Senior beleidsadviseur Mobiliteit

Gemeente Haarlem

 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.519 - €5.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 24 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer I.2021.00271
 • Plaatsingsdatum 29 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans beide gemeenten duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken, volgens de uitgangspunten die in de Structuurvisie Openbare Ruimte zijn vastgesteld. Tegelijkertijd is daar een transitie naar schone mobiliteit voor nodig, waarbij een minder groot beroep op fossiele brandstoffen wordt gedaan. In onze programma's, plannen en projecten wordt veel belang gehecht aan voetgangers, fietsers en reizigers met het openbaar vervoer. Opgaven zijn onder meer het bijdragen aan duurzame mobiliteit, een autoluw Haarlems centrum en de totstandkoming van tientallen ruimtelijke projecten.
 • Als senior beleidsadviseur kijk je voorbij vandaag en richt je je op toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en samenwerkingspartners. • Je coördineert en begeleidt binnen het cluster Mobiliteit de vorming van beleidsstukken die consistent én in lijn met de overkoepelende visies zijn. • Je toetst plannen en projecten aan het beleid, je onderkent tegenstrijdigheden en maakt hierin gefundeerde afwegingen. • Je vindt het vanzelfsprekend om in visies, beleidstrajecten en programma's, ook van andere afdelingen en externe stakeholders, mee te denken. Daarbij adviseer je integraal en houd je rekening met het bestaande en toekomstige beleid. • Je draagt bij aan relevante transformaties: de digitale, de energie en mobiliteitstransities. • Je beantwoordt vragen van binnen en buiten de organisatie over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. • Je presenteert visies, plannen en dilemma's aan burgers en bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding en ondersteuning bij bestuurlijke overleggen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Haarlem

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Haarlem nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur Mobiliteit

Gemeente Haarlem
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsadviseur Parkeren

Gemeente Haarlem
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsadviseur Parkeren

Gemeente Haarlem
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)