Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer IW DGLM 2021-367
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De luchtvaart staat voor een grote uitdaging. Er is en blijft een enorme vraag naar luchtvaart, maar de capaciteit is beperkt. Tegelijkertijd moet er veel schoner en stiller worden gevlogen en de veiligheid moet nog verder worden verbeterd. Met de Luchtvaartnota 2020–2050, die in 2021 is vastgesteld door het kabinet, wordt een nieuwe koers uitgezet waarbij een omslag van kwantiteit naar kwaliteit in de luchtvaart zal plaatsvinden. Om deze grote uitdaging aan te gaan zijn wij op zoek naar een (senior) Beleidsmedewerker Internationale Bereikbaarheid met als standplaats den Haag.

Deze (senior) beleidsmedewerker gaat een bijdrage leveren een de toekomstbepalende uitdagingen waarvoor de Nederlandse luchtvaart staat. Of het nu connectiviteit, veiligheid of verduurzaming is; de Europese Unie (EU) is een bepalende factor. Dat vraagt EU-beleid en wetgeving waarin Nederlandse publieke doelen en belangen tot uiting komen. Tegelijkertijd vraagt dat Nederlands beleid waarin rekening wordt gehouden met de luchtvaart als internationale opererende sector binnen een internationaal luchtvaartsysteem. Als jij degene bent die een verbindende rol kan vervullen tussen de besluitvorming in de Europese Unie en het Nederlandse luchtvaartbeleid en als je daarnaast ook zelf inhoudelijke dossiers verder wil brengen, dan komen we graag in contact met jou!

Wat verwachten wij van jou als senior beleidsmedewerker?
Samen met beleidsexperts op het gebied van bijvoorbeeld interne markt, veiligheid en duurzaamheid, ga je werken aan een zo effectief mogelijke Nederlandse inzet in de EU. Daarvoor ben je op de hoogte van de Nederlandse luchtvaartbelangen in de EU en onderhoud je nauw contact met de beleidsexperts op de verschillende inhoudelijke dossiers. Je coördineert de luchtvaartinbreng en stelt op basis hiervan instructies op voor de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Je coördineert de adviezen voor de bewindspersoon tijdens (Europese) debatten in de Transportraad. Je weet de inzet van de directie luchtvaart te laten aansluiten op de inzet van andere directies binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere departementen.

Daarnaast zal er in samenspraak met jou worden gekeken welke dossiers je verder zou kunnen oppakken. Dat kan variëren van het dossier sociale vraagstukken voor luchtvaartpersoneel tot werkzaamheden in het team dat zich bezig houdt met de steunverlening in het kader van COVID-19.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Luchtvaart is onderdeel van het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken. De directie bestaat uit drie afdelingen: Luchtvaartveiligheid, Duurzaamheid, Internationale Bereikbaarheid en Luchtruim & Regionale Luchthavens.

De afdeling Internationale bereikbaarheid bestaat uit een team van ca. 15 deskundige en enthousiaste medewerkers. Centraal in de afdeling staat het borgen van een kwalitatief hoogwaardig netwerk van luchtvaart¬verbindingen van Nederland met de rest van de wereld. Daarvoor brengen we marktontwikkelingen in kaart en ontwikkelen we een nieuw beleidskader met bijbehorende instrumenten, passend bij de internationale context en Europese kaders. We onderhouden luchtvaartpolitieke relaties met andere landen; op basis daarvan worden routevergunningen verstrekt. Ook zijn we verantwoordelijk voor de economische regulering van de luchtvaartmarkt. Dit betreft tariefregulering, slotregulering en beleid ten aanzien van passagiers¬rechten en sociale vraagstukken voor luchtvaartpersoneel. Verder werken we nauw samen met het ministerie van Financiën in het kader van de steunverlening aan de KLM als gevolg van COVID-19. Ook coördineren we het Europese (EU/bilateraal) en internationale (multilaterale ECAC/ICAO) werk voor de gehele directie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.M. van Gasteren

06-15359592

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R. Stiekema (Rob), adviseur Werving & Selectie

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker wegvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur luchtkwaliteit en stikstofdepositie luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Zeehavens en Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd