Senior beleidsmedewerker bescherming mensenrechten in de uitvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 24 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DIS/2021/06
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Context
Technologieën moeten op een verantwoorde wijze door de overheid worden ingezet en belangrijke publieke waarden zoals privacy, non-discriminatie en autonomie borgen en versterken. De Nederlandse overheid zet technologieën vaak op succesvolle wijze in en maakt bijvoorbeeld overheidsdiensten met behulp van technologie toegankelijker. Maar soms kunnen belangrijke waarden door overheidsinzet van technologie ook onder druk worden gezet, denk bijvoorbeeld aan de inzet van algoritmen bij het voorspellen van fraude. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om technologie op een verantwoorde manier in te zetten. Denk hierbij aan de Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur, aan systeemprincipes non-discriminatie en een mensenrechten en algoritme impact assessment. Deze en andere instrumenten komen samen in de toolbox ethisch verantwoord innoveren https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieen-data-en-ethiek/publieke-waarden/toolbox-voor-ethisch-verantwoorde-innovatie/. Het is van belang dat instrumenten om technologieën op een verantwoorde wijze in te zetten meerwaarde leveren en goed landen in de praktijk. Momenteel worden instrumenten nog niet ten volle door de uitvoering benut.

Taken
Belangrijkste taak bestaat uit het opzetten en uitrollen van een programma om instrumenten om technologieën op een verantwoorde wijze in te zetten te laten landen in de praktijk. Hiermee bedoelen we dat instrumenten ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaan worden en meerwaarde hebben. Het programma kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals communicatie/bekendheid, training (train de trainer), het delen van kennis en het verwerken van feedback t.a.v. de instrumenten. Je zorgt voor een helder opgezet programma, dat uitvoerbaar is en concrete resultaten levert en betrekt daar relevante partijen bij. Met dit programma draag je bij aan het ondersteunen van de praktijk bij een verantwoorde inzet van technologieën met behulp van concrete instrumenten.

Als beleidsmedewerker ga je deel uitmaken van het team Publieke Waarden, Data & Algoritmen, dat tot missie heeft om belangrijke rechten bij de inzet van (componenten van) technologieën te borgen. Naast het opzetten en uitrollen van bovenstaand programma, lever je binnen het team zelfstandig en in samenwerking een actieve bijdrage aan het vormgeven van visie en beleid om belangrijke publieke waarden en (grond)rechten in de informatiesamenleving te borgen. Je helpt mee met het opstellen van een gewogen en gedragen beleidsvisie en -advies en met het ontwikkelen en uitvoeren van concrete beleidsmaatregelen die gesignaleerde problemen daadwerkelijk op kunnen lossen.

Wij bieden een dynamische, uitdagende werkomgeving waar je mee bouwt aan de informatiesamenleving en je tanden kunt zetten in de vraagstukken voortkomend uit de effecten van technologieën op de samenleving. Je krijgt ruimte en zelfstandigheid om je professionele kennis en kunde optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen. Je gaat werken in een team dat je zelf mee helpt als team te functioneren en resultaten te boeken.

Functie-eisen

Benodigde competenties:

 • gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • resultaatgerichtheid
 • flexibiliteit en zelfstandigheid
 • samenwerkingsgerichtheid
 • conceptueel kunnen denken en analyseren maar ook problemen kunnen omzetten naar werkbare oplossingen en (politiek) advies
 • je bent een teamspeler en een netwerker
 • je hebt overtuigingskracht, bent creatief en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Functie-eisen

 • Je hebt een uitstekend netwerk in de uitvoering
 • Je bent in staat om projectmatig te werken
 • Je bent creatief en hebt overtuigingskracht
 • Je hebt (bij het schaalniveau passende) beleidservaring
 • Je kunt aantoonbaar goed schrijven
 • Je bent plezierig in de omgang en goed in staat om de samenwerking en verbinding aan te gaan, ook met externe stakeholders

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie en visie van de directie Digitale Samenleving (vml. directie Digitale Overheid)

Missie
Steeds meer burgers en bedrijven kunnen op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee doen, waarbij hun grondrechten en publieke waarden worden beschermd.

Visie

We bieden burgers een betrouwbare digitale identiteit om hun zaken te kunnen regelen.
#Digitale Identiteit
We beschermen de grondrechten van burgers en bedrijven in de digitale samenleving en dragen bij aan het versterken van de democratie, ook als burgers en bedrijven niet kunnen en willen deelnemen aan de digitale samenleving.
# Digitale Grondrechten
We zorgen dat de digitale interactie in de samenleving op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.
# Digitale Dienstverlening

De directie Digitale Samenleving zorgt ervoor dat burgers en bedrijven op een veilige, transparante en betrouwbare manier digitaal hun zaken met de overheid kunnen doen. Dat doet de directie door het formuleren en bewaken van kaders voor maximaal op de behoeften van burgers en bedrijven afgestemde digitale publieke dienstverlening, incl. wegnemen van blokkades voor naadloos op elkaar afgestemde diensten over taakgebieden van individuele publieke dienstverleners heen.

De directie wil de randvoorwaarden helpen scheppen vanuit BZK om in Nederland sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand te laten gaan. De ambitie van de directie voor de komende jaren is het vanuit de overheid vormgeven van een stevig in publieke waarden verankerde informatiesamenleving.

Afdeling Informatiesamenleving
Een overheid die grondrechten en publieke waarden in de informatiesamenleving borgt, deze waarden centraal stelt in haar publieke diensten en de digitale transformatie ook in internationaal perspectief plaatst, dat zijn de opgaven van de afdeling informatiesamenleving. Het gaat hierbij om waarden als eerlijkheid, veiligheid, inclusiviteit en innovatie. Dit is het fundament waarop digitalisering vorm moet krijgen en dit is door de COVID-19 crisis nog meer manifest geworden.

Informatiesamenleving is een afdeling die in 2020 is ontstaan en bestaat uit een viertal teams: Digitale Inclusie, Publieke Waarden, Data & Algoritmen, Informatieveiligheid en Internationaal. Deze laatste vormt directiebreed een team.
Binnen de afdeling is veel ruimte om te experimenteren met startups, innovatieve ideeën, proeftuinen etc. om het beleidsinstrumentarium vorm te geven. In dit kader worden ook nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en nieuwe stakeholders ontdekt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Désirée Geerts, hoofd van de afdeling Informatiesamenleving

06-47108251

Noor Huijboom

06-11387742

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Regeldruk burgers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Informatieveiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd