Senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt - actielijn 3: anders werken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS190131 (MEVA)
 • Plaatsingsdatum 9 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker van de afdeling arbeidsmarkt lever je een belangrijke bijdrage aan het Actieprogramma Werken in de Zorg. Je komt te werken in een bijzondere en dynamische werkomgeving en draagt bij aan een vraagstuk dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Je gaat aan de slag met de thema’s behoud en anders werken in de zorg, belangrijke speerpunten voor de komende periode. Ook denk en werk je vanuit een brede arbeidsmarktexpertise mee aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten in de GGZ. Ben jij iemand die goed ideeën in concrete acties om weet te zetten, samenwerkingsgericht is, zich snel en goed nieuwe materie eigen kan maken en kun je helder mondeling en schriftelijk formuleren? Solliciteer dan nu voor de functie van senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Je komt te werken in een bijzondere en dynamische werkomgeving. Je draagt in je functie bij aan een vraagstuk dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Dat betekent dat grote belangstelling van de Tweede Kamer en de media. Omdat het actieprogramma zich op de gehele sector zorg en welzijn richt, krijg je hier een compleet beeld van. Je netwerk is dat van sociale partners, samenwerkende werkgeversorganisaties in de zorg (Regioplus), beroepsorganisaties en onderwijsorganisaties. Zowel landelijk als in een aantal regio’s. Daarnaast werk je nauw samen met je collega’s binnen de directie MEVA, andere directies binnen VWS, de ministeries van OCW en SZW. 

Concreet ziet je takenpakket er zo uit:

 • Je werkt - samen met collega’s - aan de uitvoering van actielijn 3 van het actieprogramma Werken in de zorg. De volgende vraagstukken staan daarbij centraal: Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die nu in de zorg werken daar ook graag kunnen en willen blijven werken? Dat de werkdruk niet te hoog is, dat geluisterd wordt naar de behoeften van medewerkers etc. En hoe zorgen we ervoor dat er ook anders gewerkt gaat worden? Bijvoorbeeld door meer inzet van technologie en innovatie of mensen die nu nog geen werk hebben beter naar de zorg te geleiden.
 • Je werkt samen met beroepsorganisaties en vakbonden aan een groot project om medewerkers beter te betrekken, zowel in zorgorganisaties als in de regio’s. Zij weten immers vaak zelf heel goed wat en hoe het werk beter kan.
 • Je werkt nauw samen met het actie leer netwerk om goede voorbeelden te verspreiden en knelpunten op te lossen.
 • Je zoekt samen met stakeholders naar manieren om goed werkgeverschap als de vanzelfsprekende norm voor alle werkgevers in de zorg te realiseren.
 • Je ondersteunt vanuit je brede arbeidsmarktexpertise collega’s van VWS die werken op het terrein van de GGZ. Dit betekent dat je meedenkt en werkt aan de arbeidsmarktvraagstukken die specifiek in de GGZ spelen, meegaat naar debatten/algemene overleggen op dit terrein in de Tweede Kamer ed.
 • Je werkt mee aan de halfjaarlijkse monitor Werken in de Zorg, onderdeel van de voortgangsrapportage van het actieprogramma Werken in de Zorg.
 • Je zorgt voor de advisering van de bewindspersonen op arbeidsmarktonderwerpen ten behoeve van de Ministerraad en voorportalen.
 • Je denkt vooruit en anticipeert actief op te verwachte vraagstukken en ontwikkelingen en doorziet kansen en mogelijkheden snel.
 • Je zorgt voor een goede relatie met belangrijke stakeholders op jouw terrein.
 • Je beantwoordt – net als anderen in het team – Kamervragen op jouw terrein, bereidt vragenuren voor en gaat mee naar debatten in de Tweede Kamer.
 • Je draagt actief bij aan Kamerbrieven, beantwoordt vragen van bewindspersonen en draagt bij aan voortgangsrapportages voor het Actieprogramma.
 • Je bent - net als de anderen in het team - accounthouder van een regio in het land om goede feeling met de praktijk te hebben en houden. 

Functie-eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent goed in het omzetten van ideeën naar actie.
 • Je kunt goed samenwerken met verschillende stakeholders en omgaan met verschillende belangen.
 • Je hebt ervaring met beleid en affiniteit met arbeidsmarktvraagstukken.
 • Je houdt van werken in een politiek bestuurlijk dynamische omgeving, bent flexibel en kunt goed omgaan met werken onder druk.
 • Je formuleert mondeling en schriftelijk helder en weet ook lastige analyses op een eenvoudige manier op te schrijven/uit te leggen.
 • Je doorziet risico’s en kansen snel.
 • Maatschappelijke interesse, nieuwsgierigheid, lef en net die ene stap verder vooruit denken zijn eigenschappen die je kenmerken.
 • De sfeer in het team kenmerkt zich door hard werken in een goede sfeer met aandacht voor elkaar. En daar voel jij je ook prettig bij. 

Je hebt aantoonbare beheersing van de volgende competenties:

 • bestuurs- en organisatiesensitiviteit
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • creativiteit
 • cijfermatig inzicht
 • motiveren
 • overtuigingskracht

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190131 (MEVA) richten aan: Cécile Goebel.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • In verband met de vakantieperiode kun je eind augustus een reactie op je sollicitatie verwachten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

De opdracht van MEVA is om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Hierbij staan twee vragen centraal:

 1. Hoe zorgen we voor voldoende, tevreden en goed toegeruste professionals in de zorg?
 2. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg straks nog collectief betaalbaar is?

We pakken deze vraagstukken aan met een breed palet aan kennis- en beleidsinstrumenten. Gericht op de betaalbaarheid van de zorg gaat het om strategische analyses en advies. Voor het vraagstuk van voldoende, tevreden en goed toegerust zorgpersoneel zorgen we als eerste voor stevige randvoorwaarden. Dit doen we met wet- en regelgeving gericht op veilige beroepsuitoefening in de zorg (wet BIG), met beleid gericht op toekomstbestendig opleiden en met financiering van opleidingsplaatsen voor medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, op basis van gedegen ramingen. Daarnaast werken we met goede arbeidsmarktanalyses en prognoses aan inzicht in hoe de arbeidsmarkt er nu en in de toekomst uitziet en wat voor uitdagingen dat met zich meebrengt. Die uitdagingen pakken we aan met het actieprogramma Werken in de Zorg. Dat doen we niet alleen, maar samen met de sector. Denk aan vakbonden, werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen en het onderwijs.

Bij MEVA werken circa 70 medewerkers aan deze vraagstukken, verdeeld over 4 beleidsafdelingen:

 • de afdeling Algemeen Economisch Beleid;
 • de afdeling Beroepen;
 • de afdeling Arbeidsmarkt en
 • de afdeling Opleidingen en Financiën.

De directie MEVA werkt voor alle Directoraten-Generaal van VWS. Organisatorisch valt MEVA onder de Secretaris-Generaal.

Werken bij MEVA vraagt om strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen binnen en buiten de directie is essentieel om onze opdracht goed te kunnen vervullen. Deze competenties zijn binnen de directie breed vertegenwoordigd en dit draagt bij aan de open en flexibele cultuur, die kenmerkend is voor MEVA.

De afdeling Arbeidsmarkt en het actieprogramma Werken in de Zorg

De kranten staan er bijna dagelijks vol van: tekorten aan zorgpersoneel met alle uitdagingen die daarmee gepaard gegaan.

Het is de ambitie van het  kabinet om ervoor te zorgen dat in 2022 de tekorten zijn opgelost. Daarvoor is het actieprogramma Werken in de Zorg gemaakt, dat een speerpunt van alle drie de VWS-bewindspersonen is. Met dit actieprogramma geven we vanuit de afdeling arbeidsmarkt een extra en stevige impuls om deze ambitie te bereiken.

We willen graag meer mensen interesseren voor een baan in de zorg. Via o.a. een grote wervingscampagne en een scholingsimpuls van zo’n 370 miljoen euro gericht op scholing voor met name nieuwe medewerkers stimuleren we dit (meer kiezen). Maar met alleen meer medewerkers gaan we het niet redden. We zien dat de instroom weliswaar toeneemt, maar dat de uitstroom uit de sector hoog is. Dit geldt ook voor het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk. Daarnaast zien we dat de vraag naar zorg niet altijd aansluit op de kwalificaties van de mensen die er werken.

Het is nodig dat veel meer wordt ingezet op de vraag hoe het werken beter georganiseerd kan worden (anders werken). Minder onnodige regeldruk, meer inzet van technologie en innovatie en werk dat past bij persoonlijke talenten en behoeften. Werkplezier is ontzettend belangrijk en een belangrijke sleutel voor het aanpakken van verloop en ziekteverzuim.

Onderwijs dat mee-verandert is daarvoor heel belangrijk. Zowel op inhoud (met vakken gericht op technologie bijvoorbeeld), als op de vorm (meer flexibel en modulair en rekening houdend met wat iemand al geleerd heeft en kan) (beter leren).

Veel van deze vraagstukken los je niet op vanuit een ministerie. Het zwaartepunt van de aanpak ligt daarom in de regio. Daar wonen, werken en leren mensen. Bovendien is de arbeidsmarkt in Appingedam anders dan in Amsterdam. Iedere regio heeft daarom een regionaal actieplan met daarin de opgave en wat zij gaat doen om die op te lossen. Werkgevers, medewerkers, onderwijsinstellingen, inkopers en overheden slaan daarbij de handen ineen. Vanuit VWS stimuleren en ondersteunen wij dit op verschillende manieren en zorgen wij ervoor dat dit niet vrijblijvend is.

Naast deze zorgbrede aanpak van de arbeidsmarkttekorten, werken wij mee met andere directies aan sectorspecifieke vraagstukken op het gebied van de personeelstekorten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Op dit niveau is het vraagstuk van personeelstekorten sterk verbonden aan andere ontwikkelingen in de sector en van het beleid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cécile Goebel, hoofd afdeling Arbeidsmarkt

06-46274035

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt / Econoom

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur regioteam Werken in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats In de betreffende regio
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior HR adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)