(Senior) beleidsmedewerker btw en overdrachtsbelasting

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 1 oktober
 • Vacaturenummer FZ 21-18
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Bij de afdeling Btw en Overdrachtsbelasting weet je van tevoren nooit hoe je werkdag eruit gaat zien. Je beweegt mee met de actualiteit, bereidt je voor en reageert op politieke wensen en Europese ontwikkelingen. Dat maakt dit een ontzettend dynamische werkplek, waar je aan de wieg staat van nieuwe wet- en regelgeving op jouw vakgebied.” – Robin de Vries, beleidsmedewerker btw en overdrachtsbelasting bij het ministerie van Financiën.

Welke beleidsaspecten spelen een rol bij het geven van meer vrijheid aan lidstaten bij het vaststellen van btw-tarieven? Hoe implementeren we de aangenomen btw-richtlijn die de kleine ondernemersregeling wijzigt? Op welke manier regelen we dat betaaldienstverleners informatie verstrekken aan de Belastingdienst om toezicht te kunnen houden op de naleving van e-commerce? Als (senior) beleidsmedewerker werk jij bijvoorbeeld aan dit soort actuele vraagstukken die burgers én het bedrijfsleven raken en volop in de maatschappelijke én politieke belangstelling staan. Tegelijkertijd ben je in staat onderhandelingen over richtlijnen en verordeningen in de EU te voeren vanuit een langetermijnvisie voor de btw.

Je adviseert als (senior) beleidsmedewerker btw en overdrachtsbelasting op actuele en complexe beleidsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld ook aan het monitoren van de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst en het notariaat van de differentiatie in de overdrachtsbelasting. Vervolgens vertaal je de uiteindelijke beleidskeuzes naar voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst begrijpelijke en uitvoerbare wetgeving en ondersteun je de bewindspersoon bij het parlementaire proces. Bijvoorbeeld in het jaarlijkse Belastingplan. Je bent dus van a tot z betrokken bij dossiers. Soms in een voortrekkersrol, soms wat meer op de achtergrond, én altijd actueel. Samen met het team bereid je politieke besluitvorming voor en zorg je dat de politieke top en ambtelijke leiding worden geïnformeerd en geadviseerd. De lijnen zijn kort en je zit regelmatig bij hen aan tafel.

De kwaliteit van onze afdeling staat of valt met goede samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld intern met andere afdelingen binnen het directoraat-generaal Fiscale Zaken, maar ook met de Belastingdienst en de Douane als uitvoerders. Ook daarbuiten werken we intensief samen met andere ministeries, zoals Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar ook met het Centraal Planbureau of het Centraal Bureau voor de Statistiek, externe belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Tot slot werken we op internationale dossiers samen met onze collega’s in Brussel en in andere EU-lidstaten. In jouw rol als (senior) beleidsmedewerker voer je dus ook onderhandelingen namens Nederland in Brussel.

Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling, jouw wensen, kennis, ervaring en talenten. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten.

Wil je meer weten en nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan zeker contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een fiscaal-economische of –juridische achtergrond. Combineer jij fiscale of juridische interesse met een opleiding in een andere richting? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
 • Je werkt graag met verschillende collega’s samen, zowel binnen als buiten de afdeling, en zoekt gemakkelijk de verbinding op.
 • Je bent sensitief in de samenwerking en durft ook een afwijkende mening te verdedigen.
 • Je bent in staat ook onder tijdsdruk hoofd- en bijzaken te onderscheiden en complexe materie op een toegankelijke manier voor te leggen aan de ambtelijke en politieke top.
 • Je hebt aandacht voor de details in je werk en streeft een hoge mate van kwaliteit na.
 • Je bent in staat om complexe vraagstukken met veel spelers en tegengestelde belangen in goede banen te leiden. Hierbij heb je zowel aandacht voor de korte als lange termijn.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In tegenstelling tot wat bij het ‘salarisniveau’ staat, kan er op basis van kennis en ervaring zowel een lagere inschaling (schaal 10) tot een minimum van € 2.756 als een hogere inschaling plaatsvinden tot een maximum van € 7.096 (schaal 14) bruto per maand.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen.
 • Vanaf 23 augustus kunnen de gesprekken plaatsvinden. Als wij de geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature mogelijk eerder dan de aangegeven openstellingstermijn. We vragen je dus niet tot het laatste moment te wachten met solliciteren!
 • Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring in schaal 11, 12 of 13. Er kan sprake zijn van een aanloopschaal.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden
De directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van beleid en wetgeving op het terrein van de verbruiksbelastingen (o.a. btw, milieubelastingen en accijnzen), de Douane en het internationale belastingrecht. Wij vertegenwoordigen het ministerie van Financiën bij de Wereld Douane Organisatie en participeren in diverse werkgroepen van de OESO en EU. De directie is coördinerend opdrachtgever van de Douane.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen: (1) Milieubelastingen en accijnzen, (2) Btw en overdrachtsbelasting, (3) Douane en (4) Internationale aangelegenheden.

Afdeling Btw en Overdrachtsbelasting
De afdeling Btw en Overdrachtsbelasting houdt zich bezig met de btw, overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van beleid en wetgeving bij deze belastingen. We staan in nauw contact met de collega’s van de Belastingdienst en hebben zo ook inzicht in de vraagstukken die in de uitvoering spelen bij bestaand en voorgenomen fiscaal beleid. Als afdeling zijn we tevens actief betrokken bij onderhandelingen in de EU over nieuwe richtlijnvoorstellen en verordeningen.

De medewerkers van de afdeling Btw en Overdrachtsbelasting maakten tot voor kort deel uit van een grotere afdeling Verbruiksbelastingen. In het kader van de herinrichting van het DG Fiscale Zaken is deze afdeling recent onderverdeeld in twee aparte afdelingen: Btw en Overdrachtsbelasting én een afdeling Milieubelastingen en Accijnzen.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lennard Claassen, Plaatsvervangend afdelingshoofd btw en overdrachtsbelasting (tot 28 juli 2021)

06-29391407

Brigitte Bijl, Senior beleidsmedewerker btw en overdrachtsbelasting (vanaf 28 juli 2021)

06-5274 4576

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Samira Akaiouar, Diversiteitrecruiter (tot 13 augustus 2021)

06-25053508

Ilma Valkema, Recruiter (vanaf 13 augustus 2021)

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker milieubelastingen en accijnzen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker fiscale rechtsbescherming

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker Douane

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd