• Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €4.691 - €6.907 (bruto)
  • ICT, Verkeer / nautisch
  • Solliciteer voor 21 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-037, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Staan we klaar voor klimaatveranderingen en overstromingsdreigingen in de toekomst? Hebben we het ‘hier en nu’ goed op orde en weten we hoeveel water morgen op ons af komt? Hoe beoordelen we voorgenomen wijzigingen in ons hoofdwatersysteem? Deze en andere vragen kunnen alleen beantwoord worden met de juiste modellen, waarmee Rijkswaterstaat effecten op waterbeweging (waterveiligheid, -kwantiteit en -kwaliteit) inzichtelijk maakt. Als senior adviseur watermodellen houd je je bezig met dit soort vraagstukken. Interessant? Solliciteer dan direct op deze functie!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je zorgt voor een samenhangend en ‘state-of-the-art’ modelinstrumentarium dat aansluit bij de behoefte van beleid en uitvoering. Op deze wijze draag je bij aan veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. De afdeling Modellen en Applicaties is verantwoordelijk voor verschillende modellen en (web)applicaties. Je adviseert over en werkt aan de doorontwikkeling en het onderhoud van deze modellen en applicaties.

Je komt terecht in het team Watermodellen en richt je op 2 belangrijke onderwerpen: de modellen voor waterveiligheid en verzilting.

De modellen voor waterveiligheid zijn essentiële tools voor het beoordelen en ontwerpen van onze waterkeringen. Je werkt daarbij onder andere aan de ontwikkeling en optimalisatie van modellen voor het berekenen van hydraulische belastingen. In samenspraak met gebruikers neem je het initiatief om het instrumentarium te verbeteren, stel je lange termijn plannen op en coördineer je berekeningen. Hierbij zorg je ervoor dat de uitkomsten consistent, transparant en goed uitlegbaar blijven.

Ook voor het begrijpen van de dynamiek van zoutwaterindringing in kustgebieden en estuaria en voor de instandhouding van zoetwaterbronnen zijn modellen cruciaal. Samen met kennisinstituten zorg je voor de doorontwikkeling van modellen om de effecten van verzilting van oppervlakte wateren beter in kaart te brengen. Je adviseert gebruikers over de inzet van modellen en interpretatie van de resultaten voor het beantwoorden van beleids- en uitvoeringsvragen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je vindt het leuk om actief contact te zoeken met je klanten, hun behoeften te inventariseren en deze te vertalen naar functionele eisen voor de modellen. Je initieert opdrachten en zet deze uit bij kennisinstellingen, zoals Deltares, of in de markt. Het maken van heldere afspraken over de oplevering van producten en het toetsen van de kwaliteit van deze producten geeft je voldoening. Je adviseert de gebruikers bij het gebruik van de modellen, waarbij je je inhoudelijke kennis van hydrodynamica en het Nederlandse watersysteem inzet.

Het acteren in de complexe omgeving van beleid, onderzoek en uitvoering, en het geven van gevraagd en ongevraagd advies bij het ontwikkelen en toepassen van het modelinstrumentarium, geeft je veel energie. Je identificeert ontwikkelopgaven om het modellenlandschap op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te houden, en onderhoudt je netwerk actief.

Het kennen en verbinden van de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie, inclusief die van andere waterbeheerders en beleidsmakers, geeft je veel voldoening. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en visie op informatievoorziening, wat je een gevoel van vervulling in je werk geeft.

Wat wij aan jou waarderen
Een verbinder met overtuigingskracht: dat ben jij! Dankzij je goede inlevingsvermogen breng je verschillende partijen en belangen bij elkaar. Je coördineert en communiceert op een heldere en gestructureerde manier met zowel in- als externe partijen in begrijpelijke taal. Wat nog meer opvalt aan jou? Je gaat gemakkelijk de samenwerking aan met opdrachtgevers, gebruikers van de modellen, kennisinstellingen en leveranciers. Je kunt goed analyseren, bent flexibel en organisatiesensitief. En tot slot beheers je de Nederlandse taal uitstekend, zowel in schrijven als in spreken.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken er naar uit! Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Of over de sfeer binnen het team of de afdeling? Bel of app dan vrijblijvend met Margriet Kruiderink, afdelingshoofd Modellen en Applicaties, via 06-51990538, of met Mark Bruinsma, teamcoördinator Watermodellen, via 06-51398590 of met Jeroen Ligtenberg, plaatsvervangend teamcoördinator via 06-22994360. Zij staan jou graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Modellen en Applicaties
Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaaleconomische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen voor beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Margriet Kruiderink, afdelingshoofd Modellen en Applicaties 06-51990538

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jack Deng, adviseur Werving en Selectie 06-19907445

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.