Senior beleidsadviseur Digitalisering voor ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Internationaal
 • Reageren voor 28 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 858
 • Plaatsingsdatum 3 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Digitale technologieën inzetten voor een betere wereld, dat is waar deze functie om draait. Jij hebt expertise op het gebied van digitale technologieën en weet hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling wereldwijd. Je werkt graag samen met anderen aan een ambitieuze opdracht in een complexe omgeving. Dit maakt dat de functie van senior beleidsadviseur Digitalisering voor Ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken jou op het lijf is geschreven.

Het toenemende gebruik van digitale technologieën en data raakt alle thema’s van het Nederlandse buitenlandbeleid, waaronder ontwikkelingssamenwerking. Zo vraagt de digitale economie bijvoorbeeld om andere vaardigheden en moeten onderwijsprogramma’s daar op inspelen. Digitalisering biedt enerzijds enorme kansen, bijvoorbeeld het gebruik van geo-data voor voedselzekerheid; anderzijds brengt het ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Ook bestaat de mogelijkheid dat het gebruik van digitale technologieën de socio-economische ongelijkheid verder vergroot. De komende jaren zal het belang van digitalisering voor ontwikkeling verder toenemen.

Om mee te helpen het Nederlandse beleid op het gebied van digitalisering voor ontwikkeling zo scherp en effectief mogelijk te maken in de context van partnerlanden in Afrika, Mena en Azie, zoekt het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) een senior beleidsadviseur digitalisering. De basis van het beleid is beschreven in de huidige beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’. Het gebruik van digitale technologieën voor meer effectieve OS, mensenrechten en digitale inclusie staan hierbij centraal.

 • Je bent creatief, ondernemend en pakt (en maakt) kansen.
 • Je werkt samen met collega’s van het Digiteam aan de ambitieuze opdracht om digitalisering te integreren in de programma’s en het beleid van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS).
 • Je werkt in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving waarbij intensief samengewerkt wordt met interne collega’s, de Europese Commissie en partnerlanden (via de D4D-hub).
 • Met jouw expertise en kracht tot verbinden help je DGIS themadirecties en Nederlandse ambassades met het concretiseren van digitalisering binnen ontwikkelingsprogramma’s.
 • Je signaleert nieuwe ontwikkelingen en adviseert collega’s over de kansen en risico’s van digitale technologieën voor ontwikkeling. In het bijzonder op het gebied van digitale inclusie en verantwoord gebruik van digitale technologieën binnen een ontwikkelingscontext.
 • Je identificeert geschikte methoden, middelen en best-practices voor capaciteitsversterking waaronder het ‘naar binnen’ halen van relevante externe (lokale en internationale) kennis en netwerken.

Bovenal ben je een stressbestendige teamspeler die ook in de waan van de dag focus houdt op lange termijndoelen op het gebied van digitalisering voor duurzame ontwikkeling.

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond: ICT, internationale betrekkingen, ontwikkelingsstudies, sociologie, bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en bij voorkeur buitenlandervaring in een OS-land.
 • Je hebt kennis van het werken aan projecten in internationale netwerken (met name in multilateraal en EU-verband) en complexe en politiek-bestuurlijke omgevingen.
 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met toepassing van digitale technologieën en de maatschappelijke impact daarvan op het domein van ontwikkelingssamenwerking; je maakt daarbij onderscheid tussen hypes en reële kansen.
 • Je schrijft en spreekt Engels op C1-niveau.
 • Je bent een inspirerende verbinder en weet hoe je mensen vertrouwen geeft om zelf het verschil te maken, ook op nieuwe en uitdagende thema’s.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen grote (overheids)organisaties met beleids- en veranderingsprocessen.
 • Je bent verbindend, enthousiasmerend, communicatief en conceptueel sterk.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, een selectie assessment en (een) selectiegesprek(ken). Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats tweede helft april 2023.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) ondersteunt het directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) bij de strategische agenda voor Ontwikkelingssamenwerking (OS). Dit doen we voor zowel de landen als de thema-overstijgende onderwerpen, het managen en coördineren van beleid en relaties en kennismanagement. We richten ons op de modernisering van de Nederlandse OS. We zitten met BIS niet in de lijn, behalve bij enkele thema-overstijgende beleidsdossiers. We zijn zowel een stafbureau als een strategische denktank voor DGIS.

We tellen in totaal 21 adviseurs en een managementondersteuner. De adviseurs zijn verdeeld over twee clusters:

Advisering: thema-overstijgende beleidsvorming waaronder beleidscoherentie voor ontwikkeling, digitalisering voor ontwikkeling en de toekomst van OS. Verder signalering van trends op grond van OS, de dagelijkse ondersteuning en advisering van de DGIS-leiding.

Effectiviteit: voornaamste taak is het programma resultaatgericht werken. Daarnaast (mede)verantwoordelijk voor de (meer)jaarplanning, de internationale effectiviteitsagenda, resultaatgericht begroten en verantwoorden en OS-effectiviteitsvraagstukken, zoals fragmentatie en de relatie Den Haag - (OS-)posten.

Onze clusters werken nauw samen. We vervullen de meeste taken bij een cluster, maar werken ook over de clusters heen. Veel van ons werk is in samenwerking met anderen. Als aanjager en agendasetter is er een intensieve samenwerking met collega’s in het apparaat op verschillende dossiers. Bij ons zit je dicht bij de departementsleiding. Je ziet veel voorbijkomen en je krijgt een goed inzicht in het politieke krachtenspel en OS-brede ontwikkelingen.

Het Digi-team waarin je komt te werken bestaat naast jouw uit twee medewerkers die oog hebben voor inclusie. Zij kijken uit naar een gemotiveerde doener om te sparren over actuele debatten die collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie
Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Harry van Dijk, Hoofd BIS

+31 (0)6-25725786

Stijn Janssen, plv Hoofd BIS

+31 (0)6-52814121

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner/secretarieel medewerker bij de directie IDI schaal 8

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Themadeskundige water- en voedselzekerheid in Kigali

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Kigali
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd