(Senior) Beleidsmedewerker

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD23/DEIA/230537
 • Plaatsingsdatum 21 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij die enthousiaste beleidsmedewerker die bij de Europese Unie en in Den Haag het belang van grenzen en veiligheid kan verdedigen? Vind je het leuk om samen met collega’s in Den Haag en Brussel het Nederlandse standpunt over Europese vraagstukken te coördineren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het programma Grenzen en Veiligheid is verantwoordelijk voor de implementatie van de EU-verordeningen die zien op de informatiesystemen en interoperabiliteit daartussen om te komen tot versterking van de bewaking van de buitengrenzen, het beter faciliteren van het grensproces van reizigers, het tegengaan van illegale immigratie en een veiliger Europa (bijv. het Entry-Exit System en het Schengeninformatiesysteem). Er wordt momenteel een hulpstructuur opgericht die gaat zorgen voor het overdragen van de taken van het huidige programma Grenzen en Veiligheid naar verschillende betrokken onderdelen van JenV, waaronder de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA). Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de horizontale samenwerking over de Justitie en Veiligheids-beleidskolommen heen en met betrokken beleidsdepartementen en ketenpartners/uitvoeringsorganisaties op het domein van grenzen en veiligheid plaatsvindt.

We zijn daarom op zoek naar een beleidsmedewerker die in teamverband meewerkt aan de coördinatie van het Europees beleid op het gebied van grenzen en veiligheid. Je draagt zorg voor een nauwe verbinding tussen beleid en uitvoering, waardoor de Nederlandse positie in EU wordt versterkt. Je draagt onder andere bij aan de voorbereiding van het EU comité waarin wordt gesproken over de Europese verordeningen die zien op de interoperabiliteit van verschillende informatiesystemen voor politie, justitie en grensdoeleinden en neemt bij gelegenheid ook hieraan deel. Je bent samen met andere collega´s verantwoordelijk voor de voorbereiding en inhoudelijke besprekingen in het maandelijkse overleg met ketenpartners, zoals de politie en Koninklijke Marechaussee, over de ontwikkelingen in het Europese domein. Je verzamelt en analyseert de verschillende beleidsstukken die we ontvangen uit Brussel. Je coördineert de beantwoording van maandelijkse vragenlijsten vanuit het Europees agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) en zorgt voor een afgestemde Nederlandse reactie. Het werkpakket kan aangevuld worden op basis van de prioriteiten in het team en de directie. Je werkt hierbij nauw samen met de collega´s in de hulpstructuur grenzen en veiligheid en ondersteunt tevens de collega’s van de Directie Regie Migratieketen waar ook een deel van Europese afstemming plaatsvindt.

De standpunten die Nederland inneemt in Brussel worden voorbereid en afgestemd in Den Haag, binnen JenV en in afstemming met ketenpartners en andere departementen. Voor deze functie zoeken we iemand die verantwoordelijk is voor de coördinatie van implementatie van Europese voorstellen op het gebied van informatie-uitwisseling voor politie, justitie en grensdoeleinden. Je zorgt er voor dat iedereen die binnen JenV betrokken moet worden ook betrokken is. Je zorgt pro-actief voor suggesties om inhoudelijke verschillen te overbruggen.

De beleidsmedewerker zal formatief worden ondergebracht bij DEIA. DEIA is een coördinerende directie die richting geeft aan de internationale inzet van JenV. Dat betekent dat je geregeld afstemt met andere directies en departementen en adviseert aan de politieke leiding van het departement. Coördineren met inhoud is een vak en coördineren doe je niet alleen. Voor deze functie zijn we op zoek naar een nieuwe collega die graag in teamverband werkt, goed samenwerkt met ketenpartners en op basis van inhoud en collegialiteit een meerwaarde is voor DEIA en voor de andere beleidsdirecties van JenV.

Jij vindt het niet erg om op een dag op het ene moment praktische taken uit te voeren en je het volgende moment vast te bijten in inhoudelijke materie. Jij krijgt er energie van om tien ballen in de lucht te houden en tegelijkertijd samen mooie resultaten neer te zetten.

Wat je nog meer in huis hebt:

 • Je hebt een hbo of academisch denkniveau en je loopt beslist warm voor de onderwerpen van JenV, in het bijzonder op het gebied van grenzen en veiligheid.
 • Je hebt affiniteit en aantoonbare ervaring met plannen en organiseren met meerdere partijen en je werkt gestructureerd.
 • Je wil graag begrijpen hoe complexe vraagstukken in elkaar zitten en deze vooruit helpen. Je wil hierbij leren van experts en met jouw eigen ideëen en kennis waarde toevoegen. Ook zie je hierbij de samenhang met andere dossiers en zorg je dat informatie bij elkaar komt.
 • Je bent proactief in het agenderen van gezamenlijke vraagstukken. Je kan snel de in- en externe omgeving in kaart brengen en van hieruit de verschillende invalshoeken aan tafel doorgronden en doorleven.
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen en specifiek intradepartementaal en met private partijen;
 • Je bent stressbestendig, flexibel en consciëntieus.
 • Je hebt interesse in de wisselwerking tussen beleid en de uitvoering ervan.
 • Je bent communicatief, werkt transparant en onderhoudt goede persoonlijke relaties met collega’s in je netwerk.
 • Je bent er goed in om kort en bondig te schrijven in het Nederlands en het Engels en hebt gevoel bij het schrijven voor verschillend publiek: politiek-bestuurlijk, ketenpartners, het parlement en internationale partners.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) draagt zorg voor een gecoördineerde en effectieve inzet van JenV binnen de EU, in multilateraal kader en gericht op de Koninkrijkssamenwerking. Dat doet DEIA ook voor de bilaterale samenwerking met voor Nederland relevante landen binnen en buiten de EU en voor capaciteitsopbouw in derde landen. DEIA heeft drie afdelingen: Europese Unie, Internationale Betrekkingen en Projecten, en de JenV-afdeling van de PV EU in Brussel. Ook de Justitie- en Veiligheidvertegenwoordigers bij de Ambassades in Parijs, Londen, Brussel, Berlijn, Washington en de PV Raad van Europa in Straatsburg, en de JenV liaison in Bonaire maken deel uit van DEIA. Ten slotte ondersteunt een kleine staf de medewerkers en de directeur. We werken hybride maar wel minimaal 2 dagen in de week op kantoor.

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Victor Cramer

06-52744619

Vivian Sanders

06-50037066

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sue Baker

06-46840944

Solliciteren?

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ketencoördinator Grenzen en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Migratiebeleid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator administratie, planning en control

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Migratiebeleid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Teamleider JenV Datalab

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)