Senior beleidsmedewerker Beleidskompas

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 9 februari Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DWJZ/230014
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Beleidskompas wordt vanaf 29 maart 2023 dé centrale werkwijze voor de beleidsvoorbereiding en vervangt het IAK. Dat is de uitkomst van het project ‘herziening van het IAK’. Zodra je aan de slag gaat met een maatschappelijk vraagstuk, start je met het Beleidskompas. Alles wat essentieel is voor een goede beleidsvoorbereiding zit in het Beleidskompas. De benodigde stappen hoef je niet zelf te bedenken, zo helpt het je om niets te vergeten. Als je de structuur vanaf het begin van de beleidsvoorbereiding volgt, doe je het proces zorgvuldig, betrek je alle relevante betrokkenen erbij, neem je alle kwaliteitseisen mee en overweeg je verschillende beleidsopties. Het zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan en een goede onderbouwing hebt van keuzes bij bijvoorbeeld (eventuele) tegenspraak en/of Kamervragen/debatten. Door te werken volgens het Beleidskompas maak je beleid dat werkt. Je vindt het Beleidskompas op www.beleidskompas.nl.
Het Beleidskompas wordt een rijk instrument, dat blijvend aandacht en onderhoud nodig heeft om actueel te blijven. Je wordt verantwoordelijk voor de inhoud van het Beleidskompas. Je werkt in een interdepartementale omgeving om te zorgen dat het Beleidskompas actueel en toegankelijk blijft, zodat het voor beleidsmakers nuttig is in de toepassing ervan. Het instrument moet werkend worden gehouden, kloppend zijn en behulpzaam bij het maken van beleid. Je hebt je ogen en oren ook buiten de rijksoverheid open, zodat je externe (wetenschappelijke) ontwikkelingen goed in het vizier hebt en die zo nodig ook een plek kunt geven in het Beleidskompas. De ervaringen met de toepassing van het Beleidskompas, die onder meer via monitoring worden opgehaald, kunnen ook leiden tot aanpassingen in het Beleidskompas. Daarnaast zal je taken krijgen die zien op het digitaal toegankelijk maken van de inhoud en de evaluatie van de herziening.
Tot slot kent het Beleidskompas ook een politieke component, zodat je de ontwikkelingen in de Tweede Kamer en binnen de Europese Unie in de gaten moet houden en bijdragen moet leveren aan het parlementaire werk waar het Beleidskompas bij is betrokken.

Je hebt een academische achtergrond en ruime ervaring in het beleids- en/of wetgevingsproces. Je hebt bij voorkeur ervaring bij meerdere overheidsorganisaties (departement, uitvoeringsorganisatie). Naast de voor de functie noodzakelijke kennis en ervaring beschik je over de vaardigheid en bereidheid om je snel in te werken in voor jou nieuwe onderwerpen. Je bent goed in het leggen van contacten en je volgt relevante ontwikkelingen binnen en buiten de overheid en weet die op waarde te schatten. Je bent in staat bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht om beleidsprocessen beter in te richten en meer oog te hebben voor de uitvoerbaarheid daarvan. Je voert daartoe overleg collega’s binnen en buiten het departement en weet verschil van inzicht te overkomen zonder daarmee de verbinding te verliezen. Je bent zelfstartend en sterk in plannen en organiseren. Voor de rol van voorzitter van overleggen schrik je niet terug.

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid houdt zich bezig met de toetsing van voorgenomen wetgeving, het ontwikkelen van instrumenten om de wetgevingskwaliteit te bevorderen, zoals de Aanwijzingen en het Draaiboek voor de regelgeving, het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (dat wordt vervangen door het Beleidskompas) of consultatie van nieuwe wetgeving (www.internetconsultatie.nl). De instrumenten van het wetgevingsbeleid zijn terug te vinden op de site van het Kenniscentrum Beleid en Regelgeving (www.kcbr.nl). Ook is de sector verantwoordelijk voor het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van alle ministeries.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken zoals het personen- en familierecht, de aanpak van criminaliteit, de nationale veiligheid, migratie, de bescherming van persoonsgegevens en het rechtsbestel. Dat gebeurt op nationaal en op internationaal niveau, bijvoorbeeld in EU-verband. De ministers en de staatssecretaris worden bij hun werk door meer dan tweeduizend medewerkers ondersteund. Deze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig op verschillende terreinen en maatschappelijk betrokken. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De directie Wetgeving en juridische Zaken is verantwoordelijk voor het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van de gehele Rijksoverheid. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft de zorg voor de algemene wetboeken alsmede de Algemene wet bestuursrecht. De directie bestaat uit vier sectoren, waaronder de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mr. drs. K. (Klaas) Werkhorst, Sectorhoofd

06-15369209

Mr. L.E. Weide

06-52872511

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anita Cleef

06-25685791

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Rechtsbestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider ethisch verantwoorde data/AI-kaders

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) juridisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)