• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGKE_20240515_11/12, Plaatsingsdatum: 17 mei 2024

Heb je altijd al willen bijdragen aan een dossier dat dagelijks (internationaal) in het nieuws is en de aandacht trekt van de politiek? Ben jij in staat om met creatieve oplossingen de eerste waterstofprojecten te helpen realiseren? En lijkt het je boeiend om nauw samen te werken met collega's van verschillende ministeries en mensen uit het veld? Dan is de rol beleidsadviseur opschaling en wetgeving waterstof wellicht iets voor jou.

Bij ons cluster waterstof krijg je de unieke kans om actief bij te dragen aan een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: de energietransitie. Waterstof is voor onze klimaatdoelen cruciaal. We hebben het bijvoorbeeld nodig om staal te maken zonder CO2-uitstoot, de luchtvaart te verduurzamen en groene stroom voor lange termijn te kunnen opslaan.
Om onze klimaatdoelen te halen is het essentieel om het aanbod van waterstof tijdig op te schalen. In ons cluster houden we ons vooral bezig met wat we hernieuwbare waterstof noemen: waterstof gemaakt met elektriciteit uit zon en wind. Momenteel moeten de eerste projecten nog van de grond komen. Daar zit precies onze uitdaging: zonder de juiste ingrepen door de overheid slagen deze projecten niet. Als onderdeel van het cluster waterstof speel jij een sleutelrol bij het slagen van de energietransitie door je in te zetten voor de realisatie van investeringen in groene waterstof en de ontwikkeling van wetgeving. Je maakt nu keuzes die nog decennia zullen doorwerken.
Bij ons cluster waterstof streven we naar een diverse en inclusieve werkomgeving. Je komt te werken in een hecht team met een mooie mix van jonge en ervaren beleidsmedewerkers. We werken veel samen, zowel op kantoor als online. De mensen met wie je werkt zijn gedreven en ambitieus, maar hebben ook oog voor elkaar. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar ideeën durft te uiten en daarvoor ook de ruimte krijgt. Zo zorgen we voor een ontspannen sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur opschaling en wetgeving waterstof werk je actief mee aan de vormgeving van nieuwe subsidies om de productie, import en gebruik van waterstof te stimuleren. Je staat voor complexe vraagstukken: Hoe breng je vraag en aanbod samen? Hoe ga je om met technologische risico's? Hoe neem je het beleid in buurlanden in overweging? Je wisselt regelmatig tussen theorie en praktijk. Daarom ben je vaak buiten de deur voor werkbezoeken en congressen. Daarnaast werk je mee aan een helder wetgevend kader. De Europese Gasrichtlijn moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Dit geeft alle partijen in de waterstofketen helderheid over de rechten en plichten van alle actoren in deze keten.
Je takenpakket is divers. Zo werk je mee aan het ontwikkelen van nieuw instrumentarium. Daarnaast werk je mee in de projectgroep om de wetgeving op orde te brengen. Omdat waterstof relevant is voor verschillende beleidsterreinen, werk je vaak in teamverband aan vraagstukken, waarbij het jouw taak is om de diverse belangen tegen elkaar af te wegen. Tot slot ben je ook bezig met verantwoording naar de politiek en de maatschappij. Je schrijft brieven, beantwoordt vragen vanuit de Tweede Kamer, en helpt de Minister bij debatten. Ook kun je gevraagd worden om contactmomenten met bedrijven en maatschappelijke organisaties te helpen organiseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Beide clusters zitten midden in de inhoudelijke discussies over het energiebeleid. Medewerkers uit deze clusters worden veel gevraagd om mee te denken op aangrenzende beleidsterreinen, vanwege hun kennis en ervaring op diverse beleidsterreinen.
In de clusters werkt een diverse groep enthousiaste collega’s, met een mix van karakters, leeftijden en invalshoeken. We organiseren regelmatig activiteiten, van werkbezoeken en inhoudelijke sessies tot borrels en uitjes. Collega’s zijn benaderbaar, ook in tijden dat thuiswerken de norm is. Binnen het cluster is veel aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Het DG Klimaat & Energie en de directie Energiemarkt
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op zee. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar en betaalbaar is? Welke innovaties zijn hiervoor nodig? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van dit beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar warmte in de gebouwde omgeving? Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid? Dit zijn de vragen die centraal staan in het werk bij het DG Klimaat en Energie van Economische Zaken en Klimaat.
Het DG bestaat uit vijf directies die samen toe werken naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Je krijgt als thuisbasis de directie Energiemarkt van DG Klimaat & Energie.
De directie Energiemarkt heeft de focus op het faciliteren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare gas-, elektriciteit- en warmtevoorziening. Ook de ontwikkeling van waterstof wordt hier vorm gegeven.
De collega's in de directie zorgen voor een goed functionerend energiesysteem in een mondiale en Europese context om de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Daarbij borgt de directie de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De voornaamste instrumenten zijn ordening en regulering van de markten en stimulering van duurzame energieproductie. De directie richt zich daarbij op het realiseren van de ambitie t.a.v. CO2-reductie voor de energiesectoren in het klimaatbeleid.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Herbert Krajenbrink, clusterleider Waterstof

06-2572 0028

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe, Senior Recruiter EZK/LNV

06-5001 7865

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator financiering warmtenetten, tevens plv clusterleider

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider ruimtelijke inpassing (projectprocedure) energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker versnelling realisatie energie-infra

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)