collega’s en stemt waar nodig af met de coördinator.

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt ingezet op versterking van de eerste lijn en het bieden van passende zorg, en het optimaal omgaan met mensen en middelen in de zorg. In dit kader hebben de relevante partijen in het zorgveld samen met VWS in januari een visie voor de toekomst vastgesteld. In deze visie wordt ingezet op vernieuwing en versterking van de zorg, zowel op wijk- als op regionaal niveau. Zodat zorgverleners optimaal ondersteund worden door betere organisatie van zorg en betere samenwerking tussen (zorg)professionals.

Als beleidsmedewerker zet je je, samen met collega’s, in om deze beweging op gang te krijgen. Daarbij ben je de spin in het web in het overleg met beroepsgroepen, zorgverzekeraars, de patiëntenfederatie en overheidspartijen zoals ZIN en NZa. Uiteraard werk je ook veel samen met andere directies binnen VWS zoals directie Zorgverzekeringen en directie Patient en Zorgordening. Er liggen veel complexe beleidsvraagstukken die de komende periode gecontinueerd moeten worden.

Je draagt bij aan de uitvoering van de IZA afspraken op het gebied van eerstelijns zorg beleidsvraagstukken ten aanzien van de positie eerstelijnszorgverleners in het stelsel. Denk daarbij aan de opname van zorgvormen de basiszorgverzekering, contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en tarieven. Wanneer ZonMW of het RIVM activiteiten uitvoeren ter realisatie van het beleid, ben jij de opdrachtgever. Wanneer er sprake is van subsidies ben jij verantwoordelijk voor het subsidiebeheer. Wanneer er op bestuurlijk niveau wordt gesproken over jouw dossier, bereid jij dit overleg voor.

Als beleidsmedewerker weet je op hoofdlijnen hoe de financiering, bekostiging, wettelijke grondslagen voor data binnen de eerstelijnszorg en contractering binnen de eerstelijnszorg werkt en kun je snel beoordelen door wie of op welke manier vraagstukken moeten worden opgelost. Op basis van een opgebouwd netwerk adviseer je de minister en kom je waar nodig met voorstellen voor verbetering. Een vast onderdeel van je werk is ook de politieke verantwoording richting de Tweede Kamer: het beantwoorden van Kamervragen, schrijven van Kamerbrieven en het voorbereiden van debatten en bestuurlijke overleggen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

We zetten ons in voor duurzaam toegankelijke curatieve zorg voor iedereen die haar nodig heeft. De toegankelijkheid van de curatieve zorg staat onder druk en kan soms kwalitatief beter. Daar is ons beleid op gericht. Daarbij moet de zorg ook betaalbaar blijven. Dit is een randvoorwaarde voor ons beleid. Het werkveld betreft de volle breedte van het curatieve domein dus de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg. De directie CZ is een jonge, diverse, dynamische directie waar ongeveer 100 mensen in verschillende teams werken. We werken gericht aan duurzame toegankelijkheid van de zorg. Hierbij komen uiteenlopende vraagstukken kijken die vaak goede samenwerking met het veld vragen. We werken aan onderwerpen die mensen direct in hun dagelijks leven raken en volop in de belangstelling staan van politiek en media. Dit brengt de nodige dynamiek met zich mee, geen dag bij CZ is het zelfde. Dit vraagt van CZ’ers dat zij in staat zijn met het lange termijn doel voor ogen steeds flexibel en soms snel te schakelen. Samenwerking, betrokkenheid bij elkaars werk en onderling respect vinden we bij CZ heel belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling. We werken hard op de directie en maken regelmatig tijd voor plezier en gezelligheid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Irma Beurmanjer, MT lid

06-15369213

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker directie Curatieve Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager landelijk dekkend netwerk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd