Senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt / Econoom

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS190130 (MEVA)
 • Plaatsingsdatum 9 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker van de afdeling arbeidsmarkt lever je een belangrijke bijdrage aan het Actieprogramma Werken in de Zorg. Je komt te werken in een bijzondere en dynamische werkomgeving en draagt bij aan een vraagstuk dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Je wordt ingezet op zorgbrede arbeidsmarktthema’s met een focus op arbeidsmarktonderzoek en cijfermatige analyses. Je werkt veel samen met onderzoeksbureaus en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast werk je nauw samen met verschillende directies binnen VWS en met de ministeries van OCW en SZW. Spreekt jou dit aan, ben je analytisch en cijfermatig sterk, heb je strategisch inzicht en kun je helder mondeling en schriftelijk formuleren? Solliciteer dan nu voor de functie van senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van jou wordt verwacht dat je gevraagd en ongevraagd bewindspersonen ondersteunt met strakke kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Je bent in staat de link te leggen tussen kennis, onderzoek en beleid. We werken nauw samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek aan actuele, eenduidige en betrouwbare cijfers en met marktpartijen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsmarktprognoses. Daarnaast werken we samen met sociale partners in de zorg aan meer kwalitatieve onderzoeken over de arbeidsmarkt. Dit vraagt om samenwerkingsgerichtheid, netwerkvaardigheden en overtuigingskracht. Je staat stevig in je schoenen.

Je komt te werken in een bijzondere en dynamische werkomgeving. Je draagt in je functie bij aan een vraagstuk dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Dat betekent dat grote belangstelling van de Tweede Kamer en de media. Omdat het actieprogramma zich op de gehele sector zorg en welzijn richt, krijg je hier een compleet beeld van. Je netwerk is die van sociale partners, samenwerkende werkgeversorganisaties in de zorg (Regioplus), beroepsorganisaties en onderwijsorganisaties. Zowel landelijk als in een aantal regio’s. Daarnaast werk je nauw samen met verschillende directies binnen VWS, de ministeries van OCW en SZW. 

Concreet ziet je takenpakket er zo uit:

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd bewindspersonen met kwantitatieve en kwalitatieve analyses, bijvoorbeeld over salarisontwikkeling in de zorg.
 • Je begeleidt – samen met collega’s - arbeidsmarktonderzoek; zowel zorgbreed als sectoraal, bijvoorbeeld de verwachte tekorten aan bepaalde beroepsgroepen of in bepaalde branches.
 • Je werkt mee aan de tweejaarlijkse monitor Werken in de Zorg, onderdeel van de voortgangsrapportage van het actieprogramma Werken in de Zorg.
 • Je gaat – samen met collega’s - aan de slag met een aantal meer economische/cijfermatige zorgbrede arbeidsmarktdossiers, zoals arbeidsvoorwaarden en pensioenen.
 • Je zorgt voor de advisering van de bewindspersonen op arbeidsmarktonderwerpen ten behoeve van de Ministerraad en voorportalen.
 • Je denkt vooruit en anticipeert actief op te verwachte vraagstukken en ontwikkelingen en doorziet kansen en mogelijkheden snel.
 • Je zorgt voor een goede relatie met belangrijke stakeholders op jouw terrein.
 • Je beantwoordt – net als anderen in het team – Kamervragen op jouw terrein, bereidt vragenuren voor en gaat mee naar debatten in de Tweede Kamer. Ook als dat debatten van andere beleidsdirecties zijn.
 • Je draagt actief bij aan Kamerbrieven, beantwoordt vragen van bewindspersonen en draagt bij aan voortgangsrapportages voor het Actieprogramma.
 • Je bent - net als de anderen in het team - accounthouder van een regio in het land om goede feeling met de praktijk te hebben en houden. 

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding, bij voorkeur Economie en/of BOFEB
 • Je houdt van rekenen, cijferen en kritisch redeneren.
 • Je hebt ervaring met beleid en affiniteit met arbeidsmarktvraagstukken.
 • Je houdt van werken in een politiek bestuurlijk dynamische omgeving en kunt goed omgaan met de druk die daarvan uitgaat.
 • Je formuleert mondeling en schriftelijk helder en weet ook lastige cijfermatige analyses op een eenvoudige manier op te schrijven/uit te leggen.
 • Je doorziet risico’s en kansen snel.
 • Maatschappelijke interesse, nieuwsgierigheid, lef en net die ene stap verder vooruit denken zijn eigenschappen die je kenmerken.
 • De sfeer in het team kenmerkt zich door hard werken in een goede sfeer met aandacht voor elkaar. En daar voel jij je ook prettig bij. 

Je hebt aantoonbare beheersing van de volgende competenties:

 • bestuurs- en organisatiesensitiviteit
 • cijfermatig inzicht
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • creativiteit
 • motiveren
 • overtuigingskracht

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op:

 • een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand;

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van 2e klas openbaar vervoer);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190130 (MEVA) richten aan: Cécile Goebel.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • In verband met de vakantieperiode kun je eind augustus een reactie op je sollicitatie verwachten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opdracht van MEVA is om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Hierbij staan twee vragen centraal:

 1. Hoe zorgen we voor voldoende, tevreden en goed toegeruste professionals in de zorg?
 2. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg straks nog collectief betaalbaar is?

We pakken deze vraagstukken aan met een breed palet aan kennis- en beleidsinstrumenten. Gericht op de betaalbaarheid van de zorg gaat het om strategische analyses en advies. Voor het vraagstuk van voldoende, tevreden en goed toegerust zorgpersoneel zorgen we als eerste voor stevige randvoorwaarden. Dit doen we met wet- en regelgeving gericht op veilige beroepsuitoefening in de zorg (wet BIG), met beleid gericht op toekomstbestendig opleiden en met financiering van opleidingsplaatsen voor medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, op basis van gedegen ramingen. Daarnaast werken we met goede arbeidsmarktanalyses en prognoses aan inzicht in hoe de arbeidsmarkt er nu en in de toekomst uitziet en wat voor uitdagingen dat met zich meebrengt. Die uitdagingen pakken we aan met het actieprogramma Werken in de Zorg. Dat doen we niet alleen, maar samen met de sector. Denk aan vakbonden, werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen en het onderwijs.

Bij MEVA werken circa 70 medewerkers aan deze vraagstukken, verdeeld over 4 beleidsafdelingen:

 • de afdeling Algemeen Economisch Beleid;
 • de afdeling Beroepen;
 • de afdeling Arbeidsmarkt en
 • de afdeling Opleidingen en Financiën.

De directie MEVA werkt voor alle Directoraten-Generaal van VWS. Organisatorisch valt MEVA onder de Secretaris-Generaal.

Werken bij MEVA vraagt om strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen binnen en buiten de directie is essentieel om onze opdracht goed te kunnen vervullen. Deze competenties zijn binnen de directie breed vertegenwoordigd en dit draagt bij aan de open en flexibele cultuur, die kenmerkend is voor MEVA.

De afdeling Arbeidsmarkt en het actieprogramma Werken in de Zorg

De kranten staan er bijna dagelijks vol van: tekorten aan zorgpersoneel met alle uitdagingen die daarmee gepaard gegaan.

Het is de ambitie van het  kabinet om ervoor te zorgen dat in 2022 de tekorten zijn opgelost. Daarvoor is het actieprogramma Werken in de Zorg gemaakt, dat een speerpunt van alle drie de VWS-bewindspersonen is. Met dit actieprogramma geven we vanuit de afdeling arbeidsmarkt een extra en stevige impuls om deze ambitie te bereiken.

We willen graag meer mensen interesseren voor een baan in de zorg. Via o.a. een grote wervingscampagne en een scholingsimpuls van zo’n 370 miljoen euro gericht op scholing voor met name nieuwe medewerkers stimuleren we dit (meer kiezen). Maar met alleen meer medewerkers gaan we het niet redden. We zien dat de instroom weliswaar toeneemt, maar dat de uitstroom uit de sector hoog is. Dit geldt ook voor het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk. Daarnaast zien we dat de vraag naar zorg niet altijd aansluit op de kwalificaties van de mensen die er werken.

Het is nodig dat veel meer wordt ingezet op de vraag hoe het werken beter georganiseerd kan worden (anders werken). Minder onnodige regeldruk, meer inzet van technologie en innovatie en werk dat past bij persoonlijke talenten en behoeften. Werkplezier is ontzettend belangrijk en een belangrijke sleutel voor het aanpakken van verloop en ziekteverzuim.

Onderwijs dat mee-verandert is daarvoor heel belangrijk. Zowel op inhoud (met vakken gericht op technologie bijvoorbeeld), als op de vorm (meer flexibel en modulair en rekening houdend met wat iemand al geleerd heeft en kan) (beter leren).

Veel van deze vraagstukken los je niet op vanuit een ministerie. Het zwaartepunt van de aanpak ligt daarom in de regio. Daar wonen, werken en leren mensen. Bovendien is de arbeidsmarkt in Appingedam anders dan in Amsterdam. Iedere regio heeft daarom een regionaal actieplan met daarin de opgave en wat zij gaat doen om die op te lossen. Werkgevers, medewerkers, onderwijsinstellingen, inkopers en overheden slaan daarbij de handen ineen. Vanuit VWS stimuleren en ondersteunen wij dit op verschillende manieren en zorgen wij ervoor dat dit niet vrijblijvend is.

Naast deze zorgbrede aanpak van de arbeidsmarkttekorten, werken wij mee met andere directies aan sectorspecifieke vraagstukken op het gebied van de personeelstekorten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Op dit niveau is het vraagstuk van personeelstekorten sterk verbonden aan andere ontwikkelingen in de sector en van het beleid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cécile Goebel, hoofd afdeling Arbeidsmarkt

06-46274035

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt - actielijn 3: anders werken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur regioteam Werken in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats In de betreffende regio
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

MT-lid directie Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)