(Senior) beleidsmedewerker data en onderzoek

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting
 • Reageren voor 31 januari Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer SFB/2022/02
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken met en voortbouwen aan meer dan vier decennia data over de ontwikkeling van de woningmarkt. Dringender dan ooit tevoren door de huidige oververhitte markt.

Het toekomstbestendig houden van de woningmarkt vergt blijvende aandacht, gezien alle veranderingen in de maatschappij en economie. Je gaat werken vanuit de afdeling Strategisch en Financieel Beleid (SFB).

De afdeling heeft als kerntaken het beheer en de ontwikkeling van de instrumenten huurtoeslag en verhuurderheffing, alsmede het (laten) uitvoeren van grootschalige onderzoeken en het beheren, actueel houden en ontsluiten van de basisinformatievoorziening wonen. Ook heeft SFB voor de directie een coördinerende rol op de terreinen strategie en internationaal, en beleidsverantwoordelijkheid voor de woningmarkt in Caribisch Nederland.

Het cluster ‘data en onderzoek’ van de afdeling SFB opereert op het snijvlak van beleid en informatievoorziening over de woningmarkt. Dat doet de cluster door een initiërende en coördinerende rol te vervullen bij het ontwikkelen en onderhouden van de benodigde data-infrastructuur. Daarnaast is de cluster de schakel tussen beleid en onderzoek waarbij de informatiebehoefte van beleid wordt vertaald naar concrete informatieproducten. De gevraagde functionarissen hebben een uitvoerende, initiërende en coördinerende rol in dit proces. Vrijwel elke tabel en elk cijfer in de nota’s en kamervragen over wonen gaat door jouw handen

Trefwoorden: woningmarkt, basisonderzoek, informatievoorziening, datavisualisatie, datadashboards, databeleid, innovatie.

Je wordt betrokken bij een breed scala aan dossiers van de afdeling en draagt daar ook inhoudelijk aan bij. Je hebt veel kennis van en ervaring met SPSS en MS Excel, kennis van andere tools (R, Python, etc.) is een pré. Zowel samenwerken als zelfstandig werken zijn aantoonbare vaardigheden. Je hebt goede sociale vaardigheden en empathisch vermogen, en uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategisch en Financieel Beleid van de directie Wonen bestaat uit ongeveer twintig medewerkers. De afdeling heeft als kerntaken het beheer en de ontwikkeling van de instrumenten huurtoeslag en verhuurderheffing, alsmede het (laten) uitvoeren van grootschalige onderzoeken en het beheren, actueel houden en ontsluiten van de basisinformatievoorziening wonen. Ook heeft SFB voor de directie een coördinerende rol op de terreinen strategie en internationaal, en beleidsverantwoordelijkheid voor de woningmarkt in Caribisch Nederland. Er is een goede teamsfeer, waarbij collega’s voor elkaar klaar staan.

Werkzaamheden van de afdeling zijn onder andere het ramen van het budget van de huurtoeslag, vaststellen parameters huurtoeslag, verzorgen van een breed scala aan cijfers over de woningmarkt (BTIV, IAH, en (nog even) Verhuurderheffing), aansturing van uitvoering van grote regelingen door o.a. de Dienst Toeslagen en RVO, het (laten) uitvoeren van grootschalige onderzoeken en beheren en het actueel houden en ontsluiten van basisinformatievoorziening woningmarkt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

De directie Wonen is binnen BZK verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de woningmarkt: de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. Doelstelling is om te komen tot een goed werkende woningmarkt. We werken aan concrete beleidsvoorstellen op basis van feiten en analyse, inzicht in het politieke krachtenveld en goed overleg met de buitenwereld. Daarbij houden we rekening met de Europese regels en voeren waar nodig overleg met de Europese Commissie. Veelal resulteert dit in wetgeving en beleid en bijbehorend politiek debat met de Tweede en Eerste Kamer.

De directie werkt over de volle breedte van de woningmarkt. Er is veel aandacht voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van passende woningen. Daarbij spelen belangrijke vragen: hoe moet het toezicht op de corporatiesector eruit zien? Hoeveel mogen mensen lenen bij aankoop van een huis? Hoe zorgen we voor betaalbaarheid van huren voor lage inkomens? Hoe kunnen excessen op de woningmarkt (discriminatie, malafide verhuurders) worden aangepakt? Hoe zorgen we voor een voldoende en passend woningaanbod? Hoe vergroten we het middenhuursegment?

De directie is onderverdeeld in vier afdelingen die onderling nauw samenwerken: Huur en Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, en Strategisch & Financieel Beleid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart Seesing (afdelingshoofd)

06-46431686

Han Kleefstra (clustercoördinator)

06-25339513

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker met financieel/ analytisch profiel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Woningwet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialistisch inspecteur Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd