(Senior) Beleidsmedewerker doelsturing in de landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGA20230510_11/12
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse landbouw staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaat, bodem en water. Daarom zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag in op een transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Bij deze uitdagende overgang ben jij als beleidsmedewerker doelsturing landbouw onmisbaar.

Via een meerjarige en overkoepelende aanpak het ondernemerschap én het vakmanschap van boeren stimuleren. Dat doe jij. Het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige landbouw vraagt namelijk veel van agrarische ondernemers. Om hen te helpen, start er binnen ons ministerie een programma rondom de ontwikkeling van een systeem van bedrijfsspecifieke doelsturing. Met dit systeem prikkelen we de boeren en stellen we hen in staat om, binnen bepaalde grenzen, zó te handelen dat zij de publieke landbouwdoelen op overtuigende en doelmatige manier realiseren.

In diverse beleidsprojecten en -programma's wordt op dit moment al aan onderdelen van bedrijfsspecifieke doelsturing gewerkt. Denk aan de ontwikkeling van kritische prestatie-indicatoren voor kringlooplandbouw en een Stoffenbalans. Samen met de coördinator doelsturing landbouw werk je een gezamenlijke visie uit. Ook realiseer je een meerjarig implementatieplan voor de toepassing van doelsturing per sector. Hierbij organiseer je, samen met de coördinator, de samenhang en samenwerking tussen de verschillende onderdelen van ons ministerie én geef je structuur en vorm aan de samenwerking met externe stakeholders. Zo bereid je overleggen en werksessies inhoudelijk én organisatorisch voor, en praat je met onder meer uitvoerings- en toezichtsorganisaties als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en omgevingsdiensten.

Daarnaast werk je, in overleg met de coördinator, aan specifieke inhoudelijke vraagstukken die extra inzet vragen. Het gaat hierbij met name om vraagstukken rondom de uitwerking van de bedrijfsspecifieke doelsturing door de uitvoerings- en toezichtsorganisaties. Door vernieuwende en werkbare oplossingen aan te dragen, kom je samen met de belanghebbenden tot gedragen beleid en maak je versnelde implementatie mogelijk. Ook coördineer en implementeer je de communicatie rondom het programma, en ondersteun je de programmamanager bij de voorgangsbewaking.

Met je scherpe blik dring je snel door tot de kern van vraagstukken. Je houdt het overzicht, ook in een complexe omgeving met meerdere stakeholders. Feilloos voel je onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden aan en je gaat hier op de juiste manier mee om. Van samen met anderen werken aan mooie resultaten krijg je energie. Bovendien werk je gestructureerd en je zorgt dan ook voor een heldere opzet, aanpak en administratie van het programma.

Verder heb je:

 • Wo-niveau en bij voorkeur werkervaring in een landbouw-, milieu-, natuur- en/of agro-economische omgeving.
 • Ervaring met beleidsontwikkeling in een complexe bestuurlijke omgeving.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling en schriftelijk.
 • Bij voorkeur ervaring met de samenwerking met uitvoerings- en handhavingsorganisaties.

Voldoe je nog niet aan alle functie-eisen, maar heb je wel de potentie en ambitie je te ontwikkelen tot een volwaardig senior beleidsmedewerker? Ook dan nodigen we je van harte uit te solliciteren en gaan we graag met je in gesprek over jouw bijdrage aan het programma.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je kunt werken op de manier die voor jou prettig is. Dat betekent onder andere dat je je werktijden – in overleg – flexibel kunt indelen.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt in het team Kringlooplandbouw van de directie Strategie, Kennis en Innovatie. Onze directie is binnen LNV dé partner voor kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie t.b.v. maatschappelijke en economische (transitie)opgaven in het groene domein. Ook borgen we het functioneren van het kennis- en innovatiesysteem en de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven. We werken voor alle directoraten-generaal (DG’s), dus voor DG Agro, DG Natuur en Visserij, DG Landelijk Gebied en Stikstof, en DG Regie Transitie Landelijk Gebied. Het team bestaat uit tien deskundige beleidsmedwerkers. Samen faciliteren we de transitie van de landbouw met onderzoek, innovatie en ondersteuning. De sfeer? Die is open, informeel en collegiaal.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Paul Mertens, MT-lid directie Strategie, Kennis en Innovatie

06-46152164

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment

06-50025825

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator doelsturing in de landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamcoördinator Transitieteam Plantaardige Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamcoördinator bodem, instrumenten en klimaatadaptatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)