Senior beleidsadviseur/accounthouder bronmaatregelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 21 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGS20200902_11/12
 • Plaatsingsdatum 5 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior beleidsadviseur (bron)maatregelen/accounthouder stikstof krijg je de unieke kans om mee te werken aan een van de grootste uitdagingen van dit kabinet. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het tot uitvoering brengen van de benodigde (bron)maatregelen, waarmee de beoogde stikstofreductie kan worden behaald en ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland mogelijk worden gemaakt. Je bent daarin de linking pin tussen het DG en de betrokken departementen bij de implementatie van de (bron)maatregelen.

Dit doe je samen met andere overheden en sectorpartijen. De werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van de relatie en het ondersteunen van de departementen bij de implementatie van de bronmaatregelen. De leidende criteria hierbij zijn de kosteneffectiviteit, de juridische houdbaarheid, toetsen van zekerheid op het beoogde effect, evenals de uitvoerbaarheid, doorlooptijd en de tijdigheid van een bronmaatregel. Als linking ping tussen de departementen en DGS werk je mee aan besluitvormingsprocessen en parlementaire processen, de totstandkoming van rapportages over de voortgang, de toetsing van de mijlpaalproducten van de departementen en de uitvoering van effectmonitoring van de bronmaatregelen.

Opgave stikstof

Nederland kampt met een stikstofprobleem. De natuur komt in de knel door een overvloed aan stikstof die we met elkaar produceren. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, gezondheid en voedselproductie. Daarom zijn maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor (economische) ontwikkelingen. In mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS niet als basis mocht worden gebruikt voor de vergunningverlening voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Na de uitspraak van de Raad van State staan het Rijk en de mede overheden voor een complexe opgave om uit de impasse te komen door de vergunningverlening weer vlot te kunnen trekken en de natuur te herstellen.

Helaas is er niet één simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Daarvoor is het te complex. Snelheid staat voorop, maar wat we doen moet wel juridisch houdbaar en technisch uitvoerbaar zijn. De eerste stappen zijn al gezet. Met nieuwe maatregelen werken we de komende tijd toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de natuur. Dit kunnen we niet alleen, maar vraagt samenwerking met onder meer andere departementen, provincies, lokale overheden, waterschappen en (natuur)organisaties.

Functie-eisen

Het team bronmaatregelen is op zoek naar een sr. beleidsadviseur die ervaring heeft met beleidsontwikkeling, voorbereiding van besluitvorming en uitstekend kan schrijven. Je kunt goed zelfstandig en proactief opereren en adviseren richting ambtelijke (en politieke) top. Je bent een sterke verbinder en fungeert als spin in het web tussen collega's van DG Stikstof en betrokken departementen. Verder ben je een gedreven en ambitieuze teamspeler met een sterk analytisch vermogen en een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke voelspriet.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma DG Stikstof heeft tot doel het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en herstel en versterking van natuur, zodat de Natura2000 gebieden in Nederland een gunstige staat van instandhouding bereiken. Daarnaast is ons doel dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, zoals o.a. infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, klimaat en landsverdediging. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof op de lange termijn. Oplossingen moeten zowel uitvoerbaar zijn als recht doen aan de uitspraak van de Raad van State (mei 2019) over de PAS en voor de toekomst juridisch robuust zijn. DG stikstof doet dat niet alleen, maar vindt de betrokkenheid van stakeholders daarbij belangrijk om samen met hen tot oplossingen te komen. Inzet van communicatie en participatie is daarin belangrijk. Het DG is verantwoordelijk voor een goede besluitvorming over al het bovenstaande. De politiek opdrachtgever van de programma DG is de minister van LNV als coördinerend bewindspersoon voor Stikstof. De SG van LNV is de ambtelijk opdrachtgever.

Het “programma DG Stikstof” werkt interdepartementaal en bestaat uit een DG (Hellen van Dongen) en twee directeuren (Arjen Doosje en Vera Pieterman) en momenteel rond de 55 medewerkers, waarvan de meeste op detacheringsbasis.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor aan de slag wil. Het werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Joke van Buuren

06-46152411

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur externe programmabeheersing/risicomanagement en kwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programma Secretaris bij DG Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Doortastende Projectleider bij DG Stikstof voor Salderen (toestemmingsverlening)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd