Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 8 maart Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DGDOO/CIORIJK/24/03
 • Plaatsingsdatum 8 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eén van de grote rapportages is de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR). Hier leveren we alle informatie aan over ICT en informatievoorziening. Het organiseren van deze rapportage is één van de werkzaamheden waar we versterking voor zoeken. Je werkt daarbij veel samen met zowel collega's van CIO Rijk als met collega's van BZK en de andere ministeries. Je zorgt voor een soepel proces met veel afstemming, nota's en interactie met de politiek. Het resultaat is een afgestemd Rijksbreed overzicht over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd binnen de informatievoorziening, wat de afspraken waren en welke resultaten er zijn geboekt. Het rapport wordt ieder jaar, met veel aandacht, aangeboden aan de Tweede Kamer en daar besproken.

Naast deze jaarrapportage is er ook behoefte aan ondersteuning voor de andere activiteiten binnen thema 8. Zo heb je de rol van projectsecretaris, die zicht houdt op alle acties binnen thema 8. Wat gebeurt er allemaal in thema 8? Een paar voorbeelden:

 • We zijn druk bezig met het doorontwikkelen van het Rijks ICT-dashboard (https://rijksictdashboard.nl/). De eerste grote vernieuwing is recent gelanceerd door de staatssecretaris: iBestuur, Tweakers en Computable hebben hier over geschreven. Met deze vernieuwing veranderen we het dashboard van een overzicht met projecten naar een breed platform over de informatievoorziening bij de Rijksoverheid. De eerste stap is gezet en de interesse is gewekt. Dit gaat echt over inzicht en transparantie voor zowel de maatschappij als de Tweede Kamer.
 • Samen met de ministeries zorgen we voor een steeds beter inzicht in wat we doen. Hiervoor is goed portfoliomanagement nodig. In werkgroepen bepalen we gezamenlijk wat belangrijk is en welke stappen we gaan zetten.
 • We vragen onszelf vaak ‘doen we de goede dingen’, maar we moeten ons ook focussen op ‘doen we de dingen goed’. Als afdeling en team maken wij kaders om dit woorden te geven, zodat de ministeries weten wat op welke manier opgepakt moet worden.

Hoe ziet jouw rol er dan uit? Drie specifieke voorbeelden zijn:

 • Natuurlijk meewerken aan de JBR zoals we hierboven al hebben toegelicht!
 • Jij doet mee aan het voorbereiden en realiseren van CIO-ateliers over de acties binnen thema 8. In deze ateliers komen alle dossierhouders uit het Rijk samen om een specifieke actie op te pakken of van elkaar te leren. Dit kan een intervisie-bijeenkomst zijn, waar ministeries elkaar helpen met een praktische situaties, maar het kan ook gaan over het maken van een specifiek handboek of kader.
 • Jij bent goed in analyseren en ondersteunt het team in het zetten van de volgende stap. Zo kan je bij het Rijks ICT-dashboard meedenken over de volgende grote toevoeging of een analyse doen op documenten die een handboek of kader verder kunnen helpen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je breder inzetbaar bent. Dit betekent bijvoorbeeld dat je de opgedane kennis en ervaring uit thema 8 binnen de andere thema's in kan brengen. Bijvoorbeeld voor thema 1 (I-in-het-hart) waar je kan helpen met het organiseren van meetings.

En natuurlijk meewerken aan de JBR!

De werkzaamheden zijn daardoor zowel inhoudelijk op de dossiers, als op het proces. Binnen CIO Rijk is altijd genoeg te doen!

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van, werkervaring en aantoonbaar successen geboekt op het vakgebiedinformatiehuishouding, bij voorkeur bij de rijksoverheid. 
 • Je bent communicatief vaardig en sensitief voor (politiek-bestuurlijke) verhoudingen en omgeving.
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en netwerken.
 • Je bent in staat om onder spanning resultaten te blijven leveren.
 • Je bent een teamspeler en met aandacht voor je teamleden draag je bij aan een positieve sfeer in het team.

Competenties:

 • Proactief
 • Gedreven
 • Samenwerken
 • Detailgericht
 • Analytische vaardigheden
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Centraal bij deze directies staat de uitvoering van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

Directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk is een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 jaar bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen: 'Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)', 'I-stelsel en Vakmanschap (ISenV); en 'ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)'. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Wat & voor wie
Vanuit de werkagenda Waardengedreven Digitaliseren richten en faciliteren wij gezamenlijk de digitale transitie van onze samenleving en de (Rijks)overheid. Hiervoor acteren wij als één flexibele betrouwbare en proactief dienstverlenende overheid om de maatschappelijke opgaven waar we gezamenlijk voor staan aan te pakken. Hiervoor formuleren we integraal beleid, stellen we kaders, en waar nodig jagen we aan en ondersteunen we actief. We trekken hierin samen op met publieke en private partners. In Nederland, de Europese Unie en daarbuiten. We leveren transparante, betrouwbare en responsieve diensten aan burgers, bedrijven en overheden, die bijdragen aan een betere samenleving en een sterk democratisch proces.
Voor de directie Digitale Samenleving zijn onze Nederlandse grondrechten en publieke waarden het fundament het richten voor een waardengedreven digitale transitie van onze samenleving. Vanuit bijvoorbeeld de ‘Agenda Coalities voor de Digitale Samenleving’ geven we hier gezamenlijk, en in dialoog met de samenleving, nadere invulling aan.
De directie Digitale Overheid levert standaarddiensten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, infrastructuur en interactie, en houdt beleid en wetgeving up-to-date. Dit vormt de basis voor de digitale transitie van overheden richting burgers en ondernemers.
De directie CIO Rijk stelt via het CIO-stelsel kaders voor de informatisering en ICT bij de Rijksoverheid en ziet daarop toe. De I-strategie Rijk is daarvoor leidend en daarmee een belangrijke pijler voor de digitale transitie van het Rijk.

Directie CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerlinda de Vries, Senior beleidsmedeweker

06-50054741

Richard Bor, Coördinerend beleidsmedewerker

06-21162699

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker domein netwerk en infrastructuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker domein samenwerken CIO Rijk IDenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd