Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 14 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 28/19-07
 • Plaatsingsdatum 24 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Zorgen voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. Zo leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage. En als onze nieuwe senior beleidsmedewerker binnen het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis ga jij ons daarbij helpen.

Jij gaat bij de directie Kinderopvang aan de slag binnen het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis. In dit team zijn onder andere vraagstukken belegd rondom de financiering van kinderopvang (kinderopvangtoeslag), marktordening, de combinatie van arbeid en zorg, en de aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs. Dit team bestaat uit ongeveer dertien mensen en is opgedeeld in het cluster Stelsel en Toegankelijkheid en het cluster Kennis en Onderzoek. Jij werkt als senior beleidsmedewerker in beide clusters.

Het cluster Kennis en Onderzoek richt zich op het meer evidence based maken van beleid. Met de andere collega’s uit het cluster zorg je ervoor dat de gehele directie bij het ontwikkelen van beleid gevoed wordt met kennis uit onderzoek en de praktijk. Je reikt handvatten aan om de verbinding te maken tussen wetenschap, praktijk en beleid, om zo te komen tot beter onderbouwd beleid. Daarbij denk je mee over zaken als een wetenschappelijk onderbouwde probleemanalyse, een nulmeting bij de beleidsvorming of een evaluatie naar de effecten van ingevoerd beleid.

Ook is er een internationale component: je volgt de internationale onderzoeken en rapporten over kindontwikkeling en kinderopvang, onder andere vanuit de EU en de OESO. Ook ben je het aanspreekpunt voor Europese ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang. En je neemt, samen met je collega’s van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, deel aan de Europese Working Group Early Childhood Education and Care.

Binnen het cluster Stelsel en Toegankelijkheid werk je samen met collega’s aan beleid dat gericht is op een toekomstgericht en houdbaar stelsel van kinderopvang. Kinderopvang is zowel gericht op de ontwikkeling van het kind als het faciliteren van arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen. Een belangrijk deel van je pakket gaat over de vraag hoe je aan beide doelstellingen recht kunt doen bij vraagstukken rondom het ondersteunen van ouders bij het combineren van werk met de zorg voor kinderen.

Je ondersteunt onder andere de directeur bij de rol als interdepartementaal trekker van het onderwerp arbeid en zorg, en levert input voor diverse andere interdepartementale trajecten die lopen. De verbinding tussen kinderopvang en primair onderwijs is hierbij een onderdeel dat veel terugkeert. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van brede scholen, integrale kindcentra en andere samenwerkingsvormen van kinderopvang en onderwijs. Ook de samenhang met ander beleid op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid speelt hierin een rol, bijvoorbeeld waar het gaat om verlofregelingen die gericht zijn op jonge ouders. Daarnaast is in het cluster recent ook een groot interdepartementaal traject gestart om de kinderopvang in Caribisch Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond.
 • Je bent een ervaren beleidsmedewerker.
 • Je bent analytisch sterk en dringt snel door tot de kern van een probleem.
 • Je hebt affiniteit met het doen van onderzoek en bent goed in het maken van onderzoeksopzetten, het beoordelen en interpreteren van onderzoek en het opzetten van evaluatieonderzoek.
 • Je bent creatief in je aanpak om kennis te vergaren en te delen.
 • Je bent samenwerkingsgericht en politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je bent resultaatgericht, werkt zelfstandig en gestructureerd.
 • Je kunt schakelen tussen werk met korte deadlines en werk dat meer gericht is op de lange termijn.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,90 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. En daarmee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

De directie Kinderopvang (KO), onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Die wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

De directie KO heeft te maken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal zijn er vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Financiën, Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD’en zijn belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid. Met veel van deze organisaties bestaan ook financiële relaties. Binnen het kinderopvangveld zijn de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, de Stichting voor Werkende Ouders en de vakbonden belangrijke gesprekspartners.

De directie KO is een kleine, dynamische directie met ongeveer dertig medewerkers. Onze directie bestaat uit twee teams en een project: het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht, het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis, en het project Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. De directie kent een goede, veilige werksfeer, een platte structuur en medewerkers die zeer betrokken, zowel op de inhoud als bij elkaar. De medewerkers werken graag bij KO, zijn tevreden over de mensgerichte stijl van leidinggeven en geven hoge cijfers voor werkplezier, samenwerking en de mate van invloed op hun eigen werkzaamheden.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker toezicht zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)