(Senior) beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 januari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS210007(PG)
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden en een optimale kwaliteit van leven te bevorderen, zetten we extra in op preventie, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het voorkomen van medicalisering en op het wonen en werken in een gezonde omgeving. En jij helpt daarbij. Want als breed inzetbare (senior) beleidsmedewerker werk je binnen de directie Publieke Gezondheid in Den Haag aan het thema preventie en gezondheidsbevordering.

Het werk binnen onze directie vraagt om mensen die conceptueel denken en tegelijkertijd praktisch handelen. Je weet dus soms technisch-inhoudelijke materie snel te vertalen in handelingsopties in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je betrekt daarbij actief de verschillende stakeholders en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen. Je haalt kennis en signalen op en bereikt resultaat door gericht actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Daarbij heb je oog voor politieke gevoeligheden en risico’s, maar ook voor uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld.

Omdat je werkt in een dynamische omgeving, is het belangrijk dat je proactief en stressbestendig bent. Je plant en organiseert je eigen werk en de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen. In die hectiek neem je ook tijd voor reflectie. Je signaleert kansen voor verbetering en verandering en blijft ook je eigen werkwijze evalueren.

Binnen de directie Publieke Gezondheid vinden we een flexibele inzet van medewerkers erg belangrijk, zodat er bij ieder dossier naast een primaire behandelaar ook een achtervang is. Daarbij spelen we in op de wensen en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, op ontwikkelingen op de beleidsthema’s en op de inhoudelijke prioriteiten door de bewindspersonen.

Functie-eisen

Wij hebben plek voor (senior) beleidsmedewerkers in schaal 11 en 12. Dit neem je mee in de schaal 11-functie:

 • Je koppelt academisch niveau aan een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je hebt het liefst al kennis van gezondheidsbevordering en/of de organisaties en praktijk van de gezondheidszorg.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent omgevingsbewust en rolvast.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten.
 • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent enthousiast en kunt goed samenwerken.
 • Je plant en organiseert je eigen werk en neemt initiatief.
 • Je bent resultaatgericht, houdt overzicht, kunt prioriteren bij hoge werkdruk en ook stressbestendigheid is belangrijk.

Solliciteer je op de schaal 12-functie? Dan verwachten we óók het volgende van je:

 • Je hebt minstens enkele jaren ervaring met beleidsontwikkeling.
 • Je kunt informatie en analyses gebruiken om een oordeel te vormen en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent flexibel en creatief in situaties met een grote complexiteit en/of belangentegenstellingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt jouw sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS210007(PG) aan mevrouw Gerie Jonk.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Vermeld bij je sollicitatie of je op de schaal 11- of schaal 12-functie reageert.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Publieke Gezondheid houdt zich bezig met de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Wij richten ons op het bevorderen van de algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten (preventie) en het voorzien in een goede structuur bij crises en rampen. Een goede gezondheid van mensen is van breed maatschappelijk belang: de directie Publieke Gezondheid agendeert en faciliteert dit thema daarom bij andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Belangrijke dossiers van de directie zijn: jeugdgezondheidszorg, lokaal gezondheidsbeleid, bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's, preventie, de aanpak van antibioticaresistentie, de aanpak van (gezondheids)crises en rampen, infectieziektebestrijding, vaccinatiebeleid en medisch-ethische onderwerpen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, het actieprogramma Kansrijke Start, het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen en de nota Medische Ethiek.

De directie is ingedeeld in drie afdelingen: Openbare en Jeugdgezondheidszorg, Crisisbeheersing en Infectieziekten, en Financieel Beleid en Ethiek. Op dit moment werken er zo’n zestig mensen binnen de directie.

Bij de directie Publieke Gezondheid werken we aan onderwerpen die mensen raken en die vaak in de belangstelling staan. Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en leden van het managementteam elkaar bijstaan in die drukte. Gezelligheid verliezen we niet uit het oog. Samenwerking en betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling en kansen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anja Zantinge, cluster coördinator preventie Publieke Gezondheid

06-21522793

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker medische technologie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)