Senior beleidsmedewerker bestuur waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-282
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatverandering; we ontkomen er niet aan. Om de effecten ervan beheersbaar te houden, zijn een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en economie noodzakelijk. Hierbij zijn de 21 waterschappen in ons land belangrijke spelers. Hoe zorgen we dat zij hun rol goed kunnen vervullen? Dat geef jij als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag richting aan.

Hoe richten we het bestuur van de waterschappen zo in dat zij zijn toegerust om de juiste rol te spelen bij steeds integralere opgaven en de toenemende klimaatopgave? Die vraag is leidend voor jou. Jouw werkzaamheden raken de actuele politieke ontwikkelingen en je beweegt je dan ook een complex speelveld.

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsvorming rondom het openbaar bestuur van de waterschappen. Hierbij werk je aan vraagstukken die voortvloeien uit het feit dat waterschappen een functioneel bestuur vormen. Legitimeert dit dat er andere eisen aan het bestuur van waterschappen gesteld worden dan aan andere overheden? Waarom wel of niet? En welke andere eisen stellen we dan? Hierbij werk je nauw samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je ontwikkelt een visie die vervolgens jouw leidraad vormt bij het beleid dat je maakt op verschillende onderwerpen. Denk aan de integriteit van bestuurders, de rechtspositie van decentrale ambtsdragers, het al dan niet instellen van een rekenkamerfunctie en het houden van verkiezingen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van de bestuurlijke vraagstukken, namelijk het onderwerp geborgde zetels in waterschapsbesturen. Dit thema staat volop in de politieke belangstelling vanwege het initiatiefwetsvoorstel Democratisering Waterschappen. Jij zorgt voor een heldere beleidslijn en helpt de minister bij de voorbereiding op de bijbehorende Kamervragen en Kamerdebatten. Hierbij gebruik je de uitkomsten van het adviesrapport van de commissie Boelhouwer en het rapport van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving over het draagvlak.

Ook richt je je op een net gestart project dat als doel heeft de onderhoudslegger uit de Waterschapswet, waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen staan,
ook in het digitaal stelsel Omgevingswet te ontsluiten. Als projectleider zorg je onder meer voor een soepel verloop van het beleidskeuzetraject, het goed verwerken van de aanpassingen in de regels en een vlotte implementatie van dat alles. Hierbij werk je nauw samen met de Unie van Waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen het cluster Bestuur en Ruimte van de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij een de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Cluster Bestuur en Ruimte
Jouw cluster, het cluster Bestuur en Ruimte, richt zich op de beleidsvorming van het water- en bodem beleid. Samen met je tien collega’s vorm je een hecht en betrokken team. Ons cluster is onderverdeeld in drie teams: het team waarin jij zit richt zich op de waterschappen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. M. Smeets-de Vriendt

06-15879313

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie vitale sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)