Senior beleidsmedewerker circulaire economie (plastic en textiel)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 4 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-102
 • Plaatsingsdatum 19 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Mede mogelijk gemaakt door jou. Hoe mooi is dat? Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag help je de transitie versnellen op twee van de belangrijkste onderwerpen: plastic en textiel.

Bij de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie ga jij aan de slag met de realisatie van de transitieagenda’s. Deze agenda’s heeft de Rijksoverheid samen met de ruim 400 ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord opgesteld voor vijf sectoren en ketens die belangrijk zijn voor onze economie, maar die ook het milieu belasten. Doel van de transitieagenda’s is om grondstoffen – mineralen, metalen en fossiele grondstoffen – niet meer te verspillen maar te hergebruiken. Een hele uitdaging als je bedenkt waarin deze grondstoffen allemaal voorkomen. Van stofzuigers tot kleding en van de plastic soep tot microplastics in water en voeding.

Jij helpt de transitieagenda’s Kunststof en Consumptiegoederen te realiseren op de onderwerpen plastic en textiel, die volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling staan. Daardoor werk je soms onder hoge druk en krijg je te maken met grote belangen. Met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor bewaar jij de rust om scherp en alert goed afgewogen oordelen te vellen. Waarbij je natuurlijk oog houdt voor verschillende belangen en een goede sfeer. Zowel binnen als buiten de directie treed jij dan ook sterk verbindend op.

Zo werk je samen met diverse stakeholders (bedrijven, overheden, ngo’s, onderzoeks- en kennisinstellingen), collega-departementen en uitvoeringsorganisaties. Door jouw persoonlijkheid, houding en optreden ben je een stevige en betrouwbare pijler voor de directie en het gehele departement. Hoewel jij formeel onderdeel bent van het taakveld Kunstofketenaanpak, ben je als allround beleidsmedewerker breed inzetbaar. In overleg met de taakveldcoördinator bepalen we met welke prioriteiten binnen plastic en textiel je aan de slag gaat. Bovendien werken we binnen de directie over grenzen van de taakvelden heen. Zo behouden we de inhoudelijke verbinding tussen dossiers en benutten we alle aanwezige kennis en capaciteiten zo goed mogelijk. Je werkzaamheden zijn dus niet in beton gegoten en kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Jouw taken

 • Je stelt besluitvormingsdocumenten op, zoals adviezen en beslisnota’s voor de politieke en ambtelijke leiding.
 • Je schrijft en beantwoordt brieven aan de Tweede Kamer, bestuurlijke partners en andere partijen.
 • Je bereidt bestuurlijke overleggen voor en overleggen van de bewindslieden met de Tweede Kamer.
 • Je verbindt beleid en uitvoering met onderzoek en kennis.
 • Je verbindt overheid, bedrijven en maatschappelijke partijen.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch niveau.
 • Je hebt ervaring met complexe (politieke) beleidsvraagstukken en -processen vanuit een rol bij de Rijksoverheid. In die rol heb je bovendien samen met stakeholders van overheid, het bedrijfsleven en ngo’s samengewerkt aan een maatschappelijk vraagstuk.
 • Je hebt kennis van en ervaring met Europese instellingen.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het realiseren van (beleids)producten binnen de gestelde eisen op het gebied van tijd, kwaliteit en budget.
 • Je hebt affiniteit met duurzaamheid en circulaire economie.
 • Je bent omgevingsbewust, beschikt over organisatie- en politiek-bestuurlijke sensitiviteit en bent goed in staat om in een complexe omgeving met tegengestelde belangen resultaat te boeken.
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en risico's en pakt problemen voortvarend aan.
 • Je houdt overzicht over jouw beleidsveld en de samenhang met andere beleidsterreinen
 • Je bent in staat om de standpunten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je bent initiatiefrijk en proactief, werkt zelfstandig en plant en organiseert je eigen werk en de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen binnen de deadlines.
 • Je bent ondernemend, creatief, toont lef en signaleert inhoudelijke kansen om die optimaal te benutten.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten en je bent een teamplayer.
 • Je beschikt over uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten:

 • circulaire economie en wet- en regelgeving op dit terrein;
 • verpakkingenbeleid en de aanpak van zwerfafval;
 • verduurzaming van agro en landbouw;
 • verbetering van luchtkwaliteit en aanpak van geluidshinder;
 • maatschappelijk verantwoord inkopen en een ‘duurzaam Infrastructuur en Waterstaat’ (IenW).

De missie van het ministerie van IenW luidt: ‘IenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’. In het regeerakkoord is opgenomen dat een circulaire economie van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Het regeerakkoord gaat uit van een bijdrage van circulaire economie voor de klimaatdoelstellingen van 1 Mton CO2 in 2030. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen.

Momenteel werken we aan de kabinetsreactie op de transitieagenda’s Circulaire Economie en werken we de algemene interventies om de transitie te versnellen uit. Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld en luchtkwaliteit.

Taakveld Kunststofketenaanpak
In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven: ‘Als onderdeel van de klimaatopgave worden de afspraken uit het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en de transitieagenda’s uit het Nationaal Grondstoffenakkoord uitgevoerd’. Het kabinet zet zich met de andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord in om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en op te schalen. Dit gebeurt via het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

Het taakveld Kunststofketenaanpak richt zich op onderwerpen uit de transitieagenda’s Kunststoffen en Consumptiegoederen. Onderwerpen zijn onder andere het Plastic Pact, microplastics, bioplastics, textiel en evenementenbeleid. Dit zijn veelal ‘jonge’ beleidsterreinen.

Op de onderwerpen binnen het taakveld zijn vanuit de directie ongeveer negen mensen actief. Op veel dossiers werken we samen met collega’s van Rijkswaterstaat, maatschappelijke partijen en met de Europese instellingen. Er is een sterk teamgevoel en er wordt samen hard gewerkt en gelachen. De teams bestaan — net als de rest van de directie — uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, gender en cultuur. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. S. Onwijn MPA

06 - 27 06 51 24

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker biotechnologie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior IT-auditor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

DG secretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)