Senior beleidsadviseur facilitaire dienstverlening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur nvt
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop
 • Reageren voor 5 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 43357
 • Plaatsingsdatum 15 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zoek jij als beleidsadviseur een baan met impact? Dan moet je bij de directie Facilitair, Huisvesting en Inkoop van de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn, een van de grootste uitvoeringsorganisaties van Nederland. De Dienst Justitiële Inrichtingen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van straffen en maatregelen die de rechter oplegt. Elke dag zijn er zo’n 10.000 gedetineerden opgesloten. Hiervoor zijn ruim 15.000 mensen bij DJI aan het werk. Dit gaat vanzelfsprekend gepaard met een groot volume aan gebruik van goederen en diensten. Van toiletrollen en dagelijkse maaltijden tot en met toegangscontroleapparatuur en onderhoud van de groenvoorziening, en het zorgen voor de juiste werkplekken voor al deze medewerkers. De facilitaire dienstverlening is cruciaal om het primaire proces ongestoord en veilig door te kunnen laten gaan. Als beleidsadviseur ben jij er verantwoordelijk voor dat dit proces goed loopt, dat gebruikers en facilitair bedrijf elkaar weten te vinden en dat het rijksbeleid wordt geïmplementeerd. 

Voor de komende jaren liggen er interessante vraagstukken voor DJI. Bijvoorbeeld rond de implementatie van een duurzame en circulaire bedrijfsvoering en het besparen op het energiegebruik. En rond het verbeteren van de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening binnen DJI en het implementeren van hybride werken. Als beleidsadviseur zet je de lijnen uit op deze vraagstukken, zorg je voor besluitvorming en implementatie en regel je een goede monitoring en verantwoording over de prestaties. Je zorgt voor goede afstemming met andere vakgebieden als huisvesting, inkoop en ICT. Je bent samen met je collega de regisseur van het facilitaire beleid en de dienstverlening bij DJI.

Jouw kennis van het beleid op de facilitaire dienstverlening in een grote uitvoeringsorganisatie komt uitstekend van pas. Hoe verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening? Hoe betrekken we de verschillende locaties van DJI optimaal bij het beleid en de opdrachtverlening? Hoe zorgen we voor balans tussen opdracht en beschikbare middelen, ook in een periode van forse prijsstijgingen? Jij stelt hiervoor de kaders op en adviseert de directie van DJI. Dit doe je zowel mondeling als schriftelijk. Je stelt op basis van analyses (beleids)nota’s en (strategische) plannen op. Je toont daarbij veel eigen initiatief.    

De directie FHI is binnen DJI de (gedelegeerd) opdrachtgever voor de facilitaire dienstverlening. Dat is voor de inrichtingen het Facilitair Bedrijf van DJI. Maar in een aantal panden ook een van de andere concerndienstverleners van het Rijk. Jej adviseert de directie FHI en zorgt voor de afstemming met de concerndienstverleners en stelt de kaders op. Je hebt namens DJI een coördinerende, sturende en monitorende rol richting het facilitair bedrijf DJI en de andere concerndienstverleners. Je doet dit samen met je collega binnen het team. Het accent van jouw werkzaamheden ligt op de strategie en de beleidsplannen, het implementeren van rijksbeleid en de (inter)departementale afstemming hierover. 

Je taken en werkzaamheden zijn o.a. de volgende:
• Je stelt het strategisch beleidsplan Facilitair voor DJI op en stemt dit af met alle stakeholders.
• Je signaleert, inventariseert en analyseert ontwikkelingen binnen onze dienst, het Ministerie VenJ, de rijksoverheid, de markt, de maatschappij en de politiek op het gebied van Facilitair management, geeft daarover advies en stelt (beleids-)nota’s en plannen op. Daarbij kijk je nadrukkelijk naar de uitvoering en uitvoerbaarheid van het beleid.
• Je zorgt dat DJI de relevante wet- en regelgeving implementeert.
• Je neemt deel aan de overleggen op departementaal niveau over het facilitaire rijksbeleid en behartigt daar de DJI-belangen. Waar nodig adviseer je de directie FHI voor de overleggen op directeursniveau.
• Je neemt deel aan of leidt projecten op het gebied van facilitair beleid, zoals hybride werken, afvalreductie, invoering van de rijkspas e.d.
• Je levert je bijdrage aan de P&C-cyclus zoals jaarplannen en verantwoordingsrapportages.
• Je stelt de opdrachtbrief op aan het Facilitair Bedrijf DJI en zorgt voor goede rapportages bij DJI over de kwaliteit van de dienstverlening.
• Je voert regie over het concerndienstverlenerschap in de rijkskantoren van DJI en coördineert bijvoorbeeld de verzoeken tot wijziging in het gebruik.
• Om dit goed te kunnen doen sta je in verbinding met de inrichtingen en het facilitair bedrijf en bouw je zowel binnen als buiten DJI je netwerk op.

 

•    Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur in een bedrijfs- of bestuurskundige richting.
•    Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met facilitaire dienstverlening in een grote uitvoeringsorganisatie en/of het opstellen van facilitair beleid.
•    Je kunt goed samenwerken met andere werkvelden en kennisgebieden en weet hierbij een relevant netwerk op te bouwen en onderhouden.
•    Je bent je bewust van je omgeving, omdat je actief de verbinding opzoekt en voelt daardoor goed aan wat er in de organisatie speelt. 
•    Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Competenties
•    Analytisch vermogen
•    Klantgerichtheid en organisatiesensitiviteit
•    Omgevingsbewustzijn
•    Netwerken
•    Overtuigingskracht
•    Creativiteit
 

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Contract­duur nvt
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Voor jouw inzet als senior beleidsadviseur facilitaire dienstverlening krijg je veel terug. Onder andere:

 • een individueel keuzebudget. Hiermee maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) of tijd (bijvoorbeeld verlof)
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een goede pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiefaciliteiten en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
 • bedrijfsfitness

 

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv. 
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsing kandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
   

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Facilitair Huisvesting en Inkoop (FHI) is een stafdirectie van het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Wij ontwikkelen beleid op de vakgebieden facilitair, huisvesting en inkoop, en adviseren hierover de DJI-hoofddirectie, stafdirecties en landelijke diensten binnen DJI. En treden op als opdrachtgever. Gaat het om de uitvoering van de taakgebieden facilitair, huisvesting en inkoop, dan zijn wij verantwoordelijk voor het project- en programmamanagement en voeren de regie. De directie bestaat uit drie teams (huisvesting, inkoop en facilitair).

Team Facilitair
Jij komt in het team Facilitair, met in totaal 4 collega’s. Binnen het team is een cluster dat zich specifiek bezighoudt met de regie op de facilitaire dienstverlening op het hoofdkantoor van DJI aan de Turfmarkt in Den Haag. Jij werkt voor het andere cluster facilitaire beleid. Samen met je collega ben jij verantwoordelijk voor het facilitaire beleid binnen DJI. Jullie werken nauw samen en geven samen invulling aan de werkzaamheden. Jij richt je vooral op de strategie en het (inter) departementale rijksbeleid. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer G. Suurmond, hoofd Facilitair, Huisvesting & Inkoop(FHI)

06-25698602

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving & Selectie

0880754321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur inkoop en strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur relatiemanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator Facilitair Bedrijf

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)