Senior beleidsmedewerker directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer AEP_20190617_12/13
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De directie Algemene Economische Politiek, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is op zoek naar een enthousiaste, analytisch sterke beleidsmedewerker met een economisch profiel.

Je adviseert de bewindspersonen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de meest complexe en gevoelige actuele economische thema's. In dit verband denk je bijvoorbeeld actief mee met collega's van beleidsdirecties die zich bezighouden met terreinen als energie, innovatie en het concurrentievermogen van bedrijven.

Of je beoordeelt voorstellen van andere departementen en adviseert de bewindspersonen hierover. Dit gaat bijvoorbeeld gaan over de arbeidsmarkt, de fiscaliteit of de woningmarkt. Verder werk je aan strategische analyses ter ondersteuning van de visievorming op relevante thema's, zoals klimaatbeleid of brede welvaart.

Vaak werk je aan jouw dossiers in duoverband. Waar nodig spring je in op andere dossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische studie afgerond, bij voorkeur (algemene) economie, met een sterke belangstelling voor en affiniteit met economische thema's.
 • Je hebt enkele jaren relevante werkervaring.
 • Je bent in staat complexe materie snel te doorgronden en op basis daarvan de ambtelijke en politieke top van advies te voorzien.
 • Je bent in staat om een eigen visie te vormen op jouw dossier en hebt daarbij oog voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld.
 • Je zoekt actief de samenwerking op en weet de juiste personen aan tafel te krijgen.
 • Je legt en onderhoudt contacten met beleidsdirecties, andere departementen en externe stakeholders.
 • Je schroomt niet om de discussie aan te gaan en weet je standpunten helder en overtuigend te presenteren.
 • Je deinst niet terug voor strakke deadlines.
 • Je bent creatief en omgevingsbewust.
 • Je bent bestuurssensitief en kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Algemene Economische Politiek (AEP) speelt een sleutelrol bij vraagstukken rond het economisch beleid. Als chief economist van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben we korte lijnen met de ambtelijke en politieke top. We adviseren de bewindspersonen van EZK en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die als viceminister-president tevens lid is van de Vijfhoek. Verder adviseren we over actuele beleidsvraagstukken en hebben een centrale rol in de strategische visievorming binnen EZK en LNV. Werken bij AEP betekent werken in een politiek-dynamische omgeving met veelal grote zelfstandigheid en korte hiërarchische lijnen; vaak moet snel en flexibel op actuele vraagstukken worden ingespeeld. AEP'ers kenmerken zich door een gezonde dosis ambitie en collegialiteit.

AEP kent drie clusters:

 • Het cluster Collectieve Sector en Arbeidsmarkt houdt zich met name bezig met de meer sociaaleconomische vraagstukken op het terrein van arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën, koopkracht, fiscaliteit, onderwijs en de zorg.
 • Het cluster Conjunctuur, Structuur en Ordening houdt zich bezig met de conjunctuur, macro- en Europese economie, innovatie, energie, duurzaamheid, agro en natuur, mobiliteit, woningmarkt en marktordening.
 • Het Centraal Strategisch Cluster is de spil in de strategische visievorming binnen EZK en LNV en speelt daarbij een verbindende, initiërende en agenderende rol. Het cluster is ook aanjager van de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in beleid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Frans Suijker (MT-lid en hoofd CSO)

070 - 379 6379

De heer Sjef Ederveen (MT-lid en hoofd CSC)

070 - 379 6541

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Permanente vacature (senior) beleidsmedewerker arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Inkoper voor IUC EZK - Assen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Coördinator informatiebeveiliging

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)