• Emmeloord
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 40 uur
 • €4.000 - €6.500 (bruto)
 • Agrarisch
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 1, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Als (Senior) Beleidsmedewerker bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en initiëren van nieuw beleid aan de hand van Europese wetsvoorstellen. Daarnaast houd je je bezig met het aanpassen van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van teeltmateriaal. Je vertaalt de Europese regels naar werkbare regels voor alle niveaus: van keurmeesters en telers tot erkende bedrijven. Hiervoor volg je de nationale en internationale ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Je hebt veel contact met stakeholders, zoals de organisaties van het landbouwbedrijfsleven, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de NVWA, onderzoeksinstellingen en binnenlandse en buitenlandse collega-instellingen. Inhoudelijk ben je betrokken bij verschillende processen en projecten, waarbij je de vertaalslag maakt van de regels ten behoeve van de implementatie en configuratie in de bedrijfssystemen. Je hebt veel interne en externe overleggen en onderhoudt zodoende een (inter)nationaal netwerk. Ook ben je op termijn actief in EU-verband en in andere internationale fora op het gebied van regelgeving voor teeltmateriaal. Daarnaast initieer je nieuw beleid, bijvoorbeeld als je merkt dat de theorie en praktijk te ver uit elkaar liggen, of omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn binnen de teeltsector die vertaling naar beleid vragen. Je overlegt met alle betrokken partijen hoe de regels vormgegeven moeten worden. Dit met het doel de regels praktisch uitvoerbaar te maken. Verder heb je veel contact met het proef- en controlebedrijf en collega’s van de klantenservice, automatisering, de buitendienst, het laboratorium en de onderzoekers. De afdeling waar je komt te werken bestaat uit drie Beleidsmedewerkers en een Bedrijfsjurist. Zodra je ingewerkt bent, ben je procesverantwoordelijk wordt voor een bepaald (deel)proces.

"Vind je het leuk om zelfstandig dingen uit te zoeken en contact te leggen met allerlei niveaus in de organisatie en daarbuiten? Vind je het uitdagend dat er regelmatig werkzaamheden veranderen of tussendoor komen? Dan is dit een baan voor jou."

Werkweek
"Op een productieve werkdag heb ik veel uitzoekwerk kunnen verrichten en heb ik de overleggen van komende week grondig voorbereid."

"Op een mindere werkdag heb ik veel ad-hoc overleggen gehad en dringende ongeplande vragen afgehandeld."

Voorbeeld uit de praktijk
"Maandelijks vindt er een teamoverleg plaats met de beleidsmedewerkers, bedrijfsjurist, directeur, manager R&D, manager P&C en de technisch coördinator van de buitendienst. Hoe pakken jullie dit aan?"

Tijdens het teamoverleg worden veel verschillende onderwerpen besproken. Ter voorbereiding zet je deze onderwerpen op papier, zodat mensen zich kunnen inlezen en het overleg efficiënter verloopt. Het is afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp hoe uitgebreid je dit doet. Als er verzoeken zijn binnengekomen om de beleidsregels aan te passen, bespreek je met je andere collega's van dit overleg wat het advies gaat zijn. Zo is meteen bekend in hoeverre er draagvlak is binnen de organisatie. Daarnaast bespreekt het Beleidsteam wat de mogelijke wijzigingen vanuit de EU kunnen zijn, hoe de organisatie in de toekomst hiermee om wil gaan en wat de impact van deze wijzigingen op het dagelijks werk gaat zijn. Wanneer er na afloop nog vragen zijn over een bepaald onderwerp, dan wordt dit toegewezen aan een van de deelnemers van dit overleg. Vervolgens wordt dit via de mail of tijdens een volgend overleg teruggekoppeld aan het team.

Groeipad
Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt binnen de NAK. Het is van belang dat iedere medewerker zich zowel vakinhoudelijk als persoonlijk kan (blijven) ontwikkelen. Iedereen staat zelf aan het roer van zijn of haar loopbaan. Groeipaden bij de NAK staan niet vast, die creëer je zelf.

Wat doe je?
50% Beleidsstukken doornemen en zaken uitzoeken
15% Vragen van collega’s en externen beantwoorden
10% Extern overleg
10% Intern overleg
10% Overleggen voorbereiden
5% Overleg met adviesraad en vaste commissies

NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst)

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gespecialiseerde keurmeesters voeren tijdens het seizoen alle keuringen uit die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen en zaaizaden wordt uitgevoerd door (moleculaire) onderzoekstechnieken toe te passen. De NAK is door de sector en overheid gevraagd om partner te zijn voor onafhankelijke kwaliteitsborging in de akkerbouwketen. Daarnaast is en blijft het NAK-certificaat het keurmerk gebaseerd op onderscheidende kwaliteitseisen. Ook levert de NAK betrouwbare, actuele en transparante dienstverlening en informatie, en is de keuringsdienst het kenniscentrum op het gebied van kwaliteit en regelgeving voor het uitgangsmateriaal in de sector.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura van Bezouwen

0621660761

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Invorderingsspecialist - Groningen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Invorderingsmedewerker - Groningen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Regiojurist

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd