Senior beleidsadviseur

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 21 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-51
 • Plaatsingsdatum 29 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Maar we kijken ook verder. Gaat beleid werken? Zijn er misschien slimmere methoden? Wat kan beter in de uitvoering van het beleid? Als senior beleidsadviseur bij de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken in Den Haag lever je een belangrijke bijdrage aan het functioneren van onze organisatie.

Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Daarom speel jij bij de afdeling Kaderstelling een belangrijke rol in de beheersing van de interne organisatie van het ministerie van Financiën. Zo ben je medeverantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor de ontwikkeling van producten en processen en het uitdragen en verdedigen van standpunten.

Als senior beleidsadviseur omvat jouw dynamische en diverse takenpakket onder meer de verdere ontwikkeling van het managementcontrolsysteem (MCS) waaronder risicomanagement en de departementale planning-en-controlcyclus. Daarnaast werk je mee aan de aanpak van onvolkomenheden in het financieel beheer en de bedrijfsvoering. We verwachten dat je bereid bent om je kennis van de comptabele regelgeving van de Rijksoverheid (verder) te ontwikkelen en zo uit te groeien tot een specialist op dit terrein.

Vanuit je functie onderhoud je contacten met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer en stel je adviezen op voor de departementsleiding.

Wil je eerst nog eens praten over jouw mogelijke toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Jos Klink.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau in een financieel-economische of bedrijfseconomische studierichting. Aanvullende opleidingen op het gebied van control en/of auditing zijn een pre.
 • Je hebt minimaal enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de publieke sector en bent daarmee thuis in de financiële wereld van de overheidsfinanciën.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid met een uitstekende vak- en dossierkennis die goed en snel kan opereren binnen de brede organisatie van Financiën.
 • Je kunt op een goede manier de standpunten van de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken inbrengen in overleggen binnen en buiten het departement, in woord en geschrift.
 • Je kunt goed samenwerken binnen en buiten de afdeling, maar ook goed zelfstandig problemen aanpakken en oplossen.
 • Je kunt tactvol communiceren en bent standvastig.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en gaat voor kwaliteit.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een oplossingsgerichte werkhouding.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden eind september plaats.
 • Vanwege de coronacrisis worden de sollicitatiegesprekken voorlopig (zo mogelijk) gevoerd door middel van videobellen. Na de sluiting van de vacature nemen we zo snel mogelijk contact met je op over de voortgang van de sollicitatieprocedure.
 • Een assessment en/of schrijftest kan/kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • We nemen je sollicitatie graag in behandeling als de bijlagen in Word of als pfd-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. HDFEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij HDFEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook door het tonen van durf en door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de nationale schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De Hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Rijksoverheid. Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De Hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Kaderstelling
De afdeling Kaderstelling stelt duidelijke kaders waarbinnen de financiële processen van het ministerie horen te lopen. Maar de afdeling doet veel meer dan dat. Wij stellen niet alleen kaders voor het reviewbeleid, maar ook voor de verantwoording van de reis- en representatiekosten van de bewindslieden. Ook voor het toezicht op de fiscale processen van het ministerie als belastingplichtige worden de structuren opgesteld. Voor al die thema’s hebben we de nodige deskundigheid in huis. Ook zijn we stevig geworteld in de dagelijkse financiële praktijk met werkzaamheden voor de concernadministratie en het toekennen van consignatiekasclaims. Ook advieswerk op uiteenlopend gebied valt binnen de taken van de afdeling, net als het onderhouden van de contacten tussen het ministerie van Financiën en de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Kaderstelling is daarmee de duizendpoot van HDFEZ. Bij ons krijg je te maken met collega’s met een heel divers takenpakket. Dat gaat je kijk op het HDFEZ-werk gegarandeerd verbreden.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jos Klink, Afdeling Kaderstelling

06-53357461

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscaal adviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker dienstenmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd