Senior beleidsadviseur stikstof

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie tot 1-1-2024. Er wordt momenteel aan gewerkt om de functie vast te maken.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 februari
 • Vacaturenummer 563533
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Stikstof en natuur spelen een belangrijke rol in ons leven. Niet voor niks staan ze volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Jij verdiept je in Den Haag als senior beleidsadviseur stikstof bij de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid dagelijks in de stikstofmaterie. En daarmee zet je je in voor de belangen van Defensie.

Als senior beleidsadviseur stikstof zorg je voor (interdepartementale) beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling op het gebied van stikstof. Namens Defensie neem je deel aan relevante interdepartementale stuur- en werkgroepen en het directeurenoverleg stikstof. Daar behartig je de defensiebelangen en lever je een bijdrage aan landelijk beleid en regelgeving.

Je bent de centrale spil voor de parlementaire behandeling van onderwerpen op het gebied van stikstof. Bovendien is het voorbereiden van de directeur Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid op de overleggen op DG-niveau onderdeel van je werk. En zorg je voor de annotaties voor de Ministeriële Commissie Stikstof en PFAS en de ministerraad.

Naast beleidsmatig werk coördineer en bewaak je de beleidsimplementatie en -uitvoering. Hiervoor heb je regelmatig overleg met beleidscollega’s voor natuur en ruimtelijke ordening, met collega’s binnen de Defensiestaf en met het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het directoraat-generaal (DG) Beleid is de directie Materieel Vastgoed en Duurzaamheid verantwoordelijk voor het opstellen van integraal en uitvoerbaar beleid. Het gaat dan om materieel, vastgoed en duurzaamheid. Op deze gebieden voeren wij de regie over het adviseren en ondersteunen van de politieke en ambtelijke top. En we vertegenwoordigen op die fronten Defensie en haar belangen in internationaal en interdepartementaal verband, en bij decentrale overheden en burgers.

Onder verantwoordelijkheid van het coördinerend departement Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt binnen het DG Stikstof beleid gemaakt. Wij bewaken hierbij de belangen van Defensie en de vertaling naar intern beleid bij Defensie. Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor omgevingsmanagement richten zich op de interdepartementale wetsvoorbereiding. Daarnaast houden ze zich bezig met informeren, coördineren en stimuleren van organisatiedelen binnen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf die een rol moeten spelen op het gebied van stikstof en natuur.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien, nu en in de toekomst.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Bestuursstaf
Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Deze taken zijn verankerd in de Grondwet. Voor deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Daarnaast vervullen wij de scharnierfunctie tussen de minister en staatssecretaris en de rest van de defensieorganisatie.

Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Alle onderdelen van de Bestuursstaf waar beleid wordt gemaakt worden samengevoegd in een directoraat-generaal Beleid. Wij zijn op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Door het bundelen van de beleidsvorming verbeteren we de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid. Wij zorgen er ook voor dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmedewerker stikstof

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur financieel beheer

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur VKAM Veiligheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd