Senior beleidsjurist sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 12 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 39/19-06
 • Plaatsingsdatum 28 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als jurist heb jij een bijzondere belangstelling voor wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Daarom onderstreep je de noodzaak van eenduidige, begrijpelijke en uitvoerbare regelgeving. En werk je daar graag aan mee. Zó zorg jij er als juridisch beleidsmedewerker voor dat burgers in een kwetsbare positie ondersteuning op maat krijgen.

Je verricht je werkzaamheden als beleidsjurist sociale zekerheid bij de directie Werknemersregelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je draagt bij aan wetten en regels die ervoor dat mensen inkomensondersteuning en hulp krijgen bij re-integratie, wanneer ze worden getroffen door ziekte of arbeidsongeschiktheid of hun werk verliezen. Je verantwoordelijkheden spitsen zich toe op het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ook draag je bij aan daaraan gerelateerde wet- en regelgeving, zoals het Algemeen inkomensbesluit en de Toeslagenwet.

De nadruk van je werk ligt op verdere vereenvoudiging van de regelgeving en beheersing van risico's op onrechtmatigheid. Je (her)schrijft wetten en regels en draagt er met de diverse partners aan bij dat de uitvoering van bestaande wetgeving goed verloopt.

Naast je inbreng op de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid, werk je veel samen met collega's van de afdeling Werkloosheid en de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. Je kijkt met een scherpe blik naar problemen en werkt creatief aan verbindingen en oplossingen. Vanuit een aangeboren gevoel voor politieke verhoudingen licht je de keuzes die we maken toe aan de minister en de Tweede Kamer.

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid werk je samen met het UWV dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van onze regelgeving. Belangrijke thema’s zijn onder meer het objectief vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en het stimuleren van re-integratie. Zo verbeter je de uitvoeringsprocessen. De afdeling kent een gezonde werkdruk, maar er is altijd ruimte voor ontspanning aan de voetbal- of huiskamertafel van de directie Werknemersregelingen.

Functie-eisen

 • Je hebt een juridische opleiding op wo-niveau afgerond.
 • Je hebt kennis van de sociale zekerheid en de financiële en maatschappelijke impact hiervan. Of je hebt de vaardigheden om je die kennis snel eigen te maken.
 • Je hebt ervaring met het maken van beleid en wetgeving.
 • Je hebt oog voor de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en bouwt gemakkelijk aan de relatie met collega's in de uitvoering.
 • Je bent positief ingesteld, hebt gevoel voor humor en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6249,53 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • VWNW kandidaten wordt gevraagd hun sollicitatie uitsluitend in te dienen via e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten worden verzocht om te solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de Sollicitatiebutton onderaan deze vacature.
 • Graag lezen we in jouw brief waarom jij kiest voor een plek bij ons en waarom we jou voor deze plek moeten kiezen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee beleidsdirectoraten: het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie en het directoraat-generaal Werk. Verder hebben we een afdeling Inspectie en een staf- en bedrijfsvoeringsafdeling. Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bestaat uit vijf organisatieonderdelen. Vier daarvan zijn beleidsdirecties: de directie Samenleving en Integratie, de directie Stelsel en Volksverzekeringen, de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen en de directie Werknemersregelingen. Daarnaast is er de afdeling Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering.

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving.

Directie Werknemersregelingen
De directie Werknemersregelingen maakt zich sterk voor een beter beleid en een betere uitvoering van de sociale regelingen. Als beleidsmedewerker draag je vanuit jouw expertise en ervaring bij aan werk- en bestaanszekerheid voor iedereen. Onderwerpen die binnen de directie aan de orde komen zijn onder meer: ziekte en arbeidsongeschiktheid, Werkloosheidswet, opdrachtgeverschap UWV, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Wajong, aanpak oudere werklozen, grensoverschrijdende aspecten socialezekerheidsregelingen, het European Globalisation Adjustment Fund en Caribisch Nederland.

Afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV bundelen hun krachten om inkomenszekerheid te bieden en werk te bevorderen. Ons ministerie heeft hierbij verschillende rollen: opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar. Om het opdrachtgeverschap van de directie Werknemersregelingen te versterken, sturen we tijdens alle beleidsfases sterk op de realisatie van beleidsdoelen. Dit doen we in optimaal samenspel met het UWV, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directie Financieel-Economische Zaken, de chief information officer en andere partners. Naast de bestaande focus op de beleidsvoorbereiding, leggen we steeds meer nadruk op de fases van implementatie, uitvoering en evaluatie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker/onderzoekscoördinator sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Coördinerend beleidsmedewerker eigenaarschap zbo's

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker toezicht zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)