Senior Beleidscontroller EU

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Internationaal
 • Reageren voor 9 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20221025_12
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je een bijdrage leveren aan de transitie in de landbouw? Houd je van uitdagingen op nationaal én Europees niveau? Dan is deze functie op jouw lijf geschreven! Als senior beleidscontroller EU bekijk jij of Europese GLB middelen en nationale middelen, totaal circa € 1 miljard per jaar, doelmatig en effectief worden ingezet door te adviseren over de inzet van deze middelen.

De afdeling Beleidscontrol van de directie Financieel Economische Zaken is op zoek naar een enthousiaste collega senior beleidscontroller die zorgt dat de plannen en regels van de EU worden becommentarieerd op uitvoerbaarheid op nationaal niveau en dat de beleidsdirecties voorzien worden van financieel advies over de vraagstukken die voortkomen uit de nieuwe EU regelgeving zodat deze gekoppeld kunnen worden aan zowel EU als nationale doelstellingen. Hierbij speel je een sleutelrol in ontwikkelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving.

Op 1 januari 2023 gaat de nieuwe GLB periode in waarvoor Nederland een Nationaal Strategisch Plan (NSP) heeft ingediend. Als senior Beleidscontroller EU neem je deel aan en coördineer je verschillende EU-overleggen. Bij diverse EU-aangelegenheden heb je een adviserende en toetsende rol. Je onderhoudt contact met veel partijen binnen en buiten het ministerie, waaronder het ministerie van Financiën, de Regieorganisatie GLB en de uitvoeringsorganisatie RVO. Als senior Beleidscontroller EU draag je bij aan de ontwikkeling van ons ministerie en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van de diverse samenwerkingsprocessen. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en met affiniteit voor financiën, Europese besluitvorming, uitvoering en bedrijfsvoering.

Je werkt in een klein team nauw samen met de coördinerend beleidscontroller/adviseur, collega beleidscontroller directie EIA (koppeling nationale begroting en uitvoering) en beleidscontroller EU fondsen (verantwoordelijk voor de verantwoordingskant) . Binnen de afdeling Beleidscontrol van het ministerie van LNV heb je een bijzondere positie. Waar jouw collega-controllers voornamelijk voor één directie of directoraat-generaal werken, ben jij departement breed actief. Jij bent onze expert als het gaat om EU-beleid, -fondsen en -programma’s.

Je bent een belangrijke verbinder. Je plant en organiseert en houdt proactief de uitvoering van afspraken in de gaten. Je werkt met veel collega’s samen en opereert actief in je netwerk. Je toont je een constructieve gesprekspartner, die aan oplossingen en vernieuwingen werkt. Voor collega's binnen de directie FEZ en je counterparts binnen het kerndepartement en daarbuiten ben jij het natuurlijke aanspreekpunt voor financiële (aansturings)vraagstukken bij directies en de uitvoeringsorganisatie(s) die je in je portefeuille hebt. Je adviseert over de doelmatigheid en doeltreffendheid van voorstellen met financiële consequenties en hoe wordt omgegaan met risico’s en beheersmaatregelen. Zowel binnen als buiten FEZ weet je draagvlak te realiseren voor je aanpak.

 • Je hebt een wo-diploma. Ervaring met EU-regelgeving en/of aanvullende relevante opleidingen op het gebied van control en/of auditing zijn een pré.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met overheidsfinanciën en bij voorkeur affiniteit met de thema’s natuur, visserij en landbouw.
 • Je beschikt over een sterk cijfermatig inzicht, een kritische blik, politieke sensitiviteit en uitstekende advies- en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt lef en overtuigingskracht, en je weet snel een sterk netwerk te bouwen.
 • Je bent in staat op een goede manier de standpunten van FEZ in te brengen in overleggen binnen het ministerie en met de dienstonderdelen van LNV.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Plannen en Organiseren
 • Analytisch vermogen
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleidscontrol bestaat uit twintig mensen, een mix van adviseurs en beleidscontrollers. De afdeling bestaat uit vier clusters (Agro, NV & bedrijfsvoering, lgs & rtlg en eigenaarsadvisering). Het cluster Agro bestaat uit zeven academisch opgeleide collega’s: een coördinator en zes adviseurs. We werken allemaal vanuit onze eigen generalistische rol, maar tegelijkertijd ook veel samen met elkaar. Je komt terecht in een gemêleerd team van professionals. Met mannen en vrouwen en van trainees tot seniors. Wat ons bindt? De verantwoordelijkheid voor de gehele LNV-begroting.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Financieel-Economische Zaken

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling en de afdeling Beleidscontrol. De senior beleidscontroller EU valt onder de afdeling Beleidscontrol.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marten Minnema, coördinator Agro

06-31102717

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker dierenwelzijn transport

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Adviseur Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker kennis en innovatie voor kringlooplandbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)