Senior beleidsadviseur Personeel en Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 3 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer M&M/PO/2021/09
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling en arbeidsmarktvraagstukken. Zijn dit thema’s die jou als senior beleidsadviseur Personeel en Organisatie aanspreken? Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draag je niet alleen bij aan het personeelsbeleid, maar je gaat ook als projectleider aan de slag. Maak jij bij ons het verschil?

Door de toenemende complexiteit van onze maatschappelijke opgaven zijn onze organisatie en haar medewerkers continu in beweging. Technologische ontwikkelingen brengen mogelijkheden, maar ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Wij breiden ons P&O-team uit met twee senior beleidsadviseurs die ons helpen bij onze missie om de vraag naar capaciteit en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar te brengen en om richting te geven aan de continue organisatieontwikkeling. Wij willen management en medewerkers faciliteren om wendbaar, flexibel en duurzaam te werken aan de maatschappelijke opgaven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Jaarlijks stellen we de prioriteiten vast waarop we de capaciteit afstemmen. Het thema waarmee jij als projectleider aan de slag gaat, is gekoppeld aan een concrete opgave. Samen met je team weet je het vraagstuk om te zetten naar beleid en bruikbare instrumenten. Beleid en implementatie moeten naadloos in elkaar overgaan. Dit doe je in nauwe samenwerking met de collega’s van HRM-advies en stakeholders zoals leidinggevenden en medezeggenschap.

Binnen de Rijksoverheid wordt veel personeelsbeleid rijksbreed opgesteld. Als BZK sluiten wij daarop aan; wij participeren dan ook actief in relevante werkgroepen. Om ervoor te zorgen dat het beleid goed in onze eigen organisatie past, zetten we rijksbreed beleid en wet- en regelgeving om naar een passend instrumentarium voor BZK.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster Mensen en Middelen (M&M) bestaat uit drie directies: Personeel en Organisatie (P&O), Financieel-Economische Zaken, en CIO (chief information officer) en Informatiemanagement. Deze directies werken op raakvlakken zo veel mogelijk samen.

De directie P&O heeft vier afdelingen:

 • Beleid, Control en Organisatieontwikkeling;
 • HRM-advies en ondersteuning;
 • BZK Flex;
 • Concernadministratie en bedrijfsvoering.

De afdeling Beleid, Control en Organisatieontwikkeling bestaat uit drie teams: een team Beleid, een team Control en werkgeverstaken, en een team Organisatieontwikkeling. Deze zijn nauw met elkaar verbonden en worden alle drie aangestuurd door een teamleider.

Team Beleid en team Control en werkgeverstaken werken samen aan opgaven als leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling, onboarding, arbeidsmarktvraagstukken, wendbaarheid en flexibiliteit, diversiteit en inclusie, hybride werken en datagedreven HR. Veel van onze werkgeverstaken vloeien voort uit wet- en regelgeving, maar we kijken ook naar wat nodig is voor een goed functionerende organisatie. Zo houden we de basis op orde. Denk bijvoorbeeld aan integriteitsmanagement, arbo- en re-integratie, control op organisatie-inrichting en formatie, verantwoording van de topformatie, organisatie- en mandaatbesluiten, de implementatie van arbeidsvoorwaarden en cao-afspraken en arbeidsjuridische advisering. Tot slot zorgen we voor de bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning van de medezeggenschap.

Het derde team, organisatieontwikkeling, heeft permanente aandacht voor de organisatie en de mensen. We stellen de opgaven van de organisatie centraal en stellen onszelf continu de vraag: wat is er (nu) nodig om zo goed mogelijk te werken aan de huidige (maatschappelijke) opgaven, aan de hand van inhoudelijke en organisatorische richtingwijzers?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arina Blom

06-46986895

Marjolein Andringa

06-11070407

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Kwaliteit, administratieve organisatie en interne controle

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)