Senior Beleidsmedewerker Duurzame Gebiedsontwikkeling

Provincie Utrecht

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.879 - €5.541
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 november Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer VACSN2019036
 • Plaatsingsdatum 1 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving in de provincie Utrecht? In het nieuwe coalitieakkoord is één van de speerpunten het centraal stellen van gezondheid in ons omgevingsbeleid, in gebiedsontwikkelingen en in mobiliteitsbeleid. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor de zogenaamde “doe lijn“ in het programma gezonde leefomgeving. Belangrijk onderdeel daarvan is het beïnvloeden van ruimtelijke ontwikkelingen richting een gezonde leefomgevingskwaliteit. De toegenomen complexiteit van de ruimtelijke vraagstukken vraagt om een fundamenteel andere aanpak dan in het verleden en vraagt om creativiteit en flexibiliteit bij het definiëren en oplossen van vraagstukken. Daarin ligt ook de kans om gezondheid een meer prominente plaats te geven in ruimtelijke afwegingen. Je hebt er plezier in om  complexe (ruimtelijke) vraagstukken te analyseren en te vertalen naar praktische oplossingen bijvoorbeeld door het inzetten van innovatieve werkvormen (bijv. ontwerpend onderzoek) en innovatieve ruimtelijke instrumenten zoals digitale ruimtelijke planning support systemen. Bepalend voor het succes daarvan is dat het aan moet sluiten bij de behoefte van de betrokken partijen. Daarom  vind je het een sport om door te vragen en op basis daarvan maatwerk oplossingen te bieden. Maar je beschikt ook over bijzondere vaardigheden en vasthoudendheid voor het verkrijgen van draagvlak (zowel in- als extern) voor de geboden oplossingen. Je werkt daarbij intensief samen met collega’s die werkzaam zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, binnenstedelijke ontwikkeling, energie, klimaat etc..

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 •  Coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster duurzame gebiedsontwikkeling;
 • Coördinatie van de “doe-lijn” van het programma gezonde leefomgeving;
 • Inbreng van het aspect integrale duurzame gebiedsontwikkeling in de provinciale Omgevingsvisie en –  Omgevingsverordening;
 • Coördinatie van de doorontwikkeling van het DGO instrumentarium:
 • Ontwikkelen van een visie op de inzet en de verankering van het DGO instrumentarium in provinciaal operationeel beleid en programma’s;
 • Verbreding van de toepassing van het DGO instrumentarium bijvoorbeeld als monitoringstool i.r.t. beleidscyclus;
 • Organiseren en begeleiden van in- en externe workshops (ontwerpend onderzoek) gericht op de inzet van het instrumentarium bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken en bij gebiedsontwikkeling;
 • toepassing van het instrument voor het maken van de omslag van sectorale naar integrale advisering vanuit het team milieu;
 • voorbereiden en begeleiden van Leerkringbijeenkomsten Duurzame Gebiedsontwikkeling:

Functie-eisen

Wij zoeken een daadkrachtige professional op het raakvlak van ruimtelijke ordening en gezonde leefomgeving die met de kernkwaliteit “helicopterview” in staat is om verbindingen te leggen tussen de verschillende beleidsterreinen (horizontale integratie) en in staat is om te schakelen en verbindingen te leggen tussen beleid en uitvoering (verticale doorwerking).
Je beschikt over een brede kennis van onderwerpen die spelen binnen het onderwerp duurzame gebiedsontwikkeling en gezonde leefomgeving. Je ziet en legt verbanden met andere beleidsterreinen zoals binnenstedelijke ontwikkeling, energietransitie, klimaatadaptatie e.d.. Je bent initiatiefrijk in het verkennen en benutten van kansen die er liggen om duurzame gebiedsontwikkeling te verankeren in het provinciale en gemeentelijke ruimtelijke beleid. Je beschikt over creativiteit en doorzettingsvermogen in het bereiken van doelen met als principe “kan niet bestaat niet” maar wel benaderd vanuit het belang van de “klant”. Je bent ambassadeur voor het ontwikkelen en inzetten van vernieuwende (GIS)  instrumenten die de kwaliteit van ruimtelijke planvorming en de integrale samenwerking tussen betrokken partijen bevorderen (ontwerpend onderzoek). Je bent aanspreekpunt voor het onderwerp duurzame gebiedsontwikkeling.


Verder zet je vinkjes bij de volgende punten:

 • afgeronde WO of HBO studie op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, milieukunde of land-, water- en milieubeheer; 
 • Minimaal 5 á 10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 • kennis van GIS en GIS based planning support sytemen; 
 • visie op de inzet van planning support systemen voor verschillende doeleinden en binnen de verschillende beleidsvelden (klimaat, mobiliteit stedelijke ontwikkeling etc.);  
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (enthousiasmerend en verbindend);
 • ervaring in procesmatig werken en uitstekende adviesvaardigheden;
 • gericht op het bereiken van concrete resultaten.
 • visie op en ervaring met ruimtelijke ordenings- en – inrichtingsvraagstukken en de inzet van innovatieve werkvormen;
 • ervaring met advisering vanuit de principes van omgevingskwaliteiten zowel op beleidsniveau (Omgevingsvisie) als uitvoeringsniveau (gebiedsontwikkeling);
 • kennisnetwerk van deskundigen op het gebied van DGO, planning support systemen en Omgevingswet;
 • Overtuigingskracht op basis van inhoud in combinatie met persoonlijke eigenschappen en vaardigheden
 • Ruime ervaring met bestuurlijke - en concern advisering op dit vakgebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving
  • Een fenomenaal uitzicht vanaf je werkplek (de elfde verdieping van het provinciehuis). Het provinciehuis is goed bereikbaar met het ov, de auto of de fiets.
  • Veel vrijheid in waar, wanneer en waaraan je werkt.
  • Reiskostenvergoeding, een aantrekkelijke fietsregeling en elektrische leenauto’s om naar afspraken te gaan.
  • Altijd lekker eten in ons bedrijfsrestaurant.
  • Volop opleidingsmogelijkheden. Een goed onderbouwd voorstel krijgt bijna altijd groen licht.
  • Een individueel keuzebudget van 22,37% bovenop je loon. Je kiest zelf wanneer je dit laat uitbetalen. Of je koopt er extra verlof voor.
  • Een ruime ATV-regeling voor een goede werk-privébalans.
  • Financiële stabiliteit ná je loopbaan met onze goede pensioenregeling.
  • De beleidsmedewerker functie in zit in schaal 12 met een maximum van € 5541,52

  • Goed om te weten
   Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.
  • Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 • Maand­salaris Min €3.879 Max. €5.541 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Provincie Utrecht

Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen in 2022 de aantrekkelijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Binnen het team Milieu dragen wij daar direct aan bij met onder andere het ondersteuningsprogramma duurzame gebiedsontwikkeling, het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving en thematische programma’s voor o.a. lucht, geluid en veiligheid. Samen met de collega’s vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, energie, bodem, water, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw en mobiliteit. In nauwe samenwerking met een scala aan partners in de regio. De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en uitdagender. Er wordt steeds meer van ons verwacht in wisselende rollen als initiator, facilitator, samenwerkingspartner, (mede-)ontwikkelaar en verbinder, zowel voorwaardenscheppend als kaderstellend.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sana Nour Eddin adviseur werving & Selectie en mobiliteit

030-258 2054

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Utrecht nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Milieu Duurzame Gebiedsontwikkeling

De Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Geluid

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

adviseur ruimtelijke ordening

ODMH
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling